Informačně
vzdělávací
středisko
Plzeňského kraje

Informačně
vzdělávací
středisko
Plzeňského kraje

Sledujte nás i na:

Projekt Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji

Od ledna 2021 jsme partnery v tříletém projektu, který se zaměřuje na zvyšování kvality vzdělávání v regionu a jeho relevanci z pohledu uplatnitelnosti kompetencí absolventů na trhu práce i v osobním životě. Projekt i jeho jednotlivé aktivity reflektují komplex technologických a společenských změn, označovaných jako Průmysl 4.0, resp. Společnost 4.0, který již nyní významně ovlivňuje trh práce v oblasti skladby a obsahu jednotlivých profesí i vyžadovaných kompetencí.

V rámci projektu je vytvářen systém spolupráce různých stupňů škol, zaměstnavatelů a institucí, který umožní vzdělávací systém v Plzeňském kraji na výše uvedené změny připravit. Těžištěm tohoto systému jsou střední školy, které jsou do projektu zapojeny v roli partnerských či spolupracujících subjektů. Aktivity projektu jsou zaměřeny na zkvalitnění všeobecné i odborné složky vzdělávání, podnícení zájmu žáků o polytechnické obory a podporu kreativity a podnikavosti.

Všemi řešenými oblastmi projektu prostupují dvě pomyslné osy: vertikální osu představují informační technologie a digitální kompetence pedagogů i žáků, horizontální osa pak je tvořena sítí poradenských služeb zaměřených na kompetence k řízení vlastní kariéry, motivaci ke vzdělávání a prevenci předčasných odchodů (v této ose je těžiště našeho zapojení).

Příjemcem projektu je Plzeňský kraj, který zodpovídá za řízení projektu jako celku a také (přímo či prostřednictvím subdodavatelů) zajišťuje realizaci části aktivit. Další významnou část aktivit zajišťujeme my, Info Kariéra, pracoviště Krajského centra vzdělávání a Jazykové školy, Plzeň (KCVJŠ). Do projektu je zapojeno 23 středních škol (partneři s finančním příspěvkem), na které jsou navázány mateřské a základní školy. Zapojené střední školy jsou z různých částí plzeňského regionu, zastoupeny jsou školy s převahou tříletých učebních oborů, školy s maturitními obory i gymnázia. Další školy se do projektu zapojí menšími komplementárními projekty v rámci tzv. „šablon“ nebo účastí v centrálně zajišťovaných akcích.

 

Garanti projektu:

Projektový tým:

Krajští kariéroví poradci:

Koordinátoři poradenské sítě:

 

    

Soubory

 
PřílohaVelikost
Infografika ke stažení 403.9 Kb [11 download(s)]394.39 KB
Mapa klíčové aktivity 04 614.6 Kb [13 download(s)]600.17 KB
X

Přihlášení

Zapoměli jste heslo?
zašleme vám nové na vaši
emailovou adresu

Projekt Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji | Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola

Chyba

Na stránce došlo k neočekávané chybě. Zkuste to později.