Informačně
vzdělávací
středisko
Plzeňského kraje

Informačně
vzdělávací
středisko
Plzeňského kraje

Sledujte nás i na:

Rovné příležitosti ve vzdělávání a finance

V pondělí 6. 6. 2022 proběhlo další online setkání Platformy rovných příležitostí, která byla vytvořena v rámci projektu Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji. Jejím smyslem je podpora školních poradenských pracovišť na středních školách v kraji. Věříme, že lidé tvořící tým školního poradenského pracoviště mohou vytvářet podmínky pro rozvoj potenciálu každého žáka tak, aby byl šťastný, sebevědomý a plně sám sebou a mohl tak být aktivním a zodpovědným občanem, připraveným fungovat v současné měnící se společnosti.  

Šesté setkání bylo zaměřeno na možnosti financování aktivit a pozic ŠPP z operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK) pro programové období 2021-2027. A dále na sdílení praxe v oblasti koordinace začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem (žáci s OMJ) především v kontextu ukrajinských uprchlíků

Vrámci OP JAK mohou nejen střední školy získat finance na: 

  • personální podporu (školní asistent, školní speciální pedagog, školní psycholog, sociální pedagog, kariérový poradce, dvojjazyčný asistent, koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele),  
  • osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání (vzdělávání pracovníků ve vzdělávání, spolupráce pracovníků ve vzdělávání), 
  • podporu inovativního vzdělávání žáků (inovativní vzdělávání žáků, podpora žáků s OMJ), 
  • spolupráci s rodiči žáků školy a veřejností (odborně zaměřená a tematická komunitní setkávání). 

Pro více informací, pomoc a podporu s přípravou a realizací šablon je možné využít seminářů pro žadatele, které pořádá MŠMT nebo NPI ČR.  

Jedna z šablon směřuje k podpoře žáků s OMJ, což bylo téma druhé části setkání. Hosté Platformy se podělili o aktuální informace a zkušenosti se začleňováním těchto žáků na střední školy. Dle dosavadních údajů je ke vzdělávání na SŠ v Plzeňském kraji přijato 99 žáků s OMJ. Hosté Platformy se shodovali na tom, že v tuto chvíli je nejdůležitější výuka českého jazyka a poté plánování dalších kroků pro adaptaci do vzdělávacího procesu v ČR. Co se bude dít v září? A co s dětmi, které se na SŠ nestihli přihlásit? A co bude s těmi, kteří teprve přijdou? To jsou otázky, na které se odpovědi teprve hledají. V závěru nám zástupkyně organizace META, o.p.s. představila možnosti podpory, které nabízí nejen středním školám.  

Videozáznam ze setkání je možné shlédnout na YouTube kanále Info Kariéry.  

X

Přihlášení

Zapoměli jste heslo?
zašleme vám nové na vaši
emailovou adresu