Informačně
vzdělávací
středisko
Plzeňského kraje

Informačně
vzdělávací
středisko
Plzeňského kraje

Sledujte nás i na:

Stínování jako cesta k vysněnému povolání

Jsem na správné škole? Na co se hodím? Bavila by mě tahle práce? Podobné otázky si klade celá řada studujících. A tým projektu Vzdělávání 4.0 z Info Kariéry se jim snaží pomoci najít odpovědi.

V rámci projektu Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji podporujeme mimo jiné právě spolupráci zaměstnavatelů se zapojenými středními školami. Stínování profesionála v jeho autentickém pracovním prostředí studentem je jednou z možností této spolupráce. Co je tedy vlastně stínování? Je to proces zjišťování denních pracovních rutin a kompetencí zaměstnance studentem, který má o danou pozici zájem. Důležitou součástí je také kariérové poradenství, díky němuž žáci mohou z této příležitosti vytěžit maximum.

Jedno takové stínování začalo v listopadu 2021. Tobiáš Horváth, student 3. ročníku Střední školy informatiky a finančních služeb v Plzni, a Hana Maříková, krajská kariérová poradkyně z Info Kariéry, se během prvního setkání zabývali hledáním, pojmenováním a definováním Tobiášových silných stránek, zájmů a spektra kompetencí, které se na ně váží. Na základě toho pak diskutovali nad konkrétními obory a profesemi. Tobiáše lákalo seznámit se blíže s pozicí ředitele banky, kterou si vyzkoušel už v předmětu „Fiktivní firma“ ve škole, a která mu přišla blízká např. důrazem na komunikační dovednosti, stylem vedení či empatickým přístupem.

Zprostředkovali jsme Tobiášovi stínování ředitele Raiffeisenbank a.s., pana Martina Fialy. Ještě před vánočními svátky se Tobiáš seznámil s běžným chodem banky v pobočce společnosti na Americké třídě v Plzni. Byl seznámen s procesem výběrových řízení, porozuměl důležitostí finanční gramotnosti nejen v bankovním sektoru, dozvěděl se o odděleních, která jsou běžnému návštěvníkovi banky skrytá a nachází se zejména na centrále v Praze. Během krátké stáže ho zaujala také kybernetika a zabezpečení banky, které jsou důležitou součástí chodu každé pobočky.

Dalším přínosem bylo doporučení stínovaného ředitele, pana Fialy, aby Tobiáš kontaktoval mentory, kteří by mu v budoucnu pomohli posunout se vybraným směrem. Sám Tobiáš si díky této zkušenosti uvědomil, že je pro něj nezbytné, zlepšit se v matematice, bez níž by se kybernetice či bankovnictví nemohl na své kariérní cestě věnovat.

Reflexe celé akce s kariérovou poradkyní zahrnovala také společné uvažování nad tím, jak se stínovaná profese může v budoucnu změnit s ohledem na předvídatelné, ale i nepředvídatelné změny, které se na trhu práce odehrávají neustále. Z našeho pohledu je důležité, aby studenti vnímali stínování jako jeden z dílků skládačky kariérového managementu, vedle dalších aktivit jako např. získávání, pochopení a využívání informací o sobě, o vzdělávacích možnostech, o světě práce, rozhodování a plánování atd. Zážitek ze stínování je potřeba začlenit do kontextu tak, aby Tobiáš a další studenti, kteří stínování využijí, nepovažovali stínovanou profesi za neměnnou a uvědomovali si význam celoživotního učení jako nástroje, jak se na své kariérní cestě neztratit.

Pokud Vás možnost spolupráce se zaměstnavateli formou stínování zaujala a chcete se zapojit, můžete kontaktovat naše krajské kariérové poradce. Brzy zveřejníme další příběhy.

X

Přihlášení

Zapoměli jste heslo?
zašleme vám nové na vaši
emailovou adresu