Informačně
vzdělávací
středisko
Plzeňského kraje

Informačně
vzdělávací
středisko
Plzeňského kraje

Sledujte nás i na:

SUPERVIZE

 

Supervize je růstová a podpůrná služba, která POMÁHÁ UČITELŮM HLEDAT ŘEŠENÍ JEJICH PROBLÉMŮ VE ŠKOLE spolu s nezaujatým odobrníkem. (Například - práce s problémovým žákem, spolupráce s kolegy, komunikace s rodiči, práce s třídním kolektivem v inkluzivní třídě apod.) Ve výsledku vede k vyšším profesním kompetencím.

Supervize pomáhá učiteli nahlédnout podstatu vztahů učitel - žák, učitel - rodič, učitel – kolega, dynamiku školní třídy apod., což vede k hlubšímu porozumění vzájemným reakcím a k řešení problémů s větším nadhledem.

Supervize pomáhá učiteli unést a lépe porozumět vlastním emocím včetně těch negativních (bezmoc, zoufalství, vztek směrem k žákovi, rodičům, systému).

Supervize je forma podpory učitelů při zvládání pracovní zátěže a při zvládání konfliktů.

NENÍ TO KONTROLA.

Cílem supervize není učitele hodnotit, ale pomoci mu s profesní reflexí vlastní situace.

Cílem supervize je vyšší uspokojení z práce, zvýšení její kvality a efektivity, PREVENCE SYNDROMU VYHOŘENÍ. Vede také k uvolnění tvořivého myšlení a rozvoj nových perspektiv profesního chování.

Supervizor:

 • je člověk s akreditovaným specializačním vzděláním, který je školou najímán zvenčí, není tedy zaměstnancem školy a nemá k ní žádný jiný vztah. Supervizor je vázán mlčenlivostí a nesmí o probíraných tématech mluvit s nikým mimo konkrétní supervizní setkání.
 • má etickou povinnost učiteli sdělit, pokud vidí překročení etických principů, učitelovu „slepou skvrnu“ nebo pochybení, které je v každé práci s lidmi čas od času nevyhnutelné. Tím zvyšuje kvalitu učitelovy práce.

Supervize je v podstatě setkání dvou lidí nebo skupiny lidí (individuální nebo skupinová), kteří spolu prozkoumávají a hledají řešení v oblasti práce s žáky a rodiči (kazuistická supervize) nebo v oblasti vztahové (týmová supervize). Týmová supervize podporuje soudržnost pedagogického sboru, spolupráci, vzájemné ocenění a podporu.

Hlavní PŘÍNOSY supervize vidí učitelé základních škol ve vzájemné podpoře a v tvorbě společné vize školy, porozumění, inspiraci a sdílení postupů v obtížných situacích. Některé ohlasy ze škol na SUPERVIZI:

 • Takhle se nikdy normálně nesejdeme.
 • Je dobré, že to vidí někdo zvenčí.
 • Konečně byl čas to probrat do hloubky.
 • Na poradě řešíme jen organizační věci, tady konečně děti.
 • Je skvělý slyšet, že to mají kolegové podobně.
 • Je fajn, že nejsem největší lůzr. Myslela jsem, že se to děje jenom mně.
 • Je fajn, že to někoho zajímá.
 • Pomáhá mi, že to kolegové také zažili.
 • Děkuji za rady od kolegů, něco vyzkouším.
 
Jak získat supervizora pro svou školu?

Jedním z témat projektu Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji, kterému se věnujeme jsou ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Chceme podpořit pedagogy v individuálním přístupu k žákům a jejich potřebám. Proto mají zapojené školy možnost využít externí podpory odborníků a specialistů (až 600 hodin supervizí). Máte-li o supervizi zájem, kontaktujte svého poradce nebo koordinátora.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Více o supervizi:

 

 

Soubory

 
PřílohaVelikost
Supervize ve škole_infografika 177.1 Kb [2 download(s)]172.91 KB
X

Přihlášení

Zapoměli jste heslo?
zašleme vám nové na vaši
emailovou adresu