Informačně
vzdělávací
středisko
Plzeňského kraje

Informačně
vzdělávací
středisko
Plzeňského kraje

Sledujte nás i na:

V4.0 - Kariérové poradenství

Výcvik – vzdělávací program pro kariérové poradce

Co je cílem vzdělávacího programu pro kariérové poradce a jak téma vnímáme?

Cílem programu je poskytnout učitelům SŠ/ZŠ dostatečné know-how a související zkušenost tak, aby se z nich stali samostatní kariéroví poradci jistí si svojí rolí ve škole, schopní koordinovat své kolegy v naplňování vzdělávací a poradenské strategie školy.

Jak program vypadá, jakým způsobem ho realizujeme?

Vycházíme z koncepce 80-hodinového vzdělávacího programu opírajícího se v tematických oblastech o kvalifikační standard Národní soustavy kvalifikací „Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu“.

Zapojujeme nejkvalitnější tuzemské lektory, kteří jsou k dispozici (včetně vybraných zahraničních hostů). Máme jasný kopcept, čeho chceme ve výcviku dosáhnout a vyhodnocujeme zpětnou vazbu účastníků, zda se jej daří naplňovat.

Vedle přednášek a workshopů vedených lektory se účastníci schází v rámci samostatných sebe-učících se skupin (peer skupiny) a absolvují individuální mentoring. Absolventi programu mají možnost vykonat zkoušku ze zmíněné profesní kvalifikace NSK.

Harmonogram výcviku:

  1. běh XI.2021 - VI.2022
  2. běh IX.2022 - IV.2023
  3. běh I.2023 - IX.2023 (letáky k výcviku dole na stránce)

Kontaktní osoby:

 

Standard kvality kariérového poradenství

Co je standard kvality kariérového poradenství (KP)?

Standard kvality KP představuje komplexní a přehledný nástroj rozvoje služby kariérového poradenství a reflexe jednotlivých oblastí poradenské praxe, přičemž má potenciál pomoci nastavit celkovou koncepci poradenského pracoviště na škole či podobné instituci.

Nejedná se o závazný dokument typu ISO, nýbrž o pomůcku pro udržitelnou a kvalitní službu přinášející užitek žákům i rodičům. Standard vznikl v rámci mezinárodního projektu QUAL-IM-G a je volně k dispozici všem zájemcům o rozvoj své poradenské služby.

Jakým způsobem se standardem pracujeme?

Jedním slovem partnersky. V rámci individuálních schůzek s poradci na školách seznamujeme odbornou veřejnost s jednotlivými oblastmi kariérového poradenství a vzdělávání, které pokrývají celé spektrum poradenské služby žákům.

Společně definujeme v oblastech jednotlivá kritéria, která mají školy zájem sledovat, rozvíjet a zkvalitňovat. Následně provázíme kariérové poradce procesem rozvoje a zavádění konkrétních opatření v rámci jednotlivých oblastí. Infografiku standardu naleznete ZDE.

Kontaktní osoba: Jan Brabec, brabec@infokariera.cz, 731 410 130

 

Konference dobré praxe kariérového poradenství

Co je cílem konferencí dobré praxe KP?

Cílem je vybrat, rozebrat a přizpůsobit pro prostředí škol témata mající dopad na vzdělávací a profestní život v 21. století. Seznámit odbornou veřejnost ze zapojených škol i další sociální partnery s klíčovými tématy, trendy a stakeholdery tuzemského kariérového poradenství včetně inspirace příklady pro její poradenskou praxi.

Jak ke konferencím přistupujeme?

Na základě mapování mezi odbornou veřejností pečlivě vybíráme hlavní témata jednotlivých konferencí, tematických oblastí a na ně navázaných mluvčích. S ohledem na aktuální situaci protiepidemických opatření i potřebnou dostupnost volíme většinou online formát setkání.

Harmonogram:

  1. Představení témat projektu - XII.2021
  2. Konference zaměřená na portfolia III.2022
  3. Závěrečná konference projektu IX-XI.2023

Kontaktní osoba: Hana Maříková, marikova@infokariera.cz, 778 728 254

Aktuální informace o konferencích najdete v sekci Akce.

Soubory

 
PřílohaVelikost
Leták 1. běh výcviku KP 311.4 Kb [35 download(s)]304.09 KB
Standard kvality kariérového poradenství 382.2 Kb [50 download(s)]373.2 KB
Leták 2. běh výcviku KP 255.7 Kb [21 download(s)]249.74 KB
Leták 3. běh výcviku KP 178.8 Kb [25 download(s)]174.63 KB
X

Přihlášení

Zapoměli jste heslo?
zašleme vám nové na vaši
emailovou adresu