Informačně
vzdělávací
středisko
Plzeňského kraje

Informačně
vzdělávací
středisko
Plzeňského kraje

Sledujte nás i na:

Národní ceny kariérového poradenství 2020 a my

Na evropské online konferenci 20.-21.11.2020 s názvem Kariérové poradenství a vzdělávání ve světě vzhůru nohama byly vyhlášeny výsledky Národní ceny kariérového poradenství 2020. Máme velkou radost, že naše práce byla mezi pěti vítěznými projekty.

Národní ceny kariérového poradenství uděluje již dvanáctým rokem Centrum Euroguidance při Domě zahraniční spolupráce v součinnosti s dalšími evropskými zeměmi. Porota složená z odborníků letos vybírala vítěze z 30 přihlášených projektů věnovaných kariérovému poradenství a profesnímu rozvoji. Hodnotila především jejich inovativnost a přínos pro cílovou skupinu.

Naším letošním příspěvkem byly Pracovní listy pro kariérové poradce do škol, které vznikly jako jeden z našich výstupů z projektu Vzděláním k úspěchu bez bariér (reg.č. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0003942), na kterém spolupracujeme se Západočeskou univerzitou a který je spolufinancovaný Evropskou unií. Pracovní listy určené (nejen) pro kariérové poradce základních a středních škol jsou rozdělené do tří navazujících sad, které kopírují tři oblasti dovedností pro řízení vlastní kariéry – rozvoj sebepoznání a sebereflexe, práci s informacemi o trhu práce a rozvoj sebeprezentačních dovedností. V oblasti sebepoznání byla navíc díky projektu vyvinuta online aplikace Expedice kariéra, která pomáhá žákům s mapováním jejich měkkých dovedností.

Děkujeme a blahopřejeme i ostatním oceněným. Všechny příspěvky jsou k nalezení na stránkách DZS zde.

Naše pracovní listy jsou volně přístupné mezi dalšími výstupy projektu zde nebo na našich stránkách zde.

X

Přihlášení

Zapoměli jste heslo?
zašleme vám nové na vaši
emailovou adresu