Informačně
vzdělávací
středisko
Plzeňského kraje

Informačně
vzdělávací
středisko
Plzeňského kraje

Sledujte nás i na:

Pro školy

Školám nabízíme:

 • spolupráci při tvorbě a realizaci koncepce kariérového poradenství, pomoc při zavádění standardu kvality kariérového poradensví ve škole - z pozice krajem zřizované organizace metodicky pomáháme školám rozvíjet kvalitní kariérové poradenství a vzdělávání a to v širším kontextu směrem např. ke spolupráci škol a firem, rozvíjení kompetencí nejen žáků, ale i pedagogického sboru apod.

 • skupinové kariérové poradenství pro žáky a metodickou podporu při návazných činnostech kariérového poradenství ve škole,

 • vzdělávání v kariérovém poradenství pro pedagogy

 • web posvitsinabudoucnost.cz věnovaný volbě střední školy.

Spolupráce se školou může vypadat takto:

 • osobní návštěva našeho poradce ve škole, při které formou partnerského rozhovoru zjišťujeme stav kariérového poradenství - kdo se mu ve škole věnuje, jaké aktivity škola již realizuje, v jakých hodinách a s jakými cílovými skupinami, zda škola spolupracuje s firmami, s rodiči, má poradenské pracoviště apod.

 • společné stanovení zakázky školy pro Info Kariéru

 • spolupráci na plnění této zakázky a její průběžné vyhodnocování.

V rámci této spolupráce můžeme mimo jiné poskytnout:

Skupinové poradenské programy pro žáky:

Skupinové kariérové poradenství připravujeme pro konkrétní třídu/skupinu žáků základní či střední školy (10-30 osob). Přesný obsah programu intenzivně konzultujeme se školou (kariérovým/výchovným poradce nebo třídními učiteli), snažíme se vycházet vstříc aktuálním potřebám a provazovat poradenský program s výukou a kariérovými aktivitami ve škole. Realizaci programu předchází příprava ve škole (minimálně informování žáků o tom, co je čeká a proč; co je kariérové poradenství; případně další aktivity - práce s pracovními listy od IK).

Samotný poradenský program je složen z úvodní části zaměřené na sebepoznání a volitelného tématu, které vychází z potřeb školy. Délka programu je v rozsahu 180–240 minut. Poradenské programy probíhají v příjemném prostředí střediska INFO KARIÉRA, Tylova 33, Plzeň, nebo je možné tento program realizovat přímo na škole a zapojit do jeho vedení pedagogy (tandemová výuka). Všechny poradenské programy pro žáky jsou zdarma. Popis programu:

Poradenský program "Kdo jsem a co chci?"

Zážitkový poradenský program pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ a pro studenty všech ročníků SŠ

Účastníci programu se zaměřují na reflexi a zkoumání svého vzdělávacího a kariérního směřování. Východiskem je uvažování o pojmu kariéra a zkoumání vnějších a vnitřních vlivů na volbu kariérní cesty. Nejdůležitější složkou poradenského programu je mapování silných stránek žáků a jejich zájmů, osobních hodnot, motivů a jejich převedení do celku kompetencí. V průběhu je pracováno s konceptem portfolia vlastních znalostí a dovedností a jeho uplatnění v kariérní cestě. Důraz je kladen na zmocnění žáků k samostatnému uvažování o vzdělávacím a kariérním směřování a uvědomění si přenositelnosti kompetencí v různých životních situacích.

Po konzultaci se školou může být program doplněn jedním z těchto volitelných témat (ale lze se zaměřit i na jiné):

 • Volba vzdělávací cesty – žáci rozšíří své uvažování o vzdělávací cestě o další oblasti. Prozkoumají rodinné vlivy a své priority. Koučovacím přístupem si vyzkouší naplánovat kroky vedoucí k seberozvoji. Získají přehled o základních informačních zdrojích, které je možné využívat při rozhodování o kariérní cestě.
 • Jak do praxe - na základě interaktivního modelování procesů na trhu práce žáci získají základní orientaci v této oblasti. Definují základní potřeby, požadavky a kompetence, se kterými se na trhu práce setkají. Velký důraz bude kladen na včasné propojování vzdělávání a praxe a uvažování o konkrétních způsobech kde a jak hledat praxe, stáže, brigády a pracovní příležitosti.
 • Sebeprezentace - portfolio a životopis -  studenti vytváří reálné procesy při náboru zaměstnanců na trhu práce. Zažívají pohled zaměstnavatelů při hledání zaměstnanců i roli uchazečů o práci. Věnujeme se sebeprezentaci každého studenta s důrazem na pochopení tvorby vlastního portfolia a životopisu.
 • Komunikace - příprava na pohovor – studenti získají informace, s čím se konkrétně u pohovorů mohou setkat, na vlastní kůži si vyzkouší odpovídat na obvyklé otázky personalistů a dozví se, jak se na takové situace nejlépe připravit.
Zavedení standardu kvality kariérového poradenství ve škole

Co je standard a co jeho zavedení obnáší se dozvíte ZDE.

Individuální poradenství pro žáky a studenty

Pro děti i rodiče nabízíme i individuální poradenství. Pomáháme jim zorientovat se v jejich potřebách, zmapovat jejich aktuální situaci, můžete spolu hledat a vyhodnotit jejich možnosti, cíle a naplánovat postup, jak se k nim dostat.

Seminář pro rodiče "Co z toho našeho kluka/naší holky bude?":

Seminář je určen především pro rodiče žáků osmých a devátých tříd základních škol. Ve spolupráci se školou připravujeme buď 2 hodinový seminář nebo 4 hodinový workshop se zážitkovými aktivitami a nácvikem komunikace. Je možné, aby se workshopu zúčastnily i dvojice rodič - dítě.

Seminář je zaměřený na podporu rodičů a jejich dětí při výběru jejich dalšího vzdělávání a jejich kariérní cesty.

Dotkne se také současného přístupu ke kariérovému poradenství a trendů. Soustředíme se na vliv rodičů na děti a otázku komunikace mezi rodiči a dětmi na téma kariéra.

Možná témata programu:

 • kariérové poradenství - co to je, jak ho chápat, trendy,
 • dovednosti pro řízení vlastní kariéry,
 • vliv rodičů na rozhodování dětí - jak ho rodiče využívají nebo zneužívají,
 • komunikace - jak dítě podpořit a nedusit,
 • informační zdroje a možnosti, diskuze.
Vzdělávání pedagogů v oblasti kariérového poradenství

Info Kariéra je součástí Krajského centra vzdělávání a jazykové školy, Plzeň a nabízí kurzy DVPP v oblasti kariérového poradenství. Aktuální nabídku naleznete ZDE.

Členství v Klubu kariérových poradců

Klub nabízí prostor pro sdílení zkušeností, odborný rozvoj a profesní růst. Klub se setkává pravidelně jednou za pololetí. Členové klubu mají slevy na výše zmíněné vzdělávací akce DVPP.  Více ZDE.

Metodické materiály pro kariérové (výchovné) poradce ve školách

Pro kariérové poradenství a vzdělávání ve škole můžete využít několik našich publikací:

Sady pracovních listů pro kariérové poradce na základních a středních školách

Pracovní listy jsou rozdělené do tří navazujících sad, které kopírují tři oblasti dovedností pro řízení vlastní kariéry - 1. rozvoj sebepoznání a sebereflexe, 2. práce s informacemi o trhu práce a 3. rozvoj sebeprezentačních dovedností. Pracovní listy jsou ke stažení zde dole na stránce.

Co na ně říkají poradci ze základních a středních škol, najdete v dokumentu Ohlasy ze škol (zde dole na stránce).

 

Soubory

 
PřílohaVelikost
Leták o kariérovém poradenství - Člověče, poraď se! (Euroguidance) 265.9 Kb [572 download(s)]259.63 KB
Pracovní listy 1. část - SEBEPOZNÁNÍ 2.6 Mb [991 download(s)]2.48 MB
Pracovní listy 2. část - TRH PRÁCE 488.9 Kb [762 download(s)]477.42 KB
Pracovní listy 3. část - SEBEPREZENTACE 286.5 Kb [674 download(s)]279.81 KB
Ohlasy ze škol 793.4 Kb [256 download(s)]774.79 KB
X

Přihlášení

Zapoměli jste heslo?
zašleme vám nové na vaši
emailovou adresu