Informačně
vzdělávací
středisko
Plzeňského kraje

Informačně
vzdělávací
středisko
Plzeňského kraje

Sledujte nás i na:

Německý jazyk pro ozbrojené složky

Vzdělavatel
Zaměření
Jazykové vzdělávání
Typ kurzu
Profesní
Statut
Platnost od
Pondělí, 28. Září 2015
Platnost do
Pondělí, 28. Září 2015
Popis

Obsahem výuky je postupné osvojování výrazů a gramatických jevů využitelných v policejní praxi; popř. systematické rozvíjení znalostí, dovedností a návyků získaných v předchozím studiu německého jazyka. Vzdělávací program směřuje k osvojování receptivních i produktivních řečových dovedností (poslech, čtení s porozuměním, písemný a mluvený projev) na základě jazykových prostředků (výslovnost, slovní zásoba, gramatika a grafická stránka jazyka) v rámci pěti modulů. Všechny moduly jsou povinné, jsou řazeny od nejjednodušší slovní zásoby a gramatiky k té nejsložitější.

Rozsah v hodinách
100.00
Forma studia
Vstupní požadavky na účastníka

Cena za osobu
6 600.00 Kč
Doklad o absolvování
Osvědčení
Poznámka

Cena kurzu 6 600 (při počtu 10 účastníků)

Termín zahájení
Informace k termínu zahájení kurzu na telefonu 377225933
X

Přihlášení

Zapoměli jste heslo?
zašleme vám nové na vaši
emailovou adresu