Informačně
vzdělávací
středisko
Plzeňského kraje

Informačně
vzdělávací
středisko
Plzeňského kraje

Sledujte nás i na:

Sebereflexe

Sebereflexe je schopnost zastavit se a zamyslet se nad sebou (např. jaké jsou mé schopnosti, silné a slabé stránky, limity, možnosti, potenciál, pocity), nad vlastním jednáním (např. jak své schopnosti využívám, k čemu je takto využívám, jaký to má smysl) a ze zjištěného vyvodit závěry a doporučení pro osobní či profesní posun. Žákova sebereflexe a sebehodnocení jsou učitelem řízené činnosti a jejich rozvíjení je systematický a dlouhodobý proces.

X

Přihlášení

Zapoměli jste heslo?
zašleme vám nové na vaši
emailovou adresu