Informačně
vzdělávací
středisko
Plzeňského kraje

Informačně
vzdělávací
středisko
Plzeňského kraje

Sledujte nás i na:

Pro školy

Aktivity, které nabízíme školám:

 

 

Skupinové poradenské programy pro žáky:

Skupinové kariérové poradenství připravujeme pro konkrétní třídu/skupinu žáků základní či střední školy (10-30 osob). Přesný obsah programu intenzivně konzultujeme se školou (viz Příprava níže), snažíme se vycházet vstříc aktuálním potřebám a provazovat poradenský program s výukou a kariérovými aktivitami ve škole. Poradenský program je složen z úvodní části zaměřené na sebepoznání a volitelného tématu, které vychází z potřeb školy. Délka programu je v rozsahu 180–240 minut. Poradenské programy probíhají v příjemném prostředí střediska INFO KARIÉRA, Tylova 33, Plzeň. Všechny poradenské programy pro žáky jsou zdarma.

Kdo jsem a co chci?

Zážitkový poradenský program pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ a pro studenty všech ročníků SŠ

Účastníci programu se zaměřují na reflexi a zkoumání svého vzdělávacího a karierního směřování. Východiskem je uvažování o pojmu kariéra a zkoumání vnějších a vnitřních vlivů na volbu kariérní cesty. Nejdůležitější složkou poradenského programu je mapování silných stránek žáků a jejich zájmů, osobních hodnot, motivů a jejich převedení do celku kompetencí. V průběhu je pracováno s konceptem portfolia vlastních znalostí a dovedností a jeho uplatnění v kariérní cestě. Důraz je kladen na zmocnění žáků k samostatnému uvažování o vzdělávacím a kariérním směřování a uvědomění si přenositelnosti kompetencí v různých životních situacích.

Po konzultaci se školou je program doplněn jedním z volitelných témat:

 • Volba vzdělávací cesty – žáci rozšíří své uvažování o vzdělávací cestě o další oblasti. Prozkoumají rodinné vlivy a své priority. Koučovacím přístupem si vyzkouší naplánovat kroky vedoucí k seberozvoji. Získají přehled o základních informačních zdrojích, které je možné využívat při rozhodování o kariérní cestě.
 • Jak do praxe - na základě interaktivního modelování procesů na trhu práce žáci získají základní orientaci v této oblasti. Definují základní potřeby, požadavky a kompetence, se kterými se na trhu práce setkají. Velký důraz bude kladen na včasné propojování vzdělávání a praxe a uvažování o konkrétních způsobech kde a jak hledat praxe, stáže, brigády a pracovní příležitosti.
 • Sebeprezentace - portfolio a životopis -  studenti vytváří reálné procesy při náboru zaměstnanců na trhu práce. Zažívají pohled zaměstnavatelů při hledání zaměstnanců i roli uchazečů o práci. Věnujeme se sebeprezentaci každého studenta s důrazem na pochopení tvorby vlastního portfolia a životopisu.
 • Komunikace - příprava na pohovor – studenti získají informace, s čím se konkrétně u pohovorů mohou setkat, na vlastní kůži si vyzkouší odpovídat na obvyklé otázky personalistů a dozví se, jak se na takové situace nejlépe připravit.

! Příprava na skupinový program !

aneb Co udělat, než navštívíme s žáky/studenty Info Kariéru

 1. Odpovědná osoba ze školy (výchovný poradce, třídní nebo učitel, který s žáky probírá téma kariéry) si sjedná osobní schůzku a setká se u vás ve škole s jedním z našich poradců (u mimoplzeňských škol stačí telefonický rozhovor).
 2. Odpovědná osoba představí žákům/studentům (pro ně srozumitelnou formou) definici kariérového poradenství:

"Celoživotní kariérové poradenství podporuje občany v průběhu celého jejich života poznávat a rozvíjet své schopnosti, dovednosti a zájmy. Kariérové poradenství pomáhá rozhodovat se a řídit svou individuální dráhu ve vzdělávání a odborné přípravě, v práci i v jiných oblastech, a využívat tak své schopnosti a dovednosti. Rozvíjí dovednosti pro řízení vlastní kariéry, kariérové kompetence." 

(viz brožura Člověče, poraď se! od Euroguidance - ke stažení dole na stránce) a vede s nimi diskuzi na toto téma.

 1. Odpovědná osoba rozdá žákům/studentům krátký dotazník "Jak se rozhodovali lidé kolem mě", který si vyplněný žáci/studenti přinesou s sebou do Info Kariéry. (Dotazník přinese náš poradce na osobní schůzku ve škole nebo pošleme e-mailem.)

 

 

Skupinový poradenský program pro rodiče:

Seminář je určen především pro rodiče žáků osmých a devátých tříd základních škol. Na objednávku školy (případně jiné organizace) připravujeme buď 2 hodinový seminář nebo 4 hodinový workshop se zážitkovými aktivitami a nácvikem komunikace. Je možné, aby se workshopu zúčastnily i dvojice rodič - dítě.

Co z toho našeho kluka/naší holky bude?

Seminář je zaměřený na podporu rodičů a jejich dětí při výběru jejich dalšího vzdělávání a jejich kariérní cesty.

Dotkne se také současného přístupu ke kariérovému poradenství a trendů. Soustředíme se na vliv rodičů na děti a otázku komunikace mezi rodiči a dětmi na téma kariéra.

Témata programu:

 • kariérové poradenství - co to je, jak ho chápat, trendy,
 • dovednosti pro řízení vlastní kariéry,
 • vliv rodičů na rozhodování dětí - jak ho rodiče využívají nebo zneužívají,
 • komunikace - jak dítě podpořit a nedusit,
 • informační zdroje a možnosti, diskuze.

 

A co když do skupiny nechci? Říkáte si, že si své problémy chcete vyřešit sami, bez publika? Pro děti i rodiče, kteří by své tápání a nejistotu odhalovali veřejně jen neradi, samozřejmě nabízíme i individuální poradenství.

 

Soubory

 
PřílohaVelikost
Člověče, poraď se! 265.9 Kb [105 download(s)]259.63 KB
X

Přihlášení

Zapoměli jste heslo?
zašleme vám nové na vaši
emailovou adresu