Informačně
vzdělávací
středisko
Plzeňského kraje

Informačně
vzdělávací
středisko
Plzeňského kraje

Sledujte nás i na:

Ohlasy z konference dobré praxe Rovné příležitosti

Ve dnech 2O. a 21. října 2021 proběhla online konference dobré praxe Rovné příležitosti pořádaná Krajským centrem vzdělávání (KCVJŠ Plzeň) a Informačním a poradenským centrem ZČU, které se zúčastnilo zhruba 100 pedagogů a poradenských pracovníků.

První den konference byl zároveň zahajovací konferencí projektu Systematická podpora duševního zdraví v adolescenci, který je financován z programu Zdraví EHP a Norských fondů, kam přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko. Tento projekt představila jeho manažerka, Mgr. Jana Krunclová z IPC ZČU. Proběhla panelová diskuze odborníků na téma Psychické potíže dětí se SVP při distanční výuce, pak Mgr. Alena Vrbová z Fokusu Praha (a odborná garantka projektu) hovořila nejprve o možnostech a limitech pedagoga, když se setká s psychickou krizí nebo duševním onemocněním u žáků, později odpoledne ve svém workshopu dala účastníkům základy krizové intervence ve škole při kontaktu s žákem v psychické krizi. Další přednášející představili preventivní program Blázníš? No a!, myšlenkové mapy nebo projekt podporovaného vzdělávání Dosuduj.fit.

Druhý konferenční den byl pro změnu první konferencí velkého krajského projektu Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji, který je spolufinancován Evropskou unií (CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019021). INFO KARIÉRA (jako součást KCVJŠ Plzeň) je partnerem tohoto projektu v klíčové aktivitě Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání, kariérového poradenství, celoživotního učení a prevence předčasných odchodů ze vzdělávání. Proto byl program druhého dne věnován rovným šancím na vzdělávání (přednáška Václava Korbela, PhD.), vlivu vstřícného prostředí a vztahů ve škole na výsledky vzdělávání (o kterých mluvili zástupci ze škol a z ČŠI), wellbeingu ve škole, kariérovému poradenství a také psychohygieně pedagogů. Odborníci v panelové diskuzi probírali téma návratu žáků do škol a v závěru druhého dne pak proběhly dva workshopy, které se týkaly komunikace student - asistent a učitel - rodič.

Účastníci konference hodnotili její obsah i přínos veskrze kladně, jak se můžete podívat v této evaluaci:

Další informace o konferenci a odkazy na její výstupy najdete ZDE.

X

Přihlášení

Zapoměli jste heslo?
zašleme vám nové na vaši
emailovou adresu