Informačně
vzdělávací
středisko
Plzeňského kraje

Informačně
vzdělávací
středisko
Plzeňského kraje

Sledujte nás i na:

Projekt Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji

Svět se mění, už nějakou dobu probíhá čtvrtá průmyslová revoluce, která souvisí s digitalizací, automatizací a robotizací.

Tento Průmysl 4.0 má vliv i na celospolečenské změny – ovlivňuje zaměstnanost nebo požadavky na vzdělávání. Právě na odpovídající vzdělávání žáků pro budoucnost se zaměřuje projekt Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji, jehož jsme partnery.

Je pro nás důležité, aby žáci středních i základních škol rozvíjeli ty dovednosti a kompetence, které jim pomohou s uplatněním na měnícím se trhu práce.

V projektu se snažíme podpořit školy v rozvoji kariérového poradenství tak, aby žáci byli vedeni k uvědomování si svých silných stránek, schopností a dovedností a na základě toho byli schopni se sami rozhodovat o své budoucí vzdělávací a profesní cestě. Snažíme se předejít tomu, aby neopouštěli školy předčasně, a aby vzhledem k rychlým změnám pochopili důležitost celoživotního vzdělávání. Podporujeme školy v tom, aby více a kvalitněji spolupracovali se zaměstnavateli a tím propojovaly vzdělávání žáků s praxí. V neposlední řadě poskytujeme podporu pedagogům, aby vše hladce zvládli.

 

Našimi tématy jsou:
   
 

 

Realizace projektu: 1.1.2021 - 30.11.2023

Cíle projektu: Podpořit intervence naplánované v KAP vedoucí ke zkvalitnění řízení škol a zvýšení kvality vzdělávání na území PK. Rozvoj kompetencí pracovníků a managementu škol a podnícení zájmu dětí a žáků o ICT a technické obory cestou spolupráce mezi školami všech stupňů v regionu s úzkou vazbou na zaměstnavatele. Podpora aktivit zaměřených na rozvoj kompetencí žáků pro řízení vlastní kariéry a prevenci předčasného ukončení vzdělávání.

INFO KARIÉRA je partnerem projektu v klíčové aktivitě 04: Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání, kariérového poradenství, celoživotního učení a prevence předčasných odchodů ze vzdělávání.

Tým krajských kariérových poradců, kteří pracují na tématech projektu spolu se školními kariérovými poradci, výchovnými poradci a metodiky prevence, a krajských koordinátorů poradenské sítě, kteří pracují na rozšiřování a prohlubování spolupráce škol s externími organizacemi - firmami, neziskovými organizacemi a dalšími sociálními partnery, dohromady tvoří centrální úroveň poradenské sítě.

 

PROJEKT VZDĚLÁVÁNÍ 4.0 V PLZEŇSKÉM KRAJI JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ. Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019021

 

Soubory

 
PřílohaVelikost
Témata projektu, nabídka spolupráce 1.7 Mb [25 download(s)]1.64 MB
Infografika projektu 403.9 Kb [70 download(s)]394.39 KB
Mapa klíčové aktivity 04 614.6 Kb [90 download(s)]600.17 KB
X

Přihlášení

Zapoměli jste heslo?
zašleme vám nové na vaši
emailovou adresu