Informačně
vzdělávací
středisko
Plzeňského kraje

Informačně
vzdělávací
středisko
Plzeňského kraje

Sledujte nás i na:

Newsletter Info Kariéry na letní vlně

Vážení a milí kolegové, kariéroví a výchovní poradci, pedagogové a ostatní příznivci kariérového poradenství a vzdělávání,

končí školní rok 2021/2022, který přinesl velké výzvy v podobě zhoršeného psychického stavu jak dětí, tak i dospělých vlivem postcovidových následků a rusko-ukrajinského konfliktu, a čeká nás snad klidnější období, které většina z nás využívá k regeneraci, odpočinku, reflexi uplynulého a také k vlastnímu rozvoji. Ať už ve formálním vzdělávání, jako například letní školy a kurzy, nebo v neformálním vzdělávání četbou, cestováním a letními zážitky.

Pro informaci a inspiraci Vám přinášíme naše postřehy a novinky a přejeme Vám krásné léto!

 

Standard kvality pro nás není jen formalita

Otázka kvality při poskytování veřejných služeb nabývá posledních několik let na významu a v Info Kariéře se jí také zabýváme. V letech 2018-19 jsme se zapojili do mezinárodního projektu, který kvalitu kariérového poradenství zkoumal a z něhož vzešel nástroj pro hodnocení kvality. Tento sebe/hodnotící nástroj pro kariérové poradce využívá Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj, z.s. a pracujeme s ním i my sami – na pravidelné bázi naši poradci sledují a hodnotí kvalitu své práce a také s tímto nástrojem seznamujeme kariérové poradce na základních a středních školách Plzeňského kraje, dále účastníky našeho vzdělávacího programu pro kariérové poradce a také jednotlivce, kteří se rozhodnou u nás složit zkoušku z profesní kvalifikace.

V projektu Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji jsme se snažili standard kvality kariérového poradenství, který školám nabízíme, přizpůsobit školnímu prostředí, protože školní kariérový poradce má přece jenom odlišnou pracovní náplň a odlišné podmínky než kariéroví poradci na plný úvazek v jiných organizacích.

A protože by nebylo profesionální prosazovat standard kvality, a přitom se jím sami neřídit, upravili jsme si jej také pro naši organizaci. Co v něm máme? Jak už bylo zmíněno, je v něm každoroční hodnocení pomocí sebe evaluačního nástroje a péče o vlastní portfolio. Je v něm také minimální počet hodin, které by měl poradce věnovat skupinovému a individuálnímu poradenství, nebo požadavek na pravidelné vzdělávání. Důležitou součástí standardu jsou pravidelné intervize poradenského týmu a výjezd věnovaný reflexi, sdílení a revizi poradenských programů. Samozřejmostí je etický kodex a nadstavbou pak starost o wellbeing jednotlivých poradců ale i celé organizace.

Standard kvality pro nás není jen papír, zkoušíme ho i žít a určitě ho budeme v běhu času i vylepšovat. Jak to máte s kvalitou v práci vy?

 

Co o nás říkají klienti

Hodně lidí si myslí, že kariérové poradenství je jen pro žáky všech stupňů škol nebo pro nezaměstnané. Snažíme se to změnit a sdělovat veřejnosti, že kariérové poradenství mohou využít kdykoli v průběhu svého dospělého života. Jedním takovým pokusem byla třeba naše kampaň Mýty o kariérovém poradenství.

Teď to zkoušíme jinak a sestavili jsme krátké video z hodnocení od našich dospělých klientů. Sběr zpětné vazby považujeme za nedílnou součást standardu kvality našich služeb, o kterém pojednává jiný článek v tomto newsletteru. A stejně tak je jeho součástí také propagace tématu kariérového poradenství jako takového.

Takže co o nás říkají naši klienti? Podívejte se sami: https://www.youtube.com/watch?v=GH72J32Ymw4&t=32s

 

Letní škola pro pedagogy

Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola Plzeň – mateřská organizace Info Kariéry, spolu s Odborem školství, mládeže a sportu KÚ PK Vás srdečně zvou na další letní školu pro pedagogy, na které se z velké části lektorsky podílíme. Akce   se koná 25. – 28. 7. 2022 na Zámeckém statku Býkov a je financována z Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Plzeňského kraje.

V minulých ročnících jsme pobývali v Darovanském dvoře a věnovali se rozvoji komunikačních dovedností nebo wellbeingu ve školách. Letos nabídneme praktickou ochutnávku skupinových metod řešení problematických situací (jako např. Bálintovská skupina, peripatetická skupina, nový cirkus, otevřené fórum) a nebudou chybět jako vždy pohybové aktivity.

Informace a přihlašování zajišťuje Martina Černá: martina.cerna@plzensky-kraj.cz.

 

Dílčí úspěchy projektu Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji

Od loňského roku se v našich newsletterech setkáváte s informacemi souvisejícími s aktivitami velkého projektu Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji, kde naši poradci a „síťaři“ spolupracují se zapojenými středními školami (ale nejen s nimi) na tématech úzce propojených s kariérovým poradenstvím – předčasné odchody ze vzdělávání, spolupráce škol a firem, další vzdělávání nebo rovné příležitosti ve vzdělávání. Rádi bychom poukázali na některé z výstupů a inspirovali další školy, jejich ředitele a poradenská pracoviště.

Kromě „viditelných“ akcí typu velkých konferencí: konference dobré praxe Rovné příležitosti, konference dobré praxe Výzvy a potřeby kariérového poradenství a konference dobré praxe kariérového poradenství Kompetence ve fólii? Začínáme s portfolii, se uskutečnilo již šest setkání platformy rovných příležitostí, seminář s tématem transsexuality pro zainteresované poradenské pracovníky ze škol a další tematické semináře na školách.

Tým pro podporu spolupráce škol a firem rozjel na několika školách jednodenní stáže, tzv. stínování profesionálů. Například student SŠ INFIS stínoval ředitele Raiffeisenbank a.s., jiný student osmiletého gymnázia prožil den v ordinaci zubní lékařky se specializací na ortodoncii a další student čtyřletého gymnázia byl zjišťovat, jak vypadá den v advokacii. Byla vytvořena metodika s pracovními listy, se kterou se nyní zapojené školy seznamují.

Se SŠ INFIS spolupracujeme například na rozvoji využití portfolií ve výuce a o téma portfolií se po konferenci zaměřené na tento užitečný nástroj začalo zajímat i několik dalších škol.

V červnu končí první běh 80hodinového vzdělávacího programu pro kariérové poradce, který absolvovalo 15 účastníků. Ti mají příležitost navázat na toto vzdělávání a složit v září zkoušku z profesní kvalifikace Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu podle NSK. Zároveň v září 2022 začíná druhý běh, který je už téměř naplněn.

Tým pro externí podporu škol má za sebou výběrové řízení na supervizory, kteří jsou nyní k dispozici školám, které tuto službu poptávají.

Krajští kariéroví poradci na 40 středních a základních školách v kraji seznamovali školní poradce se standardem kvality kariérového poradenství a následně spolu s nimi provedli zhodnocení stavu kariérového poradenství na těchto školách ve vztahu k tomuto standardu.

S dalšími aktivitami a úspěchy našeho projektového týmu Vás seznámíme zase příště :-)

 

Platforma rovných příležitostí pošesté

V pondělí 6. 6. 2022 proběhlo šesté online setkání Platformy rovných příležitostí, která byla vytvořena v rámci projektu Vzdělávání 4.0. Účastníci tentokrát oceňovali ucelený přehled ohledně výzev operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK).

K tématu podpory žáků s odlišným mateřským jazykem byli přizváni hosté z OŠMS KÚ PK, středních škol, ústavu jazykové přípravy ZČU v Plzni a ze společnosti pro příležitosti mladých migrantů META, o. p. s.

Videozáznam ke shlédnutí ZDE.

 

Podpůrná skupina pro studenty

Díky projektu Systematická podpora duševního zdraví v adolescenci (PODUZ) začala na Západočeské univerzitě fungovat podpůrná skupina pro studenty, kteří se potýkají s nejrůznějšími psychickými problémy. Je otevřená nejen vysokoškolským studentům ZČU, ale i žákům středních škol. Skupina se schází jednou za 14 dnů v místnosti UK619 na Fakultě strojní, Univerzitní 22. Bude fungovat opět od začátku školního roku 2022/2023.

Máte-li zájem zjistit o skupině pro své studenty více informací, doporučujeme sledování sociálních sítí Div_nej na Facebooku a Instagramu. Budeme zde zveřejňovat vždy aktuální termín konání skupiny. Mimo to jsou tyto stránky plné zajímavých informací a odkazů pro duševní zdraví adolescentů.

 

Jeden kurz za námi, ať žije druhý!

V pátek 3. 6. 2022 skončil pilotní běh komplexního kurzu pro pedagogy Vzděláváním k duševnímu zdraví a předali jsme absolventům osvědčení s barevnou sněhovou vločkou. Mimochodem tato vločka je symbolem celého projektu PODUZ a má i svůj video příběh.

Kurz je složen z teoretického vzdělávání, skupinových konzultací, kazuistických a prohlubujících seminářů a doplňujícího e-learningu. Pokud jste pedagog a zajímá Vás téma duševního zdraví ve škole, pak vězte, že druhý běh tohoto vzdělávacího programu bude otevřen i v nadcházejícím školním roce (od listopadu) a bude obohacen o další prvky a témata.

Sledujte web bezbarier.zcu.cz nebo rovnou kontaktujte Kláru Vyletovou, vyletova@infokariera.cz.

 

Projektový den pro duševní zdraví

Ve Střední průmyslové škole stavební na Chodském náměstí v Plzni se 26. května odehrálo velké množství workshopů najednou. Ačkoliv byl každý jiný, všechny spojovalo téma prevence a destigmatizace duševních onemocnění.

Žáci druhých a třetích ročníků si vybírali dopředu jaké téma workshopu je zajímá, jestli duševní zdraví a duše školy, nebo konkrétní psychické potíže typu úzkosti, sebepoškozování, nebo třeba slam poetry. Hlasem celé akce byl Filip Koryta, mladý plzeňský básník, slamer, moderátor, hudebník a pedagog, který projektový den moderoval a vedl workshop zaměřený na komunikaci, a právě slam poetry. Vedení ostatních workshopů se zhostil tým projektu PODUZ – z Informačního a poradenského centra ZČU a z Info Kariéry, včetně peer konzultantů.

Toto je ukázka námi využívaných karet proti úzkosti – autorka je členka týmu PODUZ Karolína Čaplová.

Soubory

 
X

Přihlášení

Zapoměli jste heslo?
zašleme vám nové na vaši
emailovou adresu