Informačně
vzdělávací
středisko
Plzeňského kraje

Informačně
vzdělávací
středisko
Plzeňského kraje

Sledujte nás i na:

Šesté setkání platformy rovných příležitostí

Na šesté setkání, které proběhne online 6. 6. 2022 od 14:00 do 16:00, zveme ředitele škol a členy týmů školních poradenských pracovišť (výchovné poradce, školní metodiky prevence, speciální pedagogy, školní psychology, kariérové poradce, sociální pedagogy, …) ze středních i základních škol. Setkání bude zaměřeno na možnosti financování aktivit a pozic ŠPP z operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK) pro programové období 2021-2027.

Dalším tématem bude praxe v oblasti koordinace začleňování žáků s OMJ především v kontextu ukrajinských uprchlíků. K oběma tématům jsou přizváni odborníci a bude zde dostatečný prostor pro diskusi všech účastníků. 

V případě Vašeho zájmu o účast na setkání nás kontaktujte nebo se v den konání připojte přes tento odkaz: https://tinyurl.com/2mhepbbc .

Kontaktní osobou je Dagmar Pelesná - pelesna@infokariera.cz. 

 

X

Přihlášení

Zapoměli jste heslo?
zašleme vám nové na vaši
emailovou adresu