Informačně
vzdělávací
středisko
Plzeňského kraje

Informačně
vzdělávací
středisko
Plzeňského kraje

Sledujte nás i na:

Newsletter Info Kariéry prozáří září

Vážení a milí kolegové, kariéroví a výchovní poradci, pedagogové a ostatní příznivci kariérového poradenství a vzdělávání,
s novým školním rokem 2022/2023 jsme tady s novinkami o tom, co je v Info Kariéře a dění nejen v kariérovém poradenství nového. Nás čeká rok plný výzev a transformací, které se dotknou i naší organizace jako takové. Budeme během tohoto období měnit značku a vizuální identitu. My se těšíme a doufáme, že se na nadcházející období také díváte s nadějí na změny k lepšímu.
Vaše Info Kariéra (zatím)

 

Posviť si na budoucnost 2022

Festival středních škol se letos koná o měsíc dříve než je obvyklé, už 7. a 8. října 2022. Žáci převážně 9. ročníků ZŠ jej mohou navštívit v prostorách DEPO2015 v Plzni s celou třídou a pedagogickým doprovodem v pátek 7.10., pokud si zarezervují termín ZDE. Další možností je pak návštěva akce samostatně nebo v doprovodu rodiče nebo kamaráda, bez rezervace buď v pátek odpoledne (po 13. hodině už většinou bývá volno a festival je až do 15:00 hodin) nebo v sobotu 8.10. od 9:00 do 12:00 hodin.

Pokud se rozhodnete akci navštívit, doporučujeme se na ni připravit. Přeci jen to není výstava, na které jste se ocitli, protože jste šli náhodou kolem. Na festival středních škol se chodí s určitým záměrem, cílem, který je dobré znát a ke kterému je dobré své aktivity na festivalu směřovat, aby byl naplněn.

Jste-li pedagog, který žáky doprovází, jdete tam proto, aby měla škola splněno, nebo proto, abyste podpořili své žáky v rozhodovacím procesu? Nebo sledujete ještě jiný cíl? Pro ty výchovné a kariérové poradce, třídní učitele nebo další pedagogy, sledující cíl podpory svých svěřenců při volbě jejich další vzdělávací cesty, jsme tradičně připravili Metodiku pro práci s festivalovou kartou.

Jste-li žák 9. třídy základní školy, jdete na festival proto, abyste se „ulil“ z matiky, nebo proto, abyste získal určité informace, které Vám pomohou v rozhodování, na kterou střední školu si podat přihlášku? V tom druhém případě doporučujeme pracovat před návštěvou DEPa s Festivalovou kartou, která Vám pomůže utřídit si myšlenky a případně dá tipy, jak na to. Seznamte se také dopředu s vystavujícími středními školami a tím, co nabízí. Vše najdete v profilech škol na webu posvitsinabudoucnost.cz.

A jste-li rodič žáka 9. třídy, jaká je Vaše motivace? Podpořit svého potomka v rozhodování a posílit u něj odpovědnost nebo ho přivést k rozumu, aby pochopil, že to s ním přece myslíte dobře, když chcete, aby šel na Vámi vybranou školu? Pro rodiče sledující s určitým sebezapřením ten první cíl tu také máme Metodiku pro rodiče plnou tipů a doporučení, kterými se mohou inspirovat.

Přejeme všem návštěvníkům i vystavovatelům, aby si festival užili, naplnili svůj cíl a zveme Vás také k návštěvě poradenské zóny, kde budeme my, kariéroví poradci, k dispozici.

 

Vzdělávání kariérových poradců a profesní zkouška

V rámci projektu Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji nabízíme 80hodinový kurz pro kariérové poradce složený z teoretické a sebezkušenostní části využívající také prvky vzájemného (peer) učení a individuální mentoring. První běh absolvovalo 15 účastníků a máme velkou radost z toho, že 9 z nich se rozhodlo také pro složení zkoušky z profesní kvalifikace podle Národní soustavy kvalifikací. Dalšími odvážlivci, kteří se ke zkoušce přihlásili, jsou i naše 3 kolegyně, krajské kariérové poradkyně projektu. Všem úspěšným srdečně gratulujeme!

Teď v září 2022 začíná také druhý běh vzdělávacího programu, který je již plně obsazen. Od ledna 2023 poběží ještě třetí běh, do kterého je možné se přihlásit Martině Kováříkové, kovarikova@infokariera.cz, 778 728 256.

 

CMS a my

Většinu našich služeb a činností v kariérovém poradenství stavíme na konceptu Career Management Skills (CMS), neboli kompetencích k řízení kariéry. Už nějakou dobu jsme cítili potřebu tento koncept revidovat a v létě se nám to díky společně strávenému času na výjezdu konečně podařilo.

Dosud jsme se opírali zejména o finský pyramidový model CMS, který rozlišuje 4 oblasti kariérových kompetencí: 1. sebepoznání, 2. informace, 3. rozhodování a plánování a 4. sebeprezentace. Přičemž spodní „základna“ pyramida tvoří znalostní bázi (sebepoznání a informace), to, co musím znát, a horní dvě patra pyramidy představují činnosti, to, co musím udělat. Tento model byl vedle britského kruhového se 3 oblastmi kompetencí a skotského puzzle se 4 oblastmi v Info Kariéře asi nejoblíbenější, protože byl srozumitelný jak pro dospělé klienty, tak i pro žáky základních škol.

Celospolečenské změny, které hýbou světem, změny RVP, které hýbou českým školstvím, a změny našeho mikrokosmu v Info Kariéře, rozhýbaly i tuhle poměrně odolnou a stabilní pyramidu CMS směrem k přijetí pohyblivého a procesního modelu, pracujícímu více směrem k udržitelnosti.

Jak to tedy teď s naším pojetím Kariérových kompetencí vypadá? Jednou z oblastí kompetencí je sebepoznávání, které probíhá v průběhu celého našeho života. Je to nekončící proces, protože i my se v průběhu života vyvíjíme, jsme ovlivňováni dalšími oblastmi, okolnostmi, lidmi. Další oblastí CMS je poznávání světa okolo nás, získávání informací z vnějšku všemi možnými způsoby. Třetí oblastí je podle nás síťování a spolupráce s ostatními, kam by spadala i (sebe)prezentace, sebevyjádření. Tyto oblasti se navzájem ovlivňují a protínají se ve čtvrté oblasti kariérových kompetencí, ve které leží těžiště naší poradenské práce, a tou je postupné aktivní hledání a nalézání vlastního záměru, rozhodování se a naplňování tohoto záměru vlastní aktivitou (i mobilitou). Rozvíjení těchto 4 oblastí kariérových kompetencí by mělo ústit ve smysluplné propojování se s dalšími lidmi směrem k udržitelné společnosti.

 

Druhý běh vzdělávání k duševnímu zdraví pro učitele

Srdečně zveme zájemce z řad pedagogů o oblast duševního zdraví a prevenci duševních onemocnění do komplexního vzdělávacího programu Vzděláváním k duševnímu zdraví. Kurzy se konají rámci projektu Systematická podpora duševního zdraví v adolescenci zdarma.

Je možné od listopadu 2022 projít celý ucelený soubor kurzů, seminářů a setkávání nebo můžete sledovat na stránkách projektu nabízené termíny jednotlivých seminářů a přihlašovat se jen na téma, které Vás zajímá.

Aktuální termíny zveřejníme a přihlašování spustíme v říjnu 2022.

 

Psychická podpora pro adolescenty

V tomto školním roce můžete svým žákům a studentům, kteří se potýkají s psychickými potížemi, opět doporučovat psychologickou chatovou nebo e-mailovou poradnu projektu Systematická podpora duševního zdraví v adolescenci, kterou najdou na stránkách bezbarier.zcu.cz.

Další možností je podpůrná skupina pro studenty. Ta je otevřená nejen vysokoškolským studentům ZČU, ale i žákům středních škol. Skupina se schází jednou za 14 dnů v místnosti UK619 na Fakultě strojní, Univerzitní 22. Začíná se 19.9.2022. Další info zájemci najdou na FB Div_nej nebo mohou napsat na e-mail poduz@rek.zcu.cz.

 

Aktivity projektu Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji

V projektu V4.0 poradci a koordinátoři poradenské sítě spolupracují s 25 zapojenými středními školami v Plzeňském kraji na tématech předčasných odchodů ze vzdělávání, dalšího vzdělávání, rovných příležitostí ve vzdělávání, spolupráce škol a firem, externí podpory škol a samozřejmě kariérového poradenství.

V tématu prevence předčasných odchodů ze vzdělávání klademe důraz na individuální práci se samotnými školami, které se snažíme metodicky podpořit. Dbáme zejména na podporu dobrého klimatu na škole, potažmo třídě, neboť to se jeví jako stěžejní faktor pro udržení žáků ve vzdělávání. Více informací naleznete zde.

Podpůrný tým pro téma škola a firma dokončil metodiku k jednodenním stážím, tzv. „stínování“, se kterou začne zapojené školy tento školní rok seznamovat. Příběhy jednodenních stáží si budete brzy moct přečíst na stránkách infokariera.cz. Metodiku stínování se „Stínovacím deníkem“ jsme se rozhodli přihlásit do 14. ročníku Národní ceny kariérového poradenství, jehož vyhlášení proběhne na evropské konferenci v rámci Global Career Week 30. listopadu 2022 v Praze. Držte nám tedy palce!

V tomto školním roce se také rozběhnou v rámci externí podpory škol supervize. K dispozici bylo 600 hodin supervizí a poptávka činila více než 1400 hodin, což předčilo naše očekávání.

Aktuálně vzniká databáze poskytovatelů dalšího vzdělávání, formálního a neformálního, rozšířená o zájmové vzdělávání pro veřejnost. Zájemci, kteří chtějí být součástí online databáze, nás mohou kontaktovat na e-mailové adrese: benesova@infokariera.cz.

K tématice portfolií, která považujeme za velmi důležitý nástroj nejen v kariérovém poradenství – nově vzniká informační video, myšlenková mapa a internetová stránka, která vám vysvětlí proč s portfolii začít ve školách a jak můžou změnit náhled žáka na jeho budoucí profesní cestu. V příštím newsletteru vám přineseme více informací.

 

Chystané akce V4.0
  • Tematické setkání zaměřené na zavádění (nejen) žákovských portfolií do škol je určeno všem, koho zajímá téma portfolií a jejich propojování s kariérovým poradenstvím ve školním prostředí. Prezenční setkání je plánované na 3. 10. a 11. 10. 2022 od 14 do 16 hod v prostorách Info Kariéry. V případě zájmu prosím, potvrďte svoji účast do 28. 9. 2022 na e-mailové adrese: marikova@infokariera.cz.
  • 4. 10. 2022 od 14:00 do 16:00 se koná již sedmé online setkání Platformy rovných příležitostí, tentokrát na téma „Nadaní žáci v Plzeňském kraji“ S přizvanými hosty si budeme povídat o tom, jak identifikovat nadané žáky a rozvíjet jejich potenciál. V případě zájmu se můžete připojit přes tento odkaz.
  • Především pedagogy ze středních škol zveme na připravované semináře: 12. 10. 2022 Vzdělávání žáků s PAS a 23. 11. 2022 Transgender u dětí a dospívajících.
  • Zveme také zájemce o kariérové poradenství a jeho kvalitu na workshopové setkání s diskuzí nad tvorbou standardu kvality KP ve čtvrtek 20. 10. 2022 od 13:30 do 16:00 do Tylovy 33 v Plzni. Dejte nám vědět, že přijdete na e-mail: benesova@infokariera.cz do 13. 10. 2022.
  • Ve spolupráci s Informačním a poradenským centrem ZČU pořádáme další ročník Konference dobré praxe – rovné příležitosti. Bude se konat online 3. 11. 2022. Tentokrát se zaměříme na téma KRIZE v různých oblastech lidského bytí a způsoby, jak krizová témata komunikovat a řešit se žáky ve škole.
X

Přihlášení

Zapoměli jste heslo?
zašleme vám nové na vaši
emailovou adresu