Informačně
vzdělávací
středisko
Plzeňského kraje

Informačně
vzdělávací
středisko
Plzeňského kraje

Sledujte nás i na:

Newsletter - únor 2021

Milí příznivci kariérového poradenství, rádi bychom se s Vámi podělili o novinky, zkušenosti a užitečné informace z oblasti kariérového poradenství (nejen) v Plzeňském kraji. Může se zdát, že jsme v poslední době neměli moc práce, protože se školy uzavřely externím návštěvám a ani žáci nemohli k nám, ale opak je pravdou. Tady je pár důkazů :-)

Sborník koncepcí

V prosinci 2020 skončil projekt Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji, do kterého jsme byli zapojeni jako metodici kariérového poradenství. Výstupem projektu, který by Vás mohl zajímat, je „Sborník a závěrečná zpráva s doporučením k implementaci kariérového poradenství pro využití v dalších školách“, který přes svůj krkolomný název obsahuje 8 koncepcí rozvoje kariérového poradenství ve školách a 14 příkladů dobré praxe kariérového poradenství ze středních škol. Je doplněn průvodním textem a inspirací i z Info Kariéry. Představuje tak celkem zajímavý soubor námětů pro všechny další školy. Sborník je ke stažení ZDE.

Festival Posviť si na budoucnost online 2x

V této nelehké době jsou střední školy odkázány na online prostředky při oslovování potenciálních uchazečů o studium a žáci základních škol a jejich rodiče také. Dny otevřených dveří, kdy si mohli žáci prohlédnout školu zevnitř, nasát její atmosféru, vidět pedagogy a své možné budoucí spolužáky, osmělit se a komunikovat, se nekonají. Školy je buď zrušily, nebo nabídly jejich online podobu, což není totéž. Ani obvyklé regionální veletrhy středních škol se nekonají. Žáci 9. ročníků ZŠ mají letos složitější podmínky pro rozhodování a podle průzkumu z konce roku 2020 (Než zazvoní, s.r.o.) až 70 % nemá dosud jasno. Platforma Posviť si na budoucnost se také přizpůsobila situaci a zorganizovala v listopadu online festival středních škol, kde kromě online schůzek se zástupci SŠ nabídla také online kariérové poradenství a živé vysílání s hosty. I metodická podpora v podobě festivalové karty a metodik pro rodiče jsou k dispozici online.

Na You Tube kanálu Posviť si na budoucnost jsme soustředili všechna videa vystavujících středních škol a iniciovali vznik řady videí odpovídající na obvyklé dotazy návštěvníků festivalu. Tato videa stále přibývají a díky nim mohou žáci ZŠ i rodiče do jisté míry do škol nahlédnout a některé pedagogy a studenty poznat.

Z důvodu opětovného uzavření škol v lednu 2021 a vlivem zpětných vazeb od vystavovatelů z listopadového online festivalu se bude konat druhé kolo
Posviťsi na budoucnost, a to 12. února 2021. Zaměřili jsme se na lepší propagaci akce, aby o ní byly informovány všechny základní školy v kraji a aby všichni žáci měli šanci se připojit a získat odpovědi, které pro své rozhodování potřebují.

Nový projekt Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji

Od ledna 2021 odstartoval nový krajský projekt, kde máme jako partner projektu na starost aktivity zaměřené na podporu rovných příležitostí ve vzdělávání, kariérového poradenství, celoživotního učení a prevence předčasných odchodů ze vzdělávání. Do škol se brzy rozjedou koordinátoři poradenské sítě a kariéroví poradci, aby prohloubili dialog a zjišťovali potřeby škol ve zmíněných oblastech. Naším cílem je vytvořit fungující síť spolupracujících organizací a jednotlivců, která by lépe naplňovala potřeby regionu. Zaměříme se na spolupráci škol a firem v oblasti nabídky stáží, praxí a exkurzí a nabídky dalšího vzdělávání. Ve školách se chceme zaměřit na kvalitu kariérového poradenství a jeho propojení s výukou. Důležitým tématem je v projektu prevence předčasných odchodů ze vzdělávání. Inspirovali jsme se nástrojem pro identifikaci nebezpečí předčasných odchodů Safe Arrival Project (SAP), který byl úspěšně pilotně ověřen ve Zlínském kraji.

Přijímací řízení na SŠ a kariérové poradenství ruku v ruce

Na nedávném Kulatém stole Stálé konference asociací ve vzdělávání (SKAV) a organizace EDUin věnovaném tématu jednotných přijímacích zkoušek ve světle koronaviru (28.1.2021, záznam zde) zaznělo několik pro nás velmi podstatných myšlenek, které bychom rádi alespoň takto sdíleli.
Zaznělo, že SŠ by uvítaly pestřejší přijímací řízení, protože by mělo vyšší vypovídající hodnotu o uchazeči, než mají jen jednotné přijímací zkoušky. Z jakých důvodů? Střední škola prioritně nepotřebuje vědět, jaké kvantum učiva se žák naučil na své základní škole, ale potřebuje hlavně zjistit, zda se konkrétní žák hodí pro studium právě této školy a daného oboru, na který se hlásí.
Přijímací řízení je prostřední školu příležitost ujasnit si s uchazeči, co škola nabízí, co je jejím cílem, a jestli tomu uchazeč dobře rozumí a jestli vzájemná očekávání žáků, školy i rodičů jsou v souladu. Střední školy by měly jasně komunikovat, jaké jsou, o jaké žáky stojí, jak vypadá profil jejich absolventa, a klást důraz na definování profilu uchazeče (co má uchazeč umět, jaké má mít dovednosti, jaké má mít rozvíjené kompetence).

Přijímacímu řízení by mělo ovšem předcházet kvalitní kariérové poradenství na základních školách, při kterém žáci mají šanci prozkoumat, zda na dané střední škole budou prosperovat, zda jim přinese to, co od ní očekávají, jestli je nasměruje tam, pro co mají předpoklady a co by chtěli jednou v životě dělat. Kariérové poradenství pomůže jednotlivci zorientovat se v tom, jaké jsou jeho možnosti: ujasnit si jeho silné stránky a prozkoumat odpovídající spektrum oborové nabídky. Ideálně by se pak střední škola mohla rozhodovat nejen podle průměru známek a výsledků testů, ale podle komplexnějších informací o žákovi, podle portfolia žáka i podle průběhu a výsledků jeho neformálního vzdělávání.

Info Kariéra nově součástí Expertní komory kariérového poradenství

V uplynulém roce 2020 jsme se stali členy Expertní komory kariérového poradenství (EKKP), jejímž cílem je podpora systémového rozvoje kariérového poradenství v ČR, uplatnění již existující expertízy a přenos inovací ze zahraničí, včetně prosazování jednotných standardů kvality kariérového poradenství směrem k poskytovatelům na všech úrovních (lokální, regionální, národní a institucionální) v České republice.
V plánovaném únorovém čísle Zpravodaje EKKP přineseme příspěvek k tématu dnů otevřených dveří za stávající situace distanční výuky, založený na zkušenostech s online formou festivalu Posviť si na budoucnost. Nové číslo zpravodaje nejdete brzy zde: komorakp.cz/novinky/.

Vzdělávací nabídka pro kariérové poradce

Nabízíme akreditované kurzy pro druhé pololetí, které se budou konat v online podobě po přihlášení dostatečného počtu zájemců.

  • Jak na kariérové poradenství ve škole
  • Kariérové poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Přihlašování na kurzy zde.

Soubory

 
X

Přihlášení

Zapoměli jste heslo?
zašleme vám nové na vaši
emailovou adresu