Informačně
vzdělávací
středisko
Plzeňského kraje

Informačně
vzdělávací
středisko
Plzeňského kraje

Sledujte nás i na:

V4.0 - Rovné příležitosti

Co jsou rovné příležitosti ve vzdělávání? Jak tématu rozumíme?  

Věříme, že každý člověk má potenciál, který stojí za to rozvíjet tak, aby byl šťastný, sebevědomý a plně sám sebou a mohl tak být aktivním a zodpovědným občanem, připraveným fungovat v současné měnící se společnosti. Rovné příležitosti vnímáme jako podmínky ve vzdělávání, které umožní růst všech - žáků i pedagogů s ohledem na životní cestu, kterou se chtějí vydat.

Proč téma přinášíme do škol?     

Chceme inspirovat školy k vytvoření výše zmíněných podmínek.  

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) je pro nás vstupní bránou do škol, neboť jeho členy vnímáme jako stěžejní pro koordinaci a spolupráci v rámci tématu rovných příležitostí. Konkrétními koordinovanými a vzájemně se podporujícími aktivitami chceme být se školami v kontaktu a pomoci jim:  

  1. zmapovat, jaký je současný obraz ŠPP na jejich škole;  
  2. vydefinovat budoucí podobu a fungování jejich ŠPP společně s kolegy;  
  3. využít inspirace, zkušeností a získaných informací z dílčích aktivit projektu Vzdělávání 4.0 tak, aby byli schopni vhodně a pružně reagovat na potřeby jejich školy a změny v současné společnosti.    

 

Co konkrétního od nás mohou školy očekávat?

Platforma rovných příležitostí

Platforma je prostor pro inspiraci, vzájemné sdílení zkušeností a nových poznatků a aktivní zapojení účastníků. Zváni jsou zástupci středních škol a základních škol Plzeňského kraje a další odborníci z oblasti vzdělávání, jako např. z Pedagogicko-psychologické poradny, České školní inspekce, Národního pedagogického institutu, Západočeské univerzity, Krajského úřadu Plzeňského kraje, Regionální rozvojové agentury, speciálně pedagogických center, neziskového sektoru i veřejnosti.  

  • 12 setkání platformy (4x ročně)
  • na nadcházející termíny upozorňujeme v sekci Akce
  • záznamy ze setkání platformy jsou k dispozici na You Tube kanále Info Kariéry.

Konference dobré praxe rovných příležitostí

Otevřený prostor pro setkání a diskuzi nad tématy souvisejícími především se vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, sdílení cenných zkušeností a inspiraci pro vytváření podmínek umožňujících růst všech - žáků i pedagogů.

  • 3 konference dobré praxe - rovné příležitosti (1x ročně)
  • záznam z online Konnference dobré praxe - rovné příležitosti 2021 ZDE.

Externí podpora rovných příležitostí na školách

Dokážeme zprostředkovat kontakty na externí odborníky a organizace - firmy, neziskové organizace a další sociální partnery, a zajistit služby, které mohou být pro školy užitečné při řešení palčivých témat.

 

Realizační tým: Michaela Svobodová, Michaela Šimanová, Dagmar Pelesná

Chcete se zúčastnit platformy či využít jiné naší nabídky? Kontaktujte krajského kariérového poradce, který s Vaší školou spolupracuje (kontakty), případně se obraťte na kontaktní osobu tématu rovných příležitostí.

Kontaktní osoba: Michaela Svobodová, e-mail: svobodova@infokariera.cz, tel.: 778 728 251

 

X

Přihlášení

Zapoměli jste heslo?
zašleme vám nové na vaši
emailovou adresu