Informačně
vzdělávací
středisko
Plzeňského kraje

Informačně
vzdělávací
středisko
Plzeňského kraje

Sledujte nás i na:

Portfolia mimo školní prostředí

Perspektivy využití portfolia v dalším vzdělávání a na profesní dráze
Info Kariéra - představení Gymnazisty roku
Jaké kompetence má mít správný gymnazista podle Rámcového vzdělávacího plánu? A opravdu je má? V letošním roce jsme tradiční soutěž Gymnazista roku Plzeňského kraje rozšířili o kompetenční portfolio. Všech 26 portfolií, která se nám sešla, ukazují, že gymnazisté nejsou jen chodící encyklopedie, ale mladí kreativní lidé, kteří nejen, že ovládají portfoliové myšlení, ale dokáží pro své kompetence hledat důkazy nejen v každodenním životě. Více o letošní novince soutěže se dozvíte od Hany Maříkové, kariérové poradkyně Info Kariéry.
 
Josef Nový - Již několik let se stará o program DofE (Duke of Edinbourgh - Cena vévody z Edinburgu) ve školách jako regionální manažer a stále mu to v našem školství dává velký smysl. Nedílnou součástí programu DofE, který je určen mladým lidem ve věku 13-24 let je hledání a stanovování osobních cílů a jejich následné plnění. Učí se tak sebereflexi, stanovování splnitelných výzev a jednotlivých kroků, které k nim vedou, což se jim pak hodí v celém dalším profesním i osobním životě. Pokroky si zaznamenávají do elektronické aplikace.
 
Žákovská portfolia: Filozofie a proces zavádění do škol a firem - příspěvek k portfoliím v tandemu JCMM Kariérový rozvoj (iKAP II, aktivita Žákovská portfolia) a Vít Heinz, TE Connectivity.
Kde vidí přínos portfolií střední školy a kde je význam a potenciál kariérního portfolia pro firemní prostředí? A jak se přes portfolia mohou školy a trh práce propojovat?
Vít Heinz - Vzděláním středoškolský učitel - tři roky učitel zeměpisu a biologie na osmiletém gymnáziu, vedení kroužků měkkých dovedností na technické střední škole. Srdcem vychovatel, lektor, kouč – obchodníků, manažerů a dokonce i tří vlastních dětí. Profesí personalista a HR manažer v nadnárodních společnostech (Siemens, TE Connectivity) i v českých firmách (LIKO-S, Okay, S&K Label).
 
Příspěvek předkládá příklady dobré praxe využití různých typů portfolií studenty na Fakultě pedagogické ZČU v Plzni. Novinkou na FPE je využití e-portfolia uchazeči o studium u přijímacího řízení na obor Učitelství pro MŠ a Učitelství pro 1. st ZŠ.
Mgr. Pavla Soukupová, Ph.D. - Vystudovala učitelství matematiky a fyziky na FPE ZČU v Plzni a doktorské studium Pedagogiky na FF UK v Praze. Odborně se zaměřuje na vedení a reflexi pedagogických praxí, výuku obecné didaktiky a školní  diagnostiky. Garantuje a lektoruje na FPE kurzy DVPP Studium pro výchovné poradce a od ledna 2022 vede oddělení pedagogické praxe.
 
 
X

Přihlášení

Zapoměli jste heslo?
zašleme vám nové na vaši
emailovou adresu