Informačně
vzdělávací
středisko
Plzeňského kraje

Informačně
vzdělávací
středisko
Plzeňského kraje

Sledujte nás i na:

V4.0 - Spolupráce škol a firem

Co je myšleno spoluprací škol a firem ve vzdělávání? Jak tématu rozumíme?

Podaktivita spolupráce škol se zaměstnavateli reaguje na dynamiku světa práce, která představuje velkou výzvu pro svět vzdělávání. Stávající formy interakce těchto světů stojí především na exkurzích a odborných praxích vázaných na odborné vzdělávání.

Hledáním nových forem spolupráce (např. jednodenní stáže - stínování) a rozpracováním metodických postupů, zahrnujících individuální kariérové poradenství, pomáháme žákům i pedagogům zorientovat se v důležitých fenoménech jako měkké (přenositelné) kompetence, firemní kultura či měnící se požadavky na zaměstnance. Přinášíme tato témata do dialogu škol a sociálních partnerů a rozšiřujeme způsoby spolupráce z prostředí odborného školství také na gymnázia.

Proč téma přinášíme do škol?

Mnoho škol má již vytvořenou síť spolupracujících zaměstnavatelů (pro odborné praxe). Tato spolupráce jede často v zajetých kolejích a příliš nereflektuje míru změn, kterými svět práce prochází. Firmy volají po flexibilních absolventech ochotných učit se novým postupům a školy naopak požadují kapacity a vybavení pro odpovídající přípravu budoucích tvůrců světa práce.

Užší vazby mezi oběma světy se ukazují jako žádoucí cesta pro udržitelný rozvoj, a je proto potřebné společně hledat způsoby, jak tyto vazby tvořit, rozvíjet a vést k oboustranné spokojenosti, například akcentem na individualizované kariérové poradenství a vzdělávání.

 

Co konkrétního od nás mohou školy očekávat?

 

Stínování (jednodenní stáže)

Podpora při realizaci jednodenních stáží u odborníků v rámci konkrétní profese. Setkání s trhem práce “zevnitř” - poznání reality konkrétní profese, souvisejících faktorů (spolupráce s kolegy a klienty, režim dne, klima pracoviště...), kompetencí v praxi a jejich reflexe s kariérovým poradcem.

 

Metodická podpora a asistence při sjednávání jednodenních stáží (stínování)

Dostupný, ve školní praxi využitelný a přehledný nástroj pro pomoc v realizaci aktivit spolupráce školy se sociálními partnery (především zaměstnavateli), který staví na vyzkoušených postupech a tipech nejen pro kariérové poradce.

Příklady dobré praxe strategií oslovování škol a zaměstnavatelů a propojení jednotlivých odborníků se školami. Příklady využívání různých poradenských přístupů a nástrojů (např. NSP, kompetenční portfolio) jako vhodného postupu pro práci s žáky ve vazbě na konkrétní pozici ze světa práce.

 

Exkurze a databáze příkladů dobré praxe spolupráce škol a firem

Vytvoření databáze (platformy) stáží, exkurzí, praxí, odborného výcviku a stínování. Vytváření sítě kontaktů na odpovědné osoby ve firmách a školách. Zprostředkování nabídky a poptávky mezi školami a zaměstnavateli.

 

Realizační tým: Zdeňka Nováková, Hana Maříková, Jan Brabec

Chcete využít naší nabídky? Kontaktujte koordinátora poradenské sítě nebo krajského kariérového poradce, který s Vaší školou spolupracuje (kontakty), případně se obraťte na kontaktní osobu pro spolupráci škol a firem.

Kontaktní osoba: Zdeňka Nováková, novakova@infokariera.cz, 778 728 252

Soubory

 
PřílohaVelikost
Metodika stínování_infografika 9.4 Mb [42 download(s)]8.96 MB
Stínovací deník žáka/yně 9.1 Mb [48 download(s)]8.66 MB
X

Přihlášení

Zapoměli jste heslo?
zašleme vám nové na vaši
emailovou adresu