Informačně
vzdělávací
středisko
Plzeňského kraje

Informačně
vzdělávací
středisko
Plzeňského kraje

Sledujte nás i na:

Vzdělávání

Jsme součástí Krajského centra vzdělávání a Jazykové školy, Plzeň (KCVJŠ), které nabízí další vzdělávání pedagogických pracovníků. V rámci DVPP realizujeme akreditované vzdělávací programy v oblasti kariérového poradenství a vzdělávání nebo akce "na klíč" dle zakázky konkrétní školy

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE, VÝCHOVNÉ A KARIÉROVÉ PORADCE

Akreditované programy kariérového poradenství jsou připraveny pro skupiny učitelů a výchovných/kariérových poradců se zájmem rozšířit své pedagogické kompetence o kariérní přípravu žáků a práci s tématem kariérové poradenství a vzdělávání ve škole. Programy pro lze realizovat prostřednictvím Šablon.

  • Jak na kariérové poradenství ve škole

8 hodin - Vzdělávací program uvádí do problematiky kariérového poradenství ve škole. Odpovídá na otázky, proč ve škole kariérové poradenství realizovat a jaké jsou způsoby a možnosti školního kariérového poradenství. Podává přehled o informačních zdrojích a dobrých příkladech realizace kariérového poradenství ze školní praxe v ČR. Seznamuje se základními prvky a strukturou sociodynamického skupinového a individuálního kariérového poradenství.

  • Kariérové poradenství pro ZŠ, pro SŠ

16 hodin - Workshop uvádí účastníky do tématu kariérového poradenství, představuje jeho zdroje, aktuální trendy a jeho využití ve vzdělávání ve středních školách. Každý účastník se seznámí se základními technikami individuálního a skupinového kariérového poradenství a v praktických cvičeních se naučí techniky využívat ve své praxi ve střední škole.

  • Kariérové poradenství pro SŠ rozšířený

24 hodin - Workshop uvádí účastníky do tématu kariérového poradenství, představuje jeho zdroje, aktuální trendy a jeho využití ve vzdělávání ve středních školách. Nedílnou součástí je příprava účastníka pro realizaci základních poradenských služeb ve škole. Každý účastník se seznámí se základními technikami individuálního a skupinového kariérového poradenství a v praktických cvičeních se naučí techniky využívat ve své praxi ve střední škole.

  • Rozvoj kompetencí v kariérovém poradenství - intenzivní výcvik

80 hodin - Vzdělávací program je zaměřen na intenzivní přípravu kariérových poradců pro oblast vzdělávací a profesní dráhy. Je určen pro pedagogické pracovníky, výchovné poradce, kariérové poradce ve školách a školských zařízeních, sociální pracovníky, pracovníky v oblasti rozvoje lidských zdrojů. Jedná se o intenzivní sebezkušenostní program, který v kombinaci s utvářením znalostní a dovednostní báze kariérového poradce umožní účastníkům reflektovat jednotlivé složky poradenství na sobě a postupně tak utvářet vlastní poradenský profil, poradenské kompetence, stanovovat cíle a nacházet způsoby, jak je naplňovat.

 

Aktuální nabídka kurzů DVPP na dané pololetí a přihlašování na webu kcvjs.cz zde.

 

X

Přihlášení

Zapoměli jste heslo?
zašleme vám nové na vaši
emailovou adresu