Informačně
vzdělávací
středisko
Plzeňského kraje

Informačně
vzdělávací
středisko
Plzeňského kraje

Sledujte nás i na:

Workshop Kreativita a sebereflexe kariérového poradce

 

Info Kariéra Vás ve spolupráci s Centrem Euroguidance srdečně zve na workshop Kreativita a sebereflexe kariérového poradce, s účastí zahraničních hostů.

Workshop se koná ve středu 26. 4. 2023 od 11:00 do 16:30 hodin v prostorách Info Kariéry, Tylova 33, Plzeň.

Tato akce je součástí série regionálních akcí Euroguidance, které přinášejí inspirace z národní a evropské úrovně. Je rozdělen na dvě části: úvodní část, která přináší inspirativní vstup do tématu, a poté 2 paralelní praktické workshopy, které se v průběhu odpoledne zopakují, takže účastníci mohou zažít oba dva. 

Registrovat se můžete zde přes online formulář.

Program: 

11:00 - 11:30 - úvod – novinky z Info Kariéry a Euroguidance

11:30 - 13:30 - 2 paralelní workshopy

  1. Katarína Mihinová: Izby - workshop zaměřený na uvědomění si negativních dopadů předsudků a nálepkování
  2. Lucie Sedláčková a Lenka Cole: Dialogická mysl je víc než jakákoliv technika - sebereflexe a vnitřní nastavení kariérového poradce, praktický workshop

13:30 - 14:00 - přestávka, občerstvení

14:00 - 16:00 - 2 paralelní workshopy (opakování)

16:00 - 16:30 - společný závěr setkání

 

Více k lektorům a obsahu:

Mgr. Katarína Mihinová  - psycholožka, arteterapeutka, lektorka. Působila ve Výzkumném ústavu dětské psychologie a patopsychologie, v rámci národního projektu Štandardy působila jako lektorka sociálně-psychologického výcviku se zaměřením na podporu dovedností potřebných pro multidisciplinární přístup a poté jako lektorka odborných a pedagogických pracovníků ve školství v tématech kariérového poradenství a výchovy. Pracuje v OZ Artea jako lektorka kurzů arteterapie, vede arteterapeutické skupiny pro dospělé i děti, organizuje vzdělávací akce pro pomáhající profese. Spravuje portál i-psychologia.sk.

Interaktivní workshop "Izby" je zaměřený na uvědomění se negativních dopadů předsudků a nálepkování při práci s dětmi, stejně tak i na podporu porozumění potřebám dětí bez ohledu na to, z jakého prostředí pocházejí. V následné reflexi aktivity budeme diskutovat o tom, jak velký vliv má vnímání vlastní sebehodnoty na subjektivní prožívání včetně rozhodování o další kariéře. Budeme pracovat všichni dohromady, v menších skupinách i jednotlivě. Využijeme fotografický obrazový materiál, SWOT analýzu a práci s příběhem. Aktivitu si budete moct zažít, zreflektovat a diskutovat o jejích dalších modifikacích a možnostech využití. Dá se velmi lehce využít i při práci se třídou nebo i individuálně v kariérovém poradenství.

 

Lucie Sedláčková a Lenka Cole spolu založily v roce 2008 Aspekt z.s. a od té doby se v něm věnují kariérovému poradenství a podporovanému zaměstnávání pro osoby se zdravotním znevýhodněním. Službu postavily na SocioDynamickém poradenství. V jejich práci se kloubí práce s klienty i jejich zaměstnavateli. O své zkušeností se dělí v kurzech pro poradce a dál se věnují rozvoji poradenských pracovníků, kteří také chtějí svou práci stavět na konstruktivistickém základě. V tom se jim osvědčuje spolupráce se zahraničními partnery.

 

"Dialogická mysl je víc než jakákoliv technika" - Workshop Vám nabídne možnost zamyslet se nad svou rolí a vlivem v poradenském procesu a při práci s klienty. Vyzkoušíte si několik technik pro práci s vlastním vnitřním nastavením. Vnitřní nastavení poradců jako nová cesta v kariérovém poradenství aneb „jak lze svým rozvojem pomáhat sobě i druhým“. Inspirované metodikou, která vznikla v rámci evropské spolupráce.

 

X

Přihlášení

Zapoměli jste heslo?
zašleme vám nové na vaši
emailovou adresu