Informačně
vzdělávací
středisko
Plzeňského kraje

Informačně
vzdělávací
středisko
Plzeňského kraje

Sledujte nás i na:

NEWSLETTER březen 2019

Newsletter - co je nového v kariérovém poradenství (nejen) v Plzeňském kraji?

březen 2019 

 

Klub kariérových poradců - aneb nebuďte v tom sami!

Letošním rokem INFO KARIÉRA zahajuje činnost platformy, která má za cíl stát se prostorem pro sdílení příkladů dobré praxe mezi poradenskými pracovníky školních i mimoškolních pracovišť.

Zároveň sledujeme ambici vybudovat v rámci klubu prostor pro intervizní aktivity, tolik potřebné pro zdravé fungování poradenské profese.

Klub je otevřen všem zájemcům a v současné době připravujeme jeho akreditaci v rámci kurzů DVPP.

Více informací včetně tématu a termínu konání nejbližšího setkání naleznete zde.

 

Příklady dobré praxe a další zdroje pro kariérové poradenství

Trendy a novinky v kariérovém poradenství, nové informace o postupech, metodách a nástrojích, které fungují - to vše lze najít na webových stránkách Euroguidance www.euroguidance.cz.

  • Seminář „Kariérové poradenství ve škole jako týmová práce“ - Místo konání: Bělehrad, Srbsko, termín: 15. – 16. 4. 2019. Centrum Euroguidance hradí účastníkům cestovné, ubytování i diety. Více informací najdete zde
  • Mnoho inspirace nabízí sekce Příklady dobré praxe v katalozích s příspěvky z minulých ročníků Národní ceny kariérového poradenství.
  • Nebo publikace Kariérové poradenství ve školách a Národní cena kariérového poradenství: i Vaše škola se může přihlásit!
  • Další informační zdroje (metodiky, publikace a nástroje) využitelné pro kariérové poradenství se nachází v sekci Nástroje a metodologie.My máme rádi například knihu našich kolegyň z EKS Praktický průvodce kariérového poradce pro 21. století.
  • Jak jiné školy realizují rozvoj kariérového poradenství či jiná aktuální témata jsou také v tzv. příkladech inspirativní praxe, které jsou zveřejněné na webu projektu P-KAP.

 

Portál Infoabsolvent prošel nedávno inovací

Od února je web responzivní, takže se s ním dá mnohem snáze pracovat i v mobilu nebo v tabletu.

Nejnavštěvovanější sekcí je přehled škol a oborová nabídka, ale obsahuje i část určenou poradcům a učitelům.

Navíc aktuálně probíhá průzkum spokojenosti s jednotlivými sekcemi - máte tedy jedinečnou možnost autorům sdělit, jak vám vyhovuje.

 

Učíme se podnikavosti

Společnost Schola Empirica hledá v Plzeňském kraji základní školu, která by se zapojila do projektu Učíme se podnikavosti.

Vstupem do projektu škola získá přístup k metodikám a pracovním materiálům rozvíjejícím kreativitu a inovativní myšlení žáků.

Je zde příležitost pro pedagogy vyjet na zahraniční stáž do Londýna, přičemž hlavním cílem projektu je sdružování učitelů a sdílení zkušeností s výukou podnikavosti.

Výstupem projektu je vytvořit v regionech „centra kolegiální podpory“, kde by se pedagogové mohli jednou za měsíc setkat a sdílet své zkušenosti.

Více informací vám ochotně poskytne Mgr. Alena Šeredová (728 879 976).

 

Osobní či profesní rozvoj v oblasti kariérového poradenství:

Jarní vzdělávací nabídka KCVJŠ  (nejen) pro poradce na školách

V oboru 095 Info Kariéra zbývá pár volných míst na semináři:

  • Škola bez poražených (18-0002-62) – 40 hod. výcvik komunikačních dovedností, které potřebují učitelé pro budování kvalitních vztahů s žáky, rodiči a kolegy ve škole. A v poradenství, které probíhá jako dialog, jsou vztahy a kvalitní způsob komunikace ještě důležitější, než jinde. Se zahájením kurzu čekáme na posledních pár zájemců! Podrobnosti najdete na webu KCVJŠ. I tento kurz je akreditovaný DVPP a můžete jej financovat v rámci Šablon.

Zkušenějším poradcům by se mohl hodit kurz z oboru 093 – Koučování do škol, mentoring:

  • Využití koučovacího přístupu ve škole (18-0093-51) – 10 hod. Program je rozdělen na 8 vyučovacích hodin práce ve skupině s uvedenými tématy a navazující 2 výukové hodiny individuálního koučování. Metodu koučinku lze použít v poradenství, stejně jako v komunikaci s rodiči. Také v komunikaci s třídou, pro organizaci projektu, pro rozvoj sebe sama, vedení dětí v projektovém vyučování, v přípravě na hodiny a v zadávání průřezových témat a spolupráci s kolegy.

A co chystáme na podzim? Například intenzivní (80 hod.) výcvik pro kariérové poradce:

  • Rozvoj kompetencí v kariérovém poradenství (18-0095-55). Ale protože to už je větší sousto, které vyžaduje od účastníků relativně velký objem času, bude zahájení až na podzim 2019.  I tento kurz je financovatelný z Šablon. Navíc každý absolvent bude připraven na případné složení zkoušky před autorizovanou osobou a může dodatečně získat osvědčení o profesní kvalifikaci Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu (75-004-R).

 

Na našich stránkách nově nalezete inzerci práce ve školách - nabídku i poptávku v Plzeňském kraji:

http://www.infokariera.cz/inzerce-prace-ve-skolach

 

Hezké jaro přeje tým Info Kariéry!
www.infokariera.cz

X

Přihlášení

Zapoměli jste heslo?
zašleme vám nové na vaši
emailovou adresu