Informačně
vzdělávací
středisko
Plzeňského kraje

Informačně
vzdělávací
středisko
Plzeňského kraje

Sledujte nás i na:

Projekt Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji

Realizace projektu : 1.1.2021 - 30.11.2023

Cíle projektu: Podpořit intervence naplánované v KAP vedoucí ke zkvalitnění řízení škol a zvýšení kvality vzdělávání na území PK. Rozvoj kompetencí pracovníků a managementu škol a podnícení zájmu dětí a žáků o ICT a technické obory cestou spolupráce mezi školami všech stupňů v regionu s úzkou vazbou na zaměstnavatele. Podpora aktivit zaměřených na rozvoj kompetencí žáků pro řízení vlastní kariéry a prevenci předčasného ukončení vzdělávání.

INFO KARIÉRA je partnerem projektu v klíčové aktivitě 04: Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání, kariérového poradenství, celoživotního učení a prevence předčasných odchodů ze vzdělávání.

Našimi tématy jsou:

  1. STANDARD KVALITY KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - součástí projektu je evaluace kvality kariérového poradenství na školách a následné zavedení standardu kvality kariérového poradenství na 40 školách v Plzeňském kraji. Standard kvality představuje nástroj, pomocí kterého lze přehledně a účinně nastavovat parametry poradenské služby na škole a průběžně zjišťovat a zlepšovat její dostupnost a kvalitu. Tím se podpoří nejen práce pedagogů, kteří jsou do poradenského procesu přirozeně zahrnuti, ale především žáci v jejich potřebách orientace na poli rozvoje vlastní vzdělávací a profesní dráhy. S tímto tématem souvisí i nabídka vzdělávacího programu pro kariérové poradce na školách hrazeného z projektu, kterým by mělo projít 45 osob, a uskutečnění tří konfencí dobré praxe kariérového poradenství.

  2. PREVENCE PŘEDČASNÝCH ODCHODŮ ZE VZDĚLÁVÁNÍ - projekt nabízí školám praktický metodický nástroj, jak předcházet předčasným odchodům žáků ze vzdělávání nebo alespoň snížit jejich počet. Postup spočívá v systematické práci s účinnými prvky prevence - v oblasti klimatu školy a v oblasti kariérového poradenství. Nástroj také představuje způsob definování a zjišťování rizikových faktorů pro každou jednotlivou školu a možnosti intervencí, jak pracovat s žáky ohroženými předčasným odchodem ze vzdělávání. Nástroj má být implementován na 10 školách. Metodika se jmenuje Důvod dokončit a je zde ke stažení.
  3. ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI - externí podpora škol a vzdělávání v tématu. V rámci projektu podporujeme pedagogy v individuálním přístupu k žákům a jejich potřebám. Školy mají možnost využít externí podpory odborníků a specialistů (až 600 hodin supervizí a 1400 hodin intervencí), které podle potřeb škol oslovujeme ke spolupráci. Také se uskuteční tři konference dobré praxe rovných příležitostí, praktické semináře na školách a bude realizováno celkem 12 setkání platformy rovných příležitostí, kam budou zváni zástupci škol, podpůrných organizací, firem, odborné i laické veřejnosti.
  4. VYTVOŘENÍ CENTRÁLNÍ ÚROVNĚ PORADENSKÉ SÍTĚ - v Plzeňském kraji v rámci projektu fungují krajští kariéroví poradci, kteří pracují na výše pojmenovaných tématech projektu spolu s kariérovými poradci, výchovnými poradci a metodiky prevence na školách, a krajší koordinátoři poradenské sítě, kteří pracují na jejím rozšiřování a na prohlubování spolupráce škol s externími organizacemi - firmami, neziskovými organizacemi a dalšími sociálními partnery. V projektu vznikne portál poskytující online kariérové poradenství, na němž budou také všechny metodické výstupy projektu v online podobě. Jeho součástí bude rovněž databáze možností spolupráce škol a firem a databáze nabídky dalšího vzdělávání.

 

 

PROJEKT VZDĚLÁVÁNÍ 4.0 V PLZEŇSKÉM KRAJI JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ. Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019021

 

Soubory

 
PřílohaVelikost
Infografika projektu 403.9 Kb [34 download(s)]394.39 KB
Mapa klíčové aktivity 04 614.6 Kb [45 download(s)]600.17 KB
Výcvik kariérových poradců - leták 311.4 Kb [31 download(s)]304.09 KB
Metodika Důvod dokončit ve zkratce - leták 3.1 Mb [14 download(s)]2.96 MB
Metodika prevence předčasných odchodů DŮVOD DOKONČIT_celá 10.7 Mb [12 download(s)]10.25 MB
X

Přihlášení

Zapoměli jste heslo?
zašleme vám nové na vaši
emailovou adresu