Informačně
vzdělávací
středisko
Plzeňského kraje

Informačně
vzdělávací
středisko
Plzeňského kraje

Sledujte nás i na:

Nové pracovní listy pro kariérové poradce do škol

Pro kariérové poradce ze základních a středních škol jsme připravili ucelený soubor pracovních listů, které mohou použít při své práci s žáky a studenty.

Pracovní listy vznikly v návaznosti na náš několikadenní skupinový program kariérového poradenství v projektu Vzděláním k úspěchu bez bariér (reg.č. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0003942), který jsme realizovali ve spolupráci se ZČU a který je spolufinacován Evropskou unií. Pracovní listy se stejně jako tento program dělí na tři navazující části související se třemi oblastmi dovedností pro řízení kariéry: Sebepoznání, Trh práce a Sebeprezentace. Aktivity jsou přizpůsobeny také žákům se SVP, takže je poradci mohou využít bez omezení.

Sady pracovních listů najdete ke stažení zde na webu v sekci Pro školy. Doufáme, že se vám s nimi bude dobře pracovat a budeme rádi za jakoukoli zpětnou vazbu.

X

Přihlášení

Zapoměli jste heslo?
zašleme vám nové na vaši
emailovou adresu