Informačně
vzdělávací
středisko
Plzeňského kraje

Informačně
vzdělávací
středisko
Plzeňského kraje

Sledujte nás i na:

Vzdělávání

  • VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE A PRO VÝCHOVNÉ A KARIÉROVÉ PORADCE

Akreditované programy kariérového poradenství jsou připraveny pro skupiny učitelů a výchovných poradců se zájmem rozšířit své pedagogické kompetence o kariérní přípravu žáků a práci s tématem kariérové poradenství ve škole. Programy pro lze realizovat prostřednictvím Šablon.

  • Jak na kariérové poradenství ve škole

8 hodin - Vzdělávací program uvádí do problematiky kariérového poradenství ve škole. Odpovídá na otázky, proč ve škole kariérové poradenství realizovat a jaké jsou způsoby a možnosti školního kariérového poradenství. Podává přehled o informačních zdrojích a dobrých příkladech realizace kariérového poradenství ze školní praxe v ČR. Seznamuje se základními prvky a strukturou sociodynamického skupinového a individuálního kariérového poradenství.

  • Kariérové poradenství pro ZŠ, pro SŠ

16 hodin - Workshop uvádí účastníky do tématu kariérového poradenství, představuje jeho zdroje, aktuální trendy a jeho využití ve vzdělávání ve středních školách. Každý účastník se seznámí se základními technikami individuálního a skupinového kariérového poradenství a v praktických cvičeních se naučí techniky využívat ve své praxi ve střední škole.

  • Kariérové poradenství pro SŠ rozšířený

24 hodin - Workshop uvádí účastníky do tématu kariérového poradenství, představuje jeho zdroje, aktuální trendy a jeho využití ve vzdělávání ve středních školách. Nedílnou součástí je příprava účastníka pro realizaci základních poradenských služeb ve škole. Každý účastník se seznámí se základními technikami individuálního a skupinového kariérového poradenství a v praktických cvičeních se naučí techniky využívat ve své praxi ve střední škole.

  • Rozvoj kompetencí v kariérovém poradenství - intenzivní výcvik

80 hodin - Vzdělávací program je zaměřen na intenzivní přípravu kariérových poradců pro oblast vzdělávací a profesní dráhy. Je určen pro pedagogické pracovníky, výchovné poradce, kariérové poradce ve školách a školských zařízeních, sociální pracovníky, pracovníky v oblasti rozvoje lidských zdrojů. Jedná se o intenzivní sebezkušenostní program, který v kombinaci s utvářením znalostní a dovednostní báze kariérového poradce umožní účastníkům reflektovat jednotlivé složky poradenství na sobě a postupně tak utvářet vlastní poradenský profil, poradenské kompetence, stanovovat cíle a nacházet způsoby, jak je naplňovat.

  • Aktuální nabídka kurzů DVPP a přihlašování zde.

 

  • ŠKOLA BEZ PORAŽENÝCH

Akreditovaný kurz pro učitele a pedagogické pracovníky - 40 hod. kurz učí především respektující komunikační dovednosti. Tyto dovednosti učitelům výrazně usnadní řešení kázeňských problémů se žáky, dodají efektivitu při komunikaci s rodiči a přispějí k lepší spolupráci celého učitelského týmu. Klíčové nástroje a dovednosti, které se v kurzu vyučují, zahrnují aktivní naslouchání, já-sdělení a tzv. metodu „bez poražených", kterou lze uplatnit při řešení konfliktů (v angličtině se tento přístup označuje jako „win-win“, tedy „výhra-výhra“).

Kurz Škola bez poražených nabízí léty ověřené a výzkumy podložené praktické komunikační postupy, které jsou založené na empatickém a respektujícím postoji k dětem i dospělým. Komunikační dovednosti vycházející z humanistické psychologie, které Dr. Thomas Gordon společně s týmem kolegů z celého světa rozpracoval, již desítky let pomáhají rodičům, učitelům a manažerům budovat dlouhodobě uspokojivé vztahy. Kurz T.E.T. podporuje rozvoj emoční inteligence a sebeúcty učitelů a potažmo jejich studentů.

Přihlašování zde, více informací zde.

S prvními absolventy kurzu jsme natočili krátké video, kde shrnují jeho přínosy. Podívejte se :-)

X

Přihlášení

Zapoměli jste heslo?
zašleme vám nové na vaši
emailovou adresu