Informačně
vzdělávací
středisko
Plzeňského kraje

Informačně
vzdělávací
středisko
Plzeňského kraje

Sledujte nás i na:

Pro školy

Školám nabízíme:

 • spolupráci při tvorbě a realizaci koncepce kariérového poradenství - z pozice krajem zřizované organizace chce Info Kariéra metodicky pomáhat školám rozvíjet kariérové poradenství a vzdělávání a to v širším kontextu směrem např. ke spolupráci škol a firem, rozvíjení kompetencí nejen žáků, ale i pedagogického sboru apod.

 • vzdělávání v kariérovém poradenství.

Spolupráce se školou může vypadat takto:

 • osobní návštěva poradce IK ve škole, při které formou partnerského rozhovoru zjišťujeme stav kariérového poradenství - kdo se mu ve škole věnuje, jaké aktivity škola již realizuje, v jakých hodinách a s jakými cílovými skupinami, zda škola spolupracuje s firmami, s rodiči, má poradenské pracoviště apod.

 • společné stanovení zakázky školy pro Info Kariéru

 • spolupráci na plnění této zakázky a její průběžné vyhodnocování.

V rámci této spolupráce můžeme mimo jiné poskytnout:

Skupinové poradenské programy pro žáky:

Skupinové kariérové poradenství připravujeme pro konkrétní třídu/skupinu žáků základní či střední školy (10-30 osob). Přesný obsah programu intenzivně konzultujeme se školou (kariérovým/výchovným poradce nebo třídními učiteli), snažíme se vycházet vstříc aktuálním potřebám a provazovat poradenský program s výukou a kariérovými aktivitami ve škole. Realizaci programu předchází příprava ve škole (minimálně informování žáků o tom, co je čeká a proč; co je kariérové poradenství; případně další aktivity - práce s pracovními listy od IK).

Samotný poradenský program je složen z úvodní části zaměřené na sebepoznání a volitelného tématu, které vychází z potřeb školy. Délka programu je v rozsahu 180–240 minut. Poradenské programy probíhají v příjemném prostředí střediska INFO KARIÉRA, Tylova 33, Plzeň, nebo je možné tento program realizovat přímo na škole a zapojit do jeho vedení pedagogy (tandemová výuka). Všechny poradenské programy pro žáky jsou zdarma. Popis programu:

Poradenský program "Kdo jsem a co chci?"

Zážitkový poradenský program pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ a pro studenty všech ročníků SŠ

Účastníci programu se zaměřují na reflexi a zkoumání svého vzdělávacího a kariérního směřování. Východiskem je uvažování o pojmu kariéra a zkoumání vnějších a vnitřních vlivů na volbu kariérní cesty. Nejdůležitější složkou poradenského programu je mapování silných stránek žáků a jejich zájmů, osobních hodnot, motivů a jejich převedení do celku kompetencí. V průběhu je pracováno s konceptem portfolia vlastních znalostí a dovedností a jeho uplatnění v kariérní cestě. Důraz je kladen na zmocnění žáků k samostatnému uvažování o vzdělávacím a kariérním směřování a uvědomění si přenositelnosti kompetencí v různých životních situacích.

Po konzultaci se školou může být program doplněn jedním z těchto volitelných témat (ale lze se zaměřit i na jiné):

 • Volba vzdělávací cesty – žáci rozšíří své uvažování o vzdělávací cestě o další oblasti. Prozkoumají rodinné vlivy a své priority. Koučovacím přístupem si vyzkouší naplánovat kroky vedoucí k seberozvoji. Získají přehled o základních informačních zdrojích, které je možné využívat při rozhodování o kariérní cestě.
 • Jak do praxe - na základě interaktivního modelování procesů na trhu práce žáci získají základní orientaci v této oblasti. Definují základní potřeby, požadavky a kompetence, se kterými se na trhu práce setkají. Velký důraz bude kladen na včasné propojování vzdělávání a praxe a uvažování o konkrétních způsobech kde a jak hledat praxe, stáže, brigády a pracovní příležitosti.
 • Sebeprezentace - portfolio a životopis -  studenti vytváří reálné procesy při náboru zaměstnanců na trhu práce. Zažívají pohled zaměstnavatelů při hledání zaměstnanců i roli uchazečů o práci. Věnujeme se sebeprezentaci každého studenta s důrazem na pochopení tvorby vlastního portfolia a životopisu.
 • Komunikace - příprava na pohovor – studenti získají informace, s čím se konkrétně u pohovorů mohou setkat, na vlastní kůži si vyzkouší odpovídat na obvyklé otázky personalistů a dozví se, jak se na takové situace nejlépe připravit.
Individuální poradenství pro žáky a studenty

Pro děti i rodiče nabízíme i individuální poradenství. Pomáháme jim zorientovat se v jejich potřebách, zmapovat jejich aktuální situaci, můžete spolu hledat a vyhodnotit jejich možnosti, cíle a naplánovat postup, jak se k nim dostat.

Seminář pro rodiče "Co z toho našeho kluka/naší holky bude?":

Seminář je určen především pro rodiče žáků osmých a devátých tříd základních škol. Ve spolupráci se školou připravujeme buď 2 hodinový seminář nebo 4 hodinový workshop se zážitkovými aktivitami a nácvikem komunikace. Je možné, aby se workshopu zúčastnily i dvojice rodič - dítě.

Seminář je zaměřený na podporu rodičů a jejich dětí při výběru jejich dalšího vzdělávání a jejich kariérní cesty.

Dotkne se také současného přístupu ke kariérovému poradenství a trendů. Soustředíme se na vliv rodičů na děti a otázku komunikace mezi rodiči a dětmi na téma kariéra.

Možná témata programu:

 • kariérové poradenství - co to je, jak ho chápat, trendy,
 • dovednosti pro řízení vlastní kariéry,
 • vliv rodičů na rozhodování dětí - jak ho rodiče využívají nebo zneužívají,
 • komunikace - jak dítě podpořit a nedusit,
 • informační zdroje a možnosti, diskuze.
Vzdělávání pedagogů v oblasti kariérového poradenství

Info Kariéra je součástí Krajského centra vzdělávání a jazykové školy, Plzeň a nabízí kurzy DVPP v oblasti kariérového poradenství. Aktuální nabídku naleznete ZDE.

Členství v Klubu kariérových poradců

Klub nabízí prostor pro sdílení zkušeností, odborný rozvoj a profesní růst. Klub se setkává pravidelně jednou za pololetí. Členové klubu mají slevy na výše zmíněné vzdělávací akce DVPP.  Více ZDE.

Sady pracovních listů pro kariérové poradce na základních a středních školách

Pracovní listy jsou rozdělené do tří navazujících sad, které kopírují tři oblasti dovedností pro řízení vlastní kariéry - 1. rozvoj sebepoznání a sebereflexe, 2. práce s informacemi o trhu práce a 3. rozvoj sebeprezentačních dovedností. Pracovní listy jsou ke stažení zde dole na stránce.

Co na ně říkají poradci ze základních a středních škol, najdete v dokumentu Ohlasy ze škol (zde dole na stránce).

 

Soubory

 
PřílohaVelikost
Leták o kariérovém poradenství - Člověče, poraď se! (Euroguidance) 265.9 Kb [419 download(s)]259.63 KB
Pracovní listy 1. část - SEBEPOZNÁNÍ 2.6 Mb [642 download(s)]2.48 MB
Pracovní listy 2. část - TRH PRÁCE 488.9 Kb [484 download(s)]477.42 KB
Pracovní listy 3. část - SEBEPREZENTACE 286.5 Kb [435 download(s)]279.81 KB
Ohlasy ze škol 793.4 Kb [143 download(s)]774.79 KB
X

Přihlášení

Zapoměli jste heslo?
zašleme vám nové na vaši
emailovou adresu