Informačně
vzdělávací
středisko
Plzeňského kraje

Informačně
vzdělávací
středisko
Plzeňského kraje

Sledujte nás i na:

Třetí ocenění na Národní ceně kariérového poradenství

Ve čtvrtek 3. října 2019 proběhl jednáctý ročník konference a soutěže Národní cena kariérového poradenství. Máme velkou radost, protože náš Program kariérového poradenství pro žáky se SVP získal zvláštní ocenění.

Je to už třetí ocenění za pětiletou dobu existence Info Kariéry! Moc si toho vážíme, je to pro nás i pobídka do další práce.

Inspirací jsou i ostatní ocenění - přehled najdete na stránkách pořadatele soutěže Domu zahraniční spolupráce – Centra Euroguidance (http://www.euroguidance.cz/novinky/2019/vysledky-nckp-2019.html).

Do soutěže o Národní cenu kariérového poradenství se letos přihlásilo 25 příspěvků od poskytovatelů služeb kariérového poradenství, které byly ve spolupráci s experty vyhodnoceny a navrženo 6 hlavních cen a 4 zvláštní ocenění.

Náš oceněný příspěvek je program kariérového poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ze ZŠ a SŠ složený z workshopů, e-learningové podpory a individuálních konzultací. Program zohledňuje specifika různých hendikepů a umožňuje účastníkům získat zkušenosti, osvojit si nástroje a informační zdroje potřebné pro úspěšné zvládání kariérních křižovatek (volba studia po ZŠ a utváření budoucího profesního profilu). Při jeho tvorbě jsme vycházeli ze sociodynamického modelu, který staví na principu zmocňování jedince k řízení vlastní kariéry ve vazbách na okolní prostředí a vlastní dispozice. Obsah tvoří především různé kreativní techniky, sebepoznávací aktivity, exkurze na pracoviště, besedy a další činnosti interaktivního charakteru. Náplň zohledňuje limity cílové skupiny, vhodně zařazuje např. relaxační aktivity a srozumitelným způsobem seznamuje s klíčovými kompetencemi potřebnými pro realizaci kariérních cílů. Celý program vznikl jako klíčový příspěvek naší organizace coby hlavního partnera projektu Vzděláním k úspěchu bez bariér, jehož realizátorem je Informačně poradenské centrum Západočeské univerzity v Plzni.

X

Přihlášení

Zapoměli jste heslo?
zašleme vám nové na vaši
emailovou adresu