Informačně
vzdělávací
středisko
Plzeňského kraje

Informačně
vzdělávací
středisko
Plzeňského kraje

Sledujte nás i na:

Problematika zaměstnávání 50+

Vzdělavatel
Typ kurzu
Profesní
Popis

Přístup MPSV k podpoře trhu práce - Jaké kroky podniká aktuálně MPSV pro podporu trhu práce?  Jak MPSV konkrétně podporuje flexibilní úvazky (např. sdílená místa)?    Implementace Flexicurity – zkušenosti z Polska - Polská asociace řemesel (ZRP) Zajímavosti a zkušenosti z praxe, pro a proti z pohledu zaměstnavatelů i cílových skupin - „Implementace přístupů flexicurity“ Sociálně-psychologické hledisko implementace flexicurity v ČR – klíčová přidaná hodnota realizovaného projektu v ČR. Implementace přístupů k flexicurity v malých a středních podnicích v podmínkách ČR – hlavní výstupy z plošného šetření, individuálních rozhovorů, fokusových skupin  a pilotního projektu  pro cílové skupiny: zaměstnavatelé, matky s dětmi do 15 let a osoby starší 50 let v  Doporučené legislativní úpravy flexibilních pracovních úvazků,   doporučení vládě ČR na daňová zvýhodnění zaměstnavatelů při zavádění flexibilních úvazků, doporučený postup implementace flexicurity v MSP v podmínkách ČR Pracovní příležitosti pro osoby 50+ v návaznosti na principy flexicurity Dotační příležitosti v návaznosti na implementaci principů flexicurity – komunitární programy “

Rozsah v hodinách
6.00
Doklad o absolvování
Osvědčení o absolvování
Termín zahájení
Termín indidivuálně dle požadavků klienta
X

Přihlášení

Zapoměli jste heslo?
zašleme vám nové na vaši
emailovou adresu