Informačně
vzdělávací
středisko
Plzeňského kraje

Informačně
vzdělávací
středisko
Plzeňského kraje

Sledujte nás i na:

Vzděláním k úspěchu bez bariér

Info Kariéra se spolu se Západočeskou univerzitou v Plzni partnersky podílí na projektu Vzděláním k úspěchu bez bariér, který cílí především na žáky základních a studenty středních škol se speciálními vzdělávacími potřebami. Další cílovou skupinou jsou také rodiče dětí a pracovníci škol a školských zařízení.

Pro projekt jsme sestavili tři navazující bloky kariérového poradenství, během nichž si účastníci projdou skupinovými workshopy, e-learningovými aktivitami a individuálním poradenstvím. Je to pro nás výzva k rozvoji dovedností práce s cílovou skupinou. Proto jsme také na obsahu workshopů a e-learningu spolupracovali s odborníky nejen na kariérové poradenství, ale také na práci s dětmi se SVP.

Účast na projektu je pro nás také příležitost, jak dlouhodoběji pracovat s jednou skupinou žáků. Většinou se setkáváme se studenty jen jednou při 3-4 hodinovém workshopu a dál jen výjimečně. Možnost pracovat s dětmi v průběhu 4 měsíců nejen skupinově, ale i individuálně, bude přinejmenším zajímavá.

Více se o celém projektu a jeho dalších aktivitách dočtete přímo na jeho webových stránkách https://www.bezbarier.zcu.cz/

Vzdělávací seminář je pořádaný v rámci projektu „Vzděláním k úspěchu bez bariér“ reg.č.: CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0003942

X

Přihlášení

Zapoměli jste heslo?
zašleme vám nové na vaši
emailovou adresu