Informačně
vzdělávací
středisko
Plzeňského kraje

Informačně
vzdělávací
středisko
Plzeňského kraje

Sledujte nás i na:

Newsletter 12/2022 aneb "Nesem vám noviny..."

Milé kolegyně a milí kolegové,
rádi bychom přispěli k tomu, aby byl závěr roku 2022 ještě bohatší, a posíláme Vám dárek v podobě našeho čtvrtletníku plného informací a nabídek z oblasti kariérového poradenství a vzdělávání.
Srdečně Vás zveme na níže avizovaná setkání a velmi děkujeme za Vaši práci, spolupráci a přízeň.
Vaše Info Kariéra
(KCVJŠ)

 

Naše práce byla oceněna Národní cenou kariérového poradenství 2022

Letos porotu zaujal náš příspěvek „Stínování jako možnost zažít práci snů“ a obdrželi jsme hlavní cenu spolu s dalšími 3 příspěvky. Výsledky Národní ceny byly vyhlášeny na evropské konferenci 30. listopadu 2022 za účasti českých i zahraničních odborníků v oblasti kariérového poradenství a vzdělávání. Akci každoročně pořádá Centrum Euroguidance, Národní pedagogický institut ČR a všechny přihlášené příspěvky jsou poté k dispozici ve sborníku národních cen.
Co je STÍNOVÁNÍ a proč si ho porota všimla? Stínování jsou v podstatě jednodenní stáže, ve kterých jde o propojování studentů a studentek středních škol (zejména gymnázií) s reálným pracovním prostředím. Stínování je způsob, jak zjistit, co všechno určitá profese obnáší a zažít to na vlastní kůži.
Ve stínování jde ale kromě samotného setkání s odborníkem v praxi především o reflexi – student/ka si nejprve musí uvědomit své silné stránky, zájmy, kompetence, preference…, s pomocí kariérového poradce/kariérové poradkyně a po stínovacím dni znovu reflektovat, co mu/jí setkání přineslo, na co přišel/a, co z toho vyplývá…
Ke stínování vznikla metodická infografika a také „stínovací deník“, které najdete na našich stránkách ZDE i s kontakty na osoby, které vám rády podají bližší informace a pomohou se zavedením stínování ve Vaší škole.

 

ŠPP = Škola Připravená Podpořit

Ve středu 7. 12. 2022 byla zahájena série tematicky zaměřených seminářů na podporu funkčního ŠPP, která je určená pro vedení středních škol Plzeňského kraje a členy týmu školního poradenského pracoviště (ŠPP). Jejím cílem je vytvoření koncepce funkčního ŠPP a to v oblastech seznámení s legislativou, vytvoření vize a definování podmínek pro kvalitní práci týmu ŠPP, následované evaluací v rámci naplňování vize.
Prvního setkání se zúčastnilo 14 zástupců středních škol, také hosté z NPI a Krajského úřadu PK. Setkání bylo zaměřené na roli ředitele školy v kontextu funkčního ŠPP. Jeho cílem bylo zmapování aktuálního stavu školního poradenského pracoviště na svých školách. Práce se strukturovanými body poslouží ke zpracování koncepce funkčního ŠPP. Zároveň byl seminář zaměřen na pozici a roli ředitele jako osoby, která ŠPP vede, koordinuje a deleguje.
V plánu je celkem 6 setkání, která na sebe budou volně navazovat. Jednotlivých seminářů se může účastnit jakýkoli člen vedení nebo ŠPP jedné školy (tzv. tým). Spoluprací účastníků by mělo dojít k vytvoření koncepce funkčního ŠPP, která bude využitelná pro SŠ v Plzeňském kraji. Příští setkání je plánováno na 25. 1. 2023 od 13:00 do 16:00 hodin. V případě zájmu o účast kontaktujte Míšu Svobodovou, svobodova@infokariera.cz, 778 728 251.

 

S portfoliem do budoucnosti

Portfolio je čím dál tím víc populární nejen mezi uchazeči o práci a zaměstnavateli, ale také ve školách. Porfolio je užitečné nejen svému tvůrci a majiteli, ale také například rodičům, učitelům a zaměstnavatelům. Díky portfoliu mají žáci přehled o svém vlastním rozvoji a mohou sledovat své pokroky v osvojování různých dovedností v průběhu studia, což dozajista ocení i pedagogové, kteří usilují o efektivitu své práce.
V dnešním světě práce se portfolia zdaleka netýkají jen uměleckých a kreativních oborů. Vzhledem k potřebě celoživotního vzdělávání - protože ve všech oborech jde vývoj kupředu a každý se bude muset v průběhu svého profesního života vzdělávat – stojí za to mít své portfolio v každém oboru nebo oblasti. Portfolio umožňuje průběžně se zamýšlet nad získanými znalostmi, dovednostmi a kompetencemi, reflektovat své potřeby pro další profesní i osobnostní rozvoj. Samozřejmě je to užitečný pomocník při plánování a rozvoji kariéry.
Dobře si uvědomujeme hodnotu portfolií a chceme se zaměřit na podporu škol při jejich zavádění. Vytvořili jsme myšlenkovou mapu, která vás provede krok za krokem v začátcích práce s portfolii. Také jsme natočili video o tom, co portfolio je a jak jej ve škole využít. Více na stránce www.infokariera.cz/portfolia.

 

Fakt Div_ný workshopy

Tým projektu PODUZ (Systematická podpora duševního zdraví v adolescenci), který je složený z několika zapálených lidí z Informačního a poradenského centra ZČU a Info Kariéry (KCVJŠ) a také několika studentů a studentek ZČU, sestavil preventivní program pro dospívající s názvem „Div_nej workshop“. Program vychází ze 2 metodických zdrojů: 1) preventivního programu v oblasti duševního zdraví a destigmatizace duševních onemocnění „Blázníš? No a!", který realizuje Fokus Praha a Ledovec Plzeň, a 2) programu skupinového kariérového poradenství „Kdo jsem a co chci“, který školám nabízí Info Kariéra.
Během října a listopadu jsme tento program pilotně vyzkoušeli v sedmi třídách jednoletého pomaturitního studia KCVJŠ a sbírali zpětné vazby, na základě kterých proběhlo zhodnocení a reflexe celé metodiky workshopu. Můžeme teď směle prohlásit, že je kvalitní a velmi pozitivně přijímaný a že už se těšíme, až s ním vyrazíme do dalších škol.
Div_nej workshop: 1. otevírá téma duševního zdraví, psychické krize a duševního onemocnění, 2. podporuje dovednost komunikace v těchto oblastech, 3. podporuje uvědomění si (a pojmenování) jednotlivých emocí, které běžně každý z nás prožívá, a normalizuje jejich projevy, 4. podporuje uvědomění si vlastních silných stránek a motivů, 5. podporuje jedinečnost, hledání a nalézání jistot, 6. podporuje destigmatizaci v oblasti duševního onemocnění, 7. pracuje s vizualizací možností podpory a 8. podporuje zmocňování žáků.
Máte-li o program pro svoje žáky a žákyně zájem, kontaktujte nás: jedlekl@rek.zcu.cz nebo vyletova@infokariera.cz.

 

Poslední šance získat výcvik v kariérovém poradenství zdarma!

„Výcvik kariérového poradenství mi přinesl přesně to, co jsem očekávala a potřebovala v danou chvíli. Pomohl mi ujasnit si, kam bych chtěla kariérové poradenství na naší škole směrovat, na čem stavět a jak tuto službu neustále vylepšovat. Během kurzu jsme získali cenné tipy na to, jak vést skupinové a individuální poradenství a také mnoho profesních vazeb a kontaktů na milé kolegy a odborníky. Díky za vše! Eva" To je jedno z hodnocení od absolventky prvního běhu vzdělávacího programu.
Momentálně probíhá druhý běh a poslední, třetí běh Vzdělávacího programu pro kariérového poradce ze škol startuje již 26. ledna 2023 a my máme poslední 2 volná místa!
Program je díky projektu Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji zdarma a vedou jej zkušení lektoři z řad kariérových poradců z celé ČR – ze školního i mimoškolního prostředí. Jeho cílem je: podpořit a zkvalitnit práci kariérových poradců ve školách, vytvořit prostor pro vzájemné sdílení zkušeností a možnost nahlédnout na svoji práci z jiného úhlu pohledu a vytvořit si svoji vlastní školní koncepci kariérového poradenství.
Přihlášení je možné posílat na marikova@infokariera.cz.

 

Nabídka akcí:
  • Platforma rovných příležitostí tentokrát na téma Školní psycholog ve škole. Setkání je online ve středu 14. 12. 2022 od 14:00 do 16:00. Kolik škol v Plzeňském kraji má školního psychologa, co může školní psycholog dělat, jak spolupracuje s dalšími členy školního poradenského pracoviště, pro koho je výhodné mít školního psychologa a kde hledat finance pro tuto pozici? To jsou jen některé z otázek, na které budeme hledat odpovědi s přizvanými hosty. V případě Vašeho zájmu o téma se stačí v den konání připojit přes tento odkaz.
  • Seminář na téma: Úzkost a deprese před katedrou i za ní - 14. 12. 2022 od 14:30 do 16:45 v Tylově 33. Seminář povede MUDr. David Hynčík, zváni jsou všichni, kdo mají zkušenost s depresivními nebo úzkostnými žáky a potřebují podporu pro lepší porozumění a lepší zvládání těchto situací ve škole, nebo jim chtějí předcházet. Seminář se koná v rámci projektu Systematická podpora duševního zdraví v adolescenci a je zdarma. Registrace ZDE.
  • Adventní setkání Klubu kariérových poradců - V rámci dalšího adventního setkání klubu kariérových poradců se budeme věnovat tématu portfolií a jejich roli v praxi kariérových poradců. S kolegy se podělíme o některé tipy a těšíme se především na plodnou diskusi s Vámi všemi. Přijďte 15. 12. 2022 od 14:00 do Info Kariéry, jistě bude i prostor na neformální setkání a něco na zub ;-). Potvrzení účasti prosíme na: brabec@infokariera.cz.
  • Seminář Transgender - 11. 1. 2023 od 14:30 do 16:45 v Tylově 33 s MUDr. Pavlem Tomešem a Mgr. Petrou Sumcovovou. Dnes už se téměř v každé škole objevují transgender nebo nebinární děti. Co s tím? Jak na to reagovat? Kdy vyhledat pomoc odborníka? Jaká je cesta za vlastní identitou? Jaká je role školy? Seminář se koná v rámci projektu Systematická podpora duševního zdraví v adolescenci a je zdarma. Registrace ZDE.
  • Další semináře v rámci cyklu Vzděláváním k duševnímu zdraví najdete na webu bezbarier.zcu.cz.

 

X

Přihlášení

Zapoměli jste heslo?
zašleme vám nové na vaši
emailovou adresu