Informačně
vzdělávací
středisko
Plzeňského kraje

Informačně
vzdělávací
středisko
Plzeňského kraje

Sledujte nás i na:

Vítězství v Národní ceně kariérového poradenství 2016

Na letošní konferenci Národní cena kariérového poradenství 2016 byly za účasti zástupců Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí vyhlášeny výsledky 8. ročníku soutěže. Pořadatel soutěže a konference, Dům zahraniční spolupráce – Centrum Euroguidance, obdržel a vyhodnotil 31 příspěvků, které přihlásily základní, střední i vysoké školy, neziskové organizace, úřady práce, krajská centra a další poskytovatelé služeb kariérového poradenství. Mezi vítězi byla i INFO KARIÉRA.

 

Hlavním cílem soutěže Národní cena kariérového poradenství je identifikace dobré praxe kariérového poradenství, její šíření a inspirace pro ostatní poskytovatele poradenství. Rozmanitost a rozšíření povědomí o důležitosti kariérového poradenství napříč různými sektory svědčí o rozvíjejícím se kariérovém poradenství u nás a jeho postupné profesionalizaci. V rámci konference proběhla přehlídka všech soutěžních příspěvků formou malého veletrhu, která podpořila síťování různých typů poradců a umožnila výměnu zkušeností napříč sektory. Účastníci konference měli také možnost vyslechnout si prezentace vítězných příspěvků a aktivně se zapojit hlasováním o „ceně diváků“.

 

INFO KARIÉRA – Informačně vzdělávací středisko Plzeňského kraje získala cenu za kariérové poradenství na krajské úrovni za příspěvek Skupinové kariérové poradenství pro žáky základních a středních škol – Kdo jsem? Kam po ZŠ? Ústřední aktivitou programu je  mapování kompetencí/silných stránek žáků, jejich osobních hodnot a  motivů. Aktivita pracuje s vnitřní motivací žáků, s konceptem osobního portfolia a s jeho uplatněním v kariérní cestě.

Soubory

 
nckp-2016.pdf(2.3 MB)
X

Přihlášení

Zapoměli jste heslo?
zašleme vám nové na vaši
emailovou adresu