Informačně
vzdělávací
středisko
Plzeňského kraje

Informačně
vzdělávací
středisko
Plzeňského kraje

Sledujte nás i na:

Newsletter Info Kariéry - září 2021

Milé kolegyně a kolegové, kariéroví poradci, pedagogové a další příznivci kariérového poradenství! 

Se začátkem školního roku vám přinášíme aktuality z oblasti kariérového poradenství a témata, která jsou nám blízká. Věříme, že se i nadále budeme setkávat a spolupracovat na rozvoji kariérového poradenství a poradců (nejen) v Plzeňském kraji. Přejeme Vám do nového školního roku mnoho entuziasmu a radosti z práce!

 

Nabídka workshopů pro žáky

Po covidem vynucené odmlce bychom opět rádi naživo pracovali s žáky 8. a 9. tříd ZŠ a žáky SŠ na rozvoji jejich kariérových kompetencí. Naše nabídka má obvykle podobu 3 hodinového workshopu, během kterého se zaměřujeme na hlubší sebepoznání žáků, jejich vlastních silných stránek a na možnosti, které se jim na kariérní cestě nabízí. Přesný obsah workshopu přizpůsobujeme ve spolupráci s kariérovými poradci ze škol, podle jejich potřeb a podle potřeb samotných účastníků. Aktuálně bychom rádi ve workshopech s žáky zohlednili proměnu dovedností řízení kariéry potřebných pro 21. století, zejména v kontextu potřeby celoživotního učení.
Workshopy se konají zpravidla v učebnách Info Kariéry v Tylově 33, v Plzni, ale po domluvě je možné přizpůsobit nejen obsah, ale i místo. V případě zájmu ze strany školního kariérového poradce jsme nakloněni užší spolupráci a např. vedení workshopu v tandemu. Budete-li chtít pro své žáky domluvit termín, obraťte se přímo na Barboru Kreislovou, kreislova@infokariera.cz, 731 410 126. Více info na www.infokariera.cz/ pro-skoly.

 

Festival Posviť si na budoucnost 2021

Na začátek listopadu 2021, konkrétně pátek 5. 11. a sobotu 6. 11. plánujeme V. ročník festivalu vzdělávání a práce Posviť si na budoucnost. Nedojde-li k opětovnému rušení hromadných akcí kvůli pandemii, (a všichni doufáme, že ne) proběhne akce v areálu plzeňského DEPO2015. Už nyní je zaregistrováno na 20 vystavujících středních škol z celého Plzeňského kraje a další ještě přibydou.

Na webových stránkách www.posvitsinabudoucnost.cz a na facebookovém profilu @posvitsinabudoucnost budeme postupně přidávat aktuální informace k vystavovatelům, k doprovodnému programu a samozřejmě také aktuální metodiku pro učitele ZŠ – jak žáky na akci připravit, jak pracovat s festivalovou kartou, jak z celé akce vytěžit co nejvíce, a metodiku pro rodiče, kteří chtějí své děti ve výběru střední školy podpořit. Už nyní můžete svým žákům a jejich rodičům jako upoutávku (např. při třídních aktivech) pustit videopozvánku dostupnou na YouTube kanále Posvit si na budoucnost. Jako přílohu tohoto newsletteru dole na stránce najdete zároveň leták pro žáky ZŠ, který můžete v osmých a devátých třídách vyvěsit.

 

Klub KP - výzva

Vyzýváme všechny pravidelné i nepravidelné účastníky Klubu kariérových poradců k zapojení do tvorby jeho obsahu. Prosíme o odpověď na 2 otázky. Odkaz na kraťoučký formulář najdete ZDE. Uzavírka ankety klubu KP bude 15. 9. 2021. Děkujeme!

 

Novinky z projektu Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji (I-KAP2)

Jak už z minulého čísla víte, naše organizace je finančním partnerem projektu Vzdělávání 4.0. v Plzeňském kraji. V rámci newsletteru jsme pro vás připravili informační okénko s několika výstupy, které věříme, že pro vás mohou být užitečné.

 

Evaluace kvality kariérového poradenství na školách

Důležitou součástí klíčové aktivity 04 je evaluace a zavádění standardu kvality kariérového poradenství na školách. V první fázi se chystáme projít se školami nastavení služby kariérového poradenství za pomoci jednoduchého evaluačního nástroje. Společně tak zjistíme, které oblasti kariérového poradenství jsou pro školu prioritní a nakolik mohou prostředky projektu přispět k jejich rozvoji. Těšíme se, že díky této aktivitě poznáme další poradce a jejich práci v rámci škol v regionu a budeme moci ve spolupráci s nimi zvyšovat kvalitu školní poradenské služby směrem k žákům i jejich rodičům.

Zahájení 1. běhu výcviku pro kariérové poradce

Začátek listopadu bude velmi nabitým obdobím, jelikož vedle tradičního festivalu „Posviť si na budoucnost“ rozjíždíme také pilotní běh vzdělávacího programu pro kariérové poradce. V něm přivítáme především kolegy ze středních škol, na které se těší paleta kvalitních a zkušených lektorů, nesoucích řadu zajímavých a důležitých témat pro poradenskou práci ve školním prostředí.
Účastníci budou vedle společných setkání s lektory pracovat také v menších tzv. peer skupinách a svá témata ve vztahu k obsahu kurzu budou moci řešit v rámci individuálních konzultací. Celý výcvik je sebezkušenostně zaměřen a věříme, že poskytne prostor pro navázání další spolupráce mezi jednotlivými účastníky a výměnu cenných zkušeností.
První běh výcviku je již naplněn, ale pokud byste měli o toto vzdělávání zájem, můžete se předběžně informovat a hlásit na jeho druhý běh (od dubna 2022) Martině Kováříkové, kovarikova@infokariera.cz, 778 728 256.

Konference dobré praxe Rovné příležitosti

V červnovém newsletteru jsme vás již informovali o chystané konferenci, která se uskuteční online ve dnech 20. - 21. 10. 2021. Na stránce infokariera.cz/konference naleznete kompletní program včetně anotací jednotlivých příspěvků a také odkaz na přihlášení, pokud vás téma zajímá a rádi byste se zúčastnili.
První den se ponese v duchu témat vztahujících se k duševnímu zdraví a souvisí s projektem ZČU a KCVJŠ Systematická podpora duševního zdraví v adolescenci a druhý den pod hlavičkou našeho projektu Vzdělávání 4.0 věnujeme komunikaci se žáky a psychohygieně pedagogů. Součástí konference budou také diskusní bloky a interaktivní workshopy.

Webinář k prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání

Rádi bychom vás také pozvali na webinář určený především středoškolským pedagogům, kteří se věnují prevenci předčasných odchodů žáků ze vzdělávání nebo se o téma zajímají. Seznámíme vás s tématem, jaká je jeho role a místo v rámci projektu Vzdělávání 4.0 i s nástroji, které lze v řešení této problematiky využít.
Setkání proběhne 23. 9. 2021 v MS Teams v rámci akce platformy Rovných příležitostí a srdečně jsou zváni všichni, které toto téma zajímá a rádi by se seznámili s novými možnostmi a přístupy k řešení problematiky předčasných odchodů. Odkaz na webinář najdete ZDE.
.

X

Přihlášení

Zapoměli jste heslo?
zašleme vám nové na vaši
emailovou adresu