Informačně
vzdělávací
středisko
Plzeňského kraje

Informačně
vzdělávací
středisko
Plzeňského kraje

Sledujte nás i na:

Portál www.klicovedovednosti.cz pro Váš profesní rozvoj

Jedním ze zdrojů pro činnosti INFO KARIÉRY byl projekt Informační a poradenské centrum dalšího vzdělávání a v něm vytvořený portál www.klicovedovednosti.cz. Ten se zaměřuje na poradenství v dalším vzdělávání a kariérové poradenství se zřetelem na rozvoj klíčových dovedností, které umožní lepší a efektivnější uplatnění jedince na pracovním trhu. Hlavním cílem portálu je podpora myšlenky a činností v oblasti celoživotního vzdělávání jedince a podpoření snah o informační a poradenskou podporu osob, které mají zájem se dalšího vzdělávání účastnit. Chce těmto osobám nabídnout možnost ujasnění priorit, potřeb a možností v oblasti vlastního seberozvoje a poskytnout možnost základní orientace v nabídce a obsahu dalšího vzdělávání se zaměřením na klíčové dovednosti. Za tyto základní klíčové dovednosti portál považuje následující 3 oblasti:

  • ICT dovednosti
  • Informační a jazykové dovednosti
  • Pracovní dovednosti

www.klicovedovednosti.cz

X

Přihlášení

Zapoměli jste heslo?
zašleme vám nové na vaši
emailovou adresu