Informačně
vzdělávací
středisko
Plzeňského kraje

Informačně
vzdělávací
středisko
Plzeňského kraje

Sledujte nás i na:

Jaký byl festival Posviť si na budoucnost online?

Celoroční platforma Posviť si na budoucnost má za sebou nabitý festivalový den, který proběhl 13.11.2020 celý online.

Tímto dnem prováděli “návštěvníky” dva členové Studentského parlamentu Plzeňského kraje - studenti, kteří se podíleli na přípravě festivalu pod vedením Info Kariéry a přinášeli živou on-line podobu festivalového dne v přátelské peer rovině.

Dopolední program festivalu byl uveden video tutoriálem, ve kterém studenti/moderátoři vysvětlují, kde návštěvníci na stránkách posvitsinabudoucnost.cz najdou vystavující střední školy, kde kariérové poradce, festivalovou kartu a další související materiály. Během dopoledne toto video shlédlo zhruba 430 unikátních návštěvníků.

V časovém rozmezí od 9:00 do 12:00 hodin probíhaly online schůzky s jednotlivými vystavujícími středními školami, kterých bylo 31 z celého Plzeňského kraje. Tyto schůzky měly různou návštěvnost, celkem školy „odbavily“ 560 návštěvníků. Většina návštěvníků byli žáci 9. tříd ZŠ, v menšině byli žáci 8. tříd a zákonní zástupci žáků. Dotazy se nikterak nelišily od obvyklých dotazů při prezenční formě festivalu. Týkaly se oboru nabídky škol, uplatnění po škole, možností praxí a odborného výcviku ve firmách, možnosti ubytování. Řadu návštěvníků zajímala možnost navštívit školu (fyzicky) a školy si s nimi domlouvaly další komunikaci (online/telefonicky/mailem), nabízely termíny svých DOD, osobní návštěvy a prohlídky škol, mohly také nabízet své další aktivity - např. kurz na přijímačky, kroužky.

Ze zpětné vazby od vystavujících škol vyplývá, že možnost online prezentace na festivalu velmi uvítaly a jsou s průběhem spokojeni. Pro většinu z nich to byla první taková zkušenost a mají v úmyslu ji zopakovat. Zde některé zpětné vazby:

 • „Za současné situace to byla velmi vhodná náhrada prezenční formy. Velmi jsme tuto možnost uvítali. I když bychom určitě ocenili větší účast.“
 • „Pozitiva: žáci stihnou prohlédnout a informovat se na více školách, negativa: chybí tam osobní kontakt, prohlídka školy a větší časový prostor, který při prohlídce školy mají.“
 • „V současné situaci byl určitě záslužný a důležitý. Pokud se bude opakovat, určitě budeme všichni poučenější a zkušenější.“
 • „Za současných podmínek zřejmě maximum možného.“
 • „Festival hodnotím pozitivně. Byla zde pro žáky připravena řada možností, jak se dostat k podrobným informacím o konkrétních středních školách (profil škol na webu, online setkání, prezentační videa na youtube). Kladně hodnotím také online setkání s odborníky v rámci odpoledního programu. Jako negativum spatřuji malý počet žáků, kteří se přihlásili na online setkání - v případě naší školy.“
 • „Zajímavá alternativa k fyzickým DOD, doporučuji zachovat i po ústupu nákazy, protože ne každý DOD stihne.“
 • „Myslím, že v rámci možností proběhlo vše velmi dobře. Možná jsou i žáci, kterým více vyhovovalo, že se mohli ptát přes chat (u oboru IT jsou často introverti). My jsme vyhodnotili dotazy a připravujeme (včetně dotazů, které padly na našem on-line DOD) odkaz na FAQ.“
 • „Co mě mile překvapilo byla maximální disciplína tazatelů při přihlašování k videohovorům (bylo vidět, že pro tazatele tento způsob konverzace není cizí), slušnost tazatelů (představení, pozdravení, poděkování) a relevantní dotazy tazatelů.“
 • „Nebylo to tedy jednoduché. Ale velmi děkuji za zkušenost. Zjistili jsme, že DOD na dálku je docela dobře možné.“
 • „Jsme rádi, že se připojilo tolik žáků ze středních škol.“
 • „Děkujeme. Úžasná spolupráce.“

Online kariérového poradenství využilo pouze 16 návštěvníků, kteří nejčastěji řešili otázku výběru druhé školy. Obraceli se jak samotní žáci, tak rodiče spolu se svými dětmi i rodiče samotní. Z nabídky poradenství Info Kariéry a poradenství ÚP dávali přednost poradcům Info Kariéry. Příčinami malého využití poradenství může být několik – klienti kariérového poradenství nejsou zatím na tuto formu tolik zvyklí, obecně dávají přednost prezenční formě, stránka s nabídkou online poradenství nebyla přímo na titulní stránce. Ale je také možné, že díky metodické práci poradců ze základních škol, kteří svým žákům doporučovali práci s festivalovou kartou, neměli žáci tak velkou potřebu poradenství. Festivalovou kartu vyplnilo zhruba 430 žáků. Všichni, kteří využili on-line poradenství, dostali nabídku využít kariérového poradenství v případě potřeby osobně / on-line v rámci služeb Info Kariéry i po termínu festivalového dne.

Odpolední živý program byl vysílán na stránkách festivalu posvitsinabudoucnost.cz a na YouTube, byl určen nejenom žákům, ale i dospělým – poradcům, rodičům, pedagogům. Jednotlivá témata živého vysílání:

 • Jak spolu s dítětem zvládnout volbu povolání
 • Prezentace programu Erasmus+
 • Budoucnost profesí v Plzeňském kraji
 • Nabídka aktivit Západočeské univerzity pro žáky ZŠ
 • Jak se dostat na střední školu, kterou si dnes vybírám?

Tento program měl živě cca 150 diváků, ze záznamu ho později shlédla další stovka.

Na YouTube kanále Posviť si na budoucnost jsou také další videa představující střední školy nejen z pohledu škol, ale i z pohledu jejich žáků. Celkový počet shlédnutí těchto videí se pohybuje okolo 1900.

 

X

Přihlášení

Zapoměli jste heslo?
zašleme vám nové na vaši
emailovou adresu