Informačně
vzdělávací
středisko
Plzeňského kraje

Informačně
vzdělávací
středisko
Plzeňského kraje

Sledujte nás i na:

Newsletter IK - prosinec 2021

Vážené kolegyně a vážení kolegové, kariéroví poradci, pedagogové a další příznivci kariérového poradenství!
V předvánočním čase bychom vám rádi nabídli několik aktualit z dění v kariérovém poradenství nejen v Plzeňském kraji a ohlédnutí za letošním rokem, který byl alespoň pro nás plný změn - máme v novém projektu nové kolegyně a nová témata, a také byl plný poznání - navázali jsme spolupráci s řadou nových partnerů, škol a organizací a bylo to objevné.
Přejeme Vám klidné a radostné vánoční svátky a do nového roku jen to nejlepší!

 

Výzvy a potřeby kariérového poradenství

Ve čtvrtek 9.12.2021 proběhla online konference dobré praxe s názvem Výzvy a potřeby kariérového poradenství, kde jsme se spolu s prezentujícími věnovali tématům řešeným v projektu Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji: kariérovému poradenství a vzdělávání v praxi středních škol, standardu kvality kariérového poradenství, spolupráci škol a firem z pohledu potřeb trhu práce, seznamování škol se supervizí a jejími přínosy, prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání a dalšímu vzdělávání v Plzeňském kraji.
Proč zrovna "Vzdělávání 4.0" vysvětlil v úvodním příspěvku Lukáš Vlček a zmínil také několik milostných aférek, které nás v Info Kariéře zásadním způsobem ovlivnily. Pokud vás zajímá, jaké to byly a s kým (nebo s čím?), záznam celé konference bude brzy na You Tube kanále Info Kariéry.

Z dosavadních evaluací vyplývá, že účastníci byli s obsahem konference i s jejím neformálním formátem (příspěvky byly koncipovány jako rozhovory s hosty) velmi spokojeni. Účastníky zaujaly zejména sdílené příklady z praxe středních škol, téma supervize nebo také prevence předčasných odchodů ze vzdělávání. Ohlasy vzbudil také rozhovor o aktuálních potřebách trhu práce, který se dotkl i tématu portfolií, jemuž bude věnovaná březnová konference, na kterou vás tímto v předstihu srdečně zveme.

 

Festival Posviť si na budoucnost 2021

Bylo to napínavé, ale nakonec to klaplo :-)
Festival Posviť si na budoucnost prezenčně proběhl v areálu DEPO2015 s nečekaně vysokou návštěvností zejména sobotní části určené pro rodiče s dětmi. Plně vytížená byla i poradenská zóna, kde byli k dispozici kariéroví poradci z  Úřadu práce ČR a Info Kariéry. Pokud chcete zjistit, jaká byla na akci atmosféra a jak probíhal, můžete sledovat záznam živého vysílání na You Tube kanále Posviť si na budoucnost.

V tomto záznamu je možnost poslechnout si také rozhovory se zástupci vystavujících středních škol a spolupracujících firem a také se studenty, kteří byli v těchto firmách na praxi. Své zkušenosti popisují v těchto oborech: strojírenství a elektro, zdravotnictví, informační technologie, gastronomie a strojírenství. Video je možné využít i nyní k diskuzi s žáky o oborech dalšího vzdělání a povoláních v oblasti Člověk a svět práce.
Festivalem téma "posvícení si na budoucnost" nekončí. Chystáme další pokračování spolupráce s duem moderátorů ze studentského parlamentu PK a další videa se studenty středních škol natáčená pro žáky základních škol. Sledujte FB @posvitsinabudoucnost.

 

Vzděláváním k duševnímu zdraví

Podle aktuální studie agentury PAQ Research došlo k významnému zhoršení duševního zdraví dětí. Až čtvrtina českých žáků vykazuje duševní nepohodu – hlavně výskyt špatných nálad, podrážděnost nebo problémy se spánkem. Ministerstvo školství sice plánuje navýšení financí a úvazků pro podpůrné profese - školních psychologů a speciálních pedagogů, ale nepůjde to tak rychle, jak by školy potřebovaly.

Pro všechny pedagogy, kteří chtějí této situaci čelit a předcházet dalšímu nárůstu duševních onemocnění dětí, ale i ochránit vlastní duševní zdraví, nabízíme vzdělávací kurzy právě v tomto tématu. Díky projektu Systematická podpora duševního zdraví v adolescenci, který jefinancován z programu Zdraví EHP a Norských fondů, je toto vzdělávání pro pedagogy zdarma.
Vzděláváním k duševnímu zdraví začne v únoru 2022 a bude sestávat z několika částí, které je možné absolvovat všechny během jednoho pololetí nebo si je vybírat jednotlivě. V základním kurzu se účastníci seznámí s rozdíly mezi duševní krizí a duševním onemocněním, jejich příznaky, naučí se základům krizové intervence ve škole, čas bude věnován také prevenci duševních onemocnění a důležitosti práce s klimatem třídy a zaměříme se také na psychohygienu samotných pedagogů, protože jejich vlastní duševní zdraví je pro práci ve škole nezbytné. Kromě základního kurzu bude možné v případě zájmu věnovat se jednotlivým tématům do hloubky formou e-learningu. Velmi hodnotnou součástí vzdělávání budou tematicky zaměřené kazuistické semináře, kam mohou učitelé přinášet vlastní problémové situace a zkušenosti a konzultovat je s odborníky a kolegy.
Více informací a přihlašování na bezbarier.zcu.cz.

 

Platforma rovných příležitostí

V listopadu proběhlo již třetí setkání Platformy rovných příležitostí, na kterém byla sdílena inspirativní praxe ze 3 různých středních škol Plzeňského kraje, konkrétně z jejich školních poradenských pracovišť, a hostem byla také vedoucí Adiktologické a preventivní ambulance “-21”. Záznam ze setkání je k dispozici na You Tube kanále Info Kariéry.
Poslední setkání v tomto kalendářním roce se uskutečnilo 13. 12. 2021 a bylo věnováno náplni práce kariérového poradce na škole. (Všechny akce a informace najdete na www.infokariera.cz/akce-projektu-v40.)
Nejen na setkáních platformy se potvrzuje téma vyčerpanosti, únavy a psychických potíží jak u žáků, tak u pedagogů. Spolu s kolegy v projektu Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji hledáme cesty, jak žáky i pedagogy podpořit. Jedním ze způsobů je zcela jistě supervize, která zatím ve školách příliš nezdomácněla, ale přitom je velmi účinným nástrojem sebepéče. Další formou podpory je pak i vzdělávání pro duševní zdraví, které představujeme v přechozím článku tohoto newsletteru.

 

Individuální kariérové poradenství

Skupinovým workshopům pro žáky ZŠ a SŠ opět nepřeje doba, ale je třeba říci, že možná i díky tomu máme vyšší počet individuálních klientů právě z řad žáků 9. tříd základních škol. Mnoho schůzek si domluvili návštěvníci festivalu Posviť si na budoucnost, kteří chtěli věnovat kariérovému poradenství delší dobu, než nabízel festival. Další klienti (žáci i dospělí) přichází na základě doporučení a pozitivních referencí, za což jsme rádi.
Poskytujeme kariérové poradenství nejen žákům ZŠ, SŠ a VŠ, ale jsme tu i pro širokou veřejnost. Stačí se objednat.

 

Přihlašování do 2. běhu výcviku pro kariérové poradce zahájeno
Na vzdělávací program pro kariérové poradce, který poběží od dubna 2022 a je v rámci projektu zdarma, je možné se přihlašovat Martině Kováříkové, kovarikova@infokariera.cz, 778 728 256.

Soubory

 
X

Přihlášení

Zapoměli jste heslo?
zašleme vám nové na vaši
emailovou adresu