Informačně
vzdělávací
středisko
Plzeňského kraje

Informačně
vzdělávací
středisko
Plzeňského kraje

Sledujte nás i na:

PORTFOLIA

Video "Začínáme s portfolii ve škole"

 

 

Co je žákovské / učitelské portfolio?

 

Portfolio je prostor pro zaznamenání vlastních pokroků, úspěchů a všeho, co mě podpoří na životní cestě ve stále se měnící společnosti. Nezbytnou součástí celého procesu tvorby portfolia je sebereflexe, díky které dokáži pojmenovat svoje kompetence pro řízení vlastní kariéry, tzv. CMS (Career Management Skills).

 

Co obsahuje?

Portfolio může obsahovat cokoliv, co mi pomůže odpovědět na otázky:

 • Co umím?
 • Co chci?
 • Co pro to mohu udělat?

Konkrétně to mohou být např. pracovní listy, výkresy, záznamy o přečtených knihách s vlastními poznámkami, vysvědčení, zpětné vazby od spolužáků, přátel, rodiny či pedagogů, diplomy, výsledkové listiny ze soutěží, certifikáty, osvědčení, natočená videa, vytvořené prezentace, fotky vlastních výrobků, deníky praxe, záznamy o volnočasových aktivitách, brigádách, dobrovolnictví, reflektované výstupy z osobnostních testů a dotazníků volby povolání, reflektované výstupy ze sebepoznávacích technik a aktivit, životopis, motivační dopis, reference, kontakty a informační zdroje pro kariéru, zpracované plány o tom, čemu bych se chtěl/a věnovat a vymezené kroky, co je potřeba k tomu udělat, tipy na školení, která chci absolvovat.

 

Jak vypadá?

Portfolio nemá obecně daná kritéria formy ani obsahu. Je to nástroj podporující individualitu svého majitele. Škola volí formu dle svých požadavků a možností. Nejobecnější dělení z hlediska formy je:

 • Fyzická / papírová portfolia, která mohou mít podobu desek, šanonů, krabice, šuplíku atd.
 • Digitální / elektronická portfolia, kdy se využívají elektronické dokumenty, platformy, online úložiště či aplikace jako např.:

                 

 
 
K čemu je dobré?
 • Vede k zamyšlení nad tím, co dělám, proč to dělám, co se tím učím, jak naučené využívám, jak to mohu využít dál ve svém životě, v čem se chci rozvíjet a co je pro to potřeba ještě udělat?
 • Obsahuje důkazy o profesním vývoji a posunu.
 • Zachycuje dlouhodobý vývoj, osobnost, jedinečnost a potenciál.
 • Povzbuzuje v samostatnosti a zodpovědnosti za vlastní učení a rozvoj.
 • Podporuje při sebeprezentaci např. při tripartitách, přijímacím řízení na vyšší stupně škol, závěrečných zkouškách, při hledání praxí, stáží, brigád či práce a to jak v ČR, tak i v zahraničí.
 • Posiluje kariérní kompetence (CMS).

Porfolio je užitečné nejen svému tvůrci a majiteli, ale také například rodičům, učitelům, zaměstnavatelům. Portfolio není povinnost, ale výhoda!

 

Máte-li chuť s portfolii ve škole začít, využijte myšlenkovou mapu, která vás povede krok za krokem.

Chcete se o zkušenostech s portfolii dozvědět více? Podívejte se na záznam z konference „Kompetence ve fólii? Začínáme s portfolii“

 

Jak s žákovskými / učitelskými portfolii začít?

Chtěl/a byste s portfolii ve vaší škole začít nebo chcete práci s portfolii ve škole posunout dále? Způsobů, jak s portfolii ve škole začít je mnoho. My vám rádi pomůžeme najít takový, který vám bude na míru. Kontaktujte nás.

 

Chcete-li nám pomoci šířit myšlenku portfolií dále, sdílejte letáček či video. Děkujeme.

 

Soubory

 
PřílohaVelikost
MYŠLENKOVÁ MAPA "Zavedení portfolia ve škole." 675.1 Kb [133 download(s)]659.25 KB
X

Přihlášení

Zapoměli jste heslo?
zašleme vám nové na vaši
emailovou adresu