Informačně
vzdělávací
středisko
Plzeňského kraje

Informačně
vzdělávací
středisko
Plzeňského kraje

Sledujte nás i na:

Pravidla kariérového poradenství

Zásady služby

 • Služby kariérového poradenství jsou poskytovány bezplatně.
 • Poradenské služby poskytujeme v prostorách střediska INFO KARIÉRA (Tylova 33, Plzeň) nebo online.
 • Kariérové poradenství je poskytováno na základě ústní dohody. O této skutečnosti je učiněn písemný záznam, který obsahuje popis zakázky požadované klientem.
 • Obvyklá délka konzultace je cca 60 - 90 minut. Při pozdním příchodu klienta na domluvenou konzultaci se její délka neprodlužuje.
 • Počet a frekvence konzultací jsou stanoveny na základě vzájemné dohody.
 • Poradci jsou povinni zachovávat mlčenlivost (podle §100 Zákona o sociálních službách č.108/2006 Sb.) o všech sdělených skutečnostech a nesdělují žádné informace ani úřadům, ani dalším osobám, včetně příbuzných klientů či jejich zaměstnavatelům. Jedinou výjimkou je ohlašovací povinnost v případě závažných trestných činů.
 • Poradci kariérového poradenství kladou důraz na aktivní účast klientů a jejich zapojení do rozhodování.
 • Spolupráci s poradnou může klient kdykoliv ukončit bez udání důvodu (stačí telefonické nebo písemné sdělení o ukončení).
 • Poradci kariérového poradenství si vyhrazují právo odmítnout jeho poskytnutí v případě, že:
  • se klient dvakrát bez včasné omluvy nedostaví na domluvený termín konzultace
  • se klient chová agresivně nebo jeho chování vykazuje známky užití omamných látek (např. alkohol, drogy)
  • řešená situace přesahuje kompetence poradce (v tomto případě poskytneme kontakt na jiného odborníka)
 • O průběhu kontaktu klienta se střediskem je vedena evidence, která slouží pro statistické účely poradny. Dokumentaci tvoří záznamový arch, který obsahuje téma zakázky a základní osobní údaje (jméno, bydliště, telefon, e-mail, věk) včetně datumů jednotlivých konzultací. O uchovávání základních osobních údajů podepisuje klient písemný souhlas v souladu s GDPR. K těmto záznamům nemá kromě poradců INFO KARIÉRA nikdo přístup a kontaktní údaje jsou využívány čistě pro potřeby komunikace s klientem ohledně realizace konzultací.

Práva a povinnosti klientů

 • Klient má povinnost aktivně spolupracovat na řešení své situace.

Poradci neřeší situaci klientů místo nich, ale podporují je v tom, aby svou situaci mohli zvládnout. K tomu je potřebná spolupráce ze strany klienta, vždy v rámci jeho možností. Jestliže však klient na řešení své situace nespolupracuje, nemůžeme mu naše služby poskytnout.

 • Klient má povinnost plnit úkoly, které byly stanoveny na schůzkách kariérového poradenství.
 • Klient má povinnost respektovat dohodnutý čas konzultace a včas oznámit svou neúčast na konzultaci.
 • Klient má právo na ukončení spolupráce kdykoli v jejím průběhu.
 • Klient má právo na nahlédnutí do své dokumentace.
 • Klient má právo na ochranu svých osobních údajů.
 • Klient má právo si stěžovat.

Jestliže klient není spokojen se způsobem nebo kvalitou poskytování služeb, má právo si stěžovat písemnou formou (na adresu sídla KCVJŠ Plzeň) a přispět tak ke zlepšení práce střediska INFO KARIÉRA.

Etické zásady

Řídíme se etickým kodexem International Associacion for Education and Vocational Guidance (IAEVG). Zásady si můžete přečíst v PDF souboru níže.

Soubory

 
PřílohaVelikost
etickezasady.pdf 128.1 Kb [39 download(s)]125.11 KB
X

Přihlášení

Zapoměli jste heslo?
zašleme vám nové na vaši
emailovou adresu