Informačně
vzdělávací
středisko
Plzeňského kraje

Informačně
vzdělávací
středisko
Plzeňského kraje

Sledujte nás i na:

Pro školy

Zde naleznete nabídku poradenských služeb pro školy. Jedná se především o skupinové poradenské programy pro žáky a odborné programy pro učitele.

Skupinové poradenské programy pro žáky:

Skupinové kariérové poradenství připravujeme pro konkrétní třídu/skupinu žáků základní či střední školy (10-30 osob). Přesný obsah programu intenzivně konzultujeme se školou (viz Příprava níže), snažíme se vycházet vstříc aktuálním potřebám a provazovat poradenský program s výukou a kariérovými aktivitami ve škole. Poradenský program je složen z úvodní části zaměřené na sebepoznání a volitelného tématu, které vychází z potřeb školy. Délka programu je v rozsahu 180–240 minut. Poradenské programy probíhají v příjemném prostředí střediska INFO KARIÉRA, Tylova 33, Plzeň. Všechny poradenské programy pro žáky jsou zdarma.

Kdo jsem a co chci?

Zážitkový poradenský program pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ a pro studenty všech ročníků SŠ

Účastníci programu se zaměřují na reflexi a zkoumání svého vzdělávacího a karierního směřování. Východiskem je uvažování o pojmu kariéra a zkoumání vnějších a vnitřních vlivů na volbu kariérní cesty. Nejdůležitější složkou poradenského programu je mapování silných stránek žáků a jejich zájmů, osobních hodnot, motivů a jejich převedení do celku kompetencí. V průběhu je pracováno s konceptem portfolia vlastních znalostí a dovedností a jeho uplatnění v kariérní cestě. Důraz je kladen na zmocnění žáků k samostatnému uvažování o vzdělávacím a kariérním směřování a uvědomění si přenositelnosti kompetencí v různých životních situacích.

Po konzultaci se školou je program doplněn jedním z volitelných témat:

  • Volba vzdělávací cesty – žáci rozšíří své uvažování o vzdělávací cestě o další oblasti. Prozkoumají rodinné vlivy a své priority. Koučovacím přístupem si vyzkouší naplánovat kroky vedoucí k seberozvoji. Získají přehled o základních informačních zdrojích, které je možné využívat při rozhodování o kariérní cestě.
  • Jak do praxe - na základě interaktivního modelování procesů na trhu práce žáci získají základní orientaci v této oblasti. Definují základní potřeby, požadavky a kompetence, se kterými se na trhu práce setkají. Velký důraz bude kladen na včasné propojování vzdělávání a praxe a uvažování o konkrétních způsobech kde a jak hledat praxe, stáže, brigády a pracovní příležitosti.
  • Sebeprezentace - portfolio a životopis -  studenti vytváří reálné procesy při náboru zaměstnanců na trhu práce. Zažívají pohled zaměstnavatelů při hledání zaměstnanců i roli uchazečů o práci. Věnujeme se sebeprezentaci každého studenta s důrazem na pochopení tvorby vlastního portfolia a životopisu.
  • Komunikace - příprava na pohovor – studenti získají informace, s čím se konkrétně u pohovorů mohou setkat, na vlastní kůži si vyzkouší odpovídat na obvyklé otázky personalistů a dozví se, jak se na takové situace nejlépe připravit.

 

Příprava na skupinový program 

aneb Co udělat, než navštívíme s žáky/studenty Info Kariéru

  1. Odpovědná osoba ze školy (výchovný poradce, třídní nebo učitel, který s žáky probírá téma kariéry) si sjedná osobní schůzku a setká se u vás ve škole s jedním z našich poradců (u mimoplzeňských škol stačí telefonický rozhovor).
  2. Odpovědná osoba představí žákům/studentům definici kariérového poradenství: "Celoživotní kariérové poradenství podporuje občany v průběhu celého jejich života poznávat a rozvíjet své schopnosti, dovednosti a zájmy. Kariérové poradenství pomáhá rozhodovat se a řídit svou individuální dráhu ve vzdělávání a odborné přípravě, v práci i v jiných oblastech, a využívat tak své schopnosti a dovednosti. Rozvíjí dovednosti pro řízení vlastní kariéry, kariérové kompetence." (viz brožura Člověče, poraď se! od Euroguidance - ke stažení dole na stránce) a vede s nimi diskuzi na toto téma.
  3. Odpovědná osoba rozdá žákům/studentům krátký dotazník "Jak se rozhodovali lidé kolem mě", který si vyplněný žáci/studenti přinesou s sebou do Info Kariéry. (Dotazník přinese náš poradce na osobní schůzku ve škole nebo pošleme e-mailem.)

 

Akreditované programy pro učitele a výchovné poradce:

Akreditované programy kariérového poradenství jsou připraveny pro skupiny učitelů a výchovných poradců se zájmem rozšířit své pedagogické kompetence o kariérní přípravu žáků a práci s tématem kariérové poradenství ve škole. Programy pro lze realizovat prostřednictvím Šablon.

Jak na kariérové poradenství ve škole – seminář 8 hodin

Vzdělávací workshop pro učitele ZŠ a SŠ

Program uvádí do problematiky kariérového poradenství. Odpovídá na otázky, proč ve škole kariérové poradenství realizovat a jaké jsou způsoby a možnosti školního kariérového poradenství. Podává přehled o informačních zdrojích a příkladech ze školní praxe. Představuje prvky a strukturu skupinového a individuálního kariérového poradenství.

Kariérové poradenství pro ZŠ a SŠ - workshop 16 hodin

Vzdělávací workshop pro poradce v ZŠ a SŠ, kteří realizují kariérové poradenství

Workshop uvádí účastníky do tématu kariérového poradenství, představuje jeho zdroje, aktuální trendy a jeho využití ve vzdělávání v základních / středních školách. Každý účastník se seznámí se základními technikami individuálního a skupinového kariérového poradenství a v praktických cvičeních se naučí techniky využívat ve své praxi.

Kariérové poradenství pro SŠ - workshop 24 hodin

Vzdělávací workshop pro poradce SŠ, kteří realizují kariérové poradenství

Workshop intenzivně připravuje účastníky na poradenskou praxi. Představuje zdroje kariérového poradenství, aktuální trendy a jeho využití ve vzdělávání ve středních školách. Nedílnou součástí je příprava účastníka pro realizaci základních poradenských služeb ve škole. Účastníci si osvojí základní techniky individuálního a skupinového kariérového poradenství a v praktických cvičeních se naučí techniky začleňovat do své praxe. Součástí je také osvojení dovedností pro implementaci kariérového poradenství do chodu školy a jeho propagaci u pedagogických pracovníků ve škole a rodičů.

Výcvik pro kariérové poradce - intenzivní program 80 hodin

Vzdělávací workshop nejen pro poradce v ZŠ a SŠ, kteří realizují kariérové poradenství

Výcvik je intenzivní sebezkušenostní program, který v kombinaci s utvářením komplexní znalostní a dovednostní báze kariérového poradce umožní účastníkům reflektovat jednotlivé složky poradenství na sobě a postupně tak utvářet vlastní poradenský profil, poradenské kompetence, stanovovat cíle a nacházet způsoby, jak je naplňovat.

 

A co když do skupiny nechci? Říkáte si, že si své problémy chcete vyřešit sami, bez publika? Pro "stydlíny", kteří by své tápání a nejistotu odhalovali veřejně jen neradi, samozřejmě nabízíme i individuální poradenství.

Soubory

 
PřílohaVelikost
Člověče, poraď se! 265.9 Kb [50 download(s)]259.63 KB
X

Přihlášení

Zapoměli jste heslo?
zašleme vám nové na vaši
emailovou adresu