Informačně
vzdělávací
středisko
Plzeňského kraje

Informačně
vzdělávací
středisko
Plzeňského kraje

Sledujte nás i na:

Webinář k zavedení CMS do ŠVP středních odborných škol

Inspiruj, propoj, zmocni. To je motto našich činností v Info Kariéře v rámci projektu Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji. Tohoto hesla jsme se drželi i v souvislosti s přípravou webináře směřovaného ke středním školám. Snažíme se reagovat na potřeby jednotlivých škol a zároveň na podněty a změny na národní a celospolečenské úrovni. Jinak tomu nebylo ani tentokrát. Vzhledem k revizím rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání, kam skrze průřezové téma Člověk a svět práce proniká stále více kariérové vzdělávání, jsme pro SOŠ v Plzeňském kraji zrealizovali ve středu 16.5.2022 zmíněný webinář. Jeho cílem bylo seznámit se s pojetím Career Management Skills (dovednostmi řízení kariéry/kariérními kompetencemi) v rámci kariérového vzdělávání (KV) a zorientovat se v postupech jejich začleňování do školních vzdělávacích programů s ohledem na úpravy obsahu uvedeného průřezového tématu. Byly vymezeny a rozlišeny pojmy kariérové poradenství a vzdělávání. V návaznosti na uvedená metodická doporučení a inspiraci, která směrem k implementaci KV do osnov škol zazněla, byly vysvětleny termíny školní plán KV a koordinátor KV. Záznam webináře je ke shlédnutí na našem Youtube kanále zde: https://youtu.be/039YXco5LIE

X

Přihlášení

Zapoměli jste heslo?
zašleme vám nové na vaši
emailovou adresu