Informačně
vzdělávací
středisko
Plzeňského kraje

Informačně
vzdělávací
středisko
Plzeňského kraje

Sledujte nás i na:

Kvalita v kariérovém poradenství

Zástupci Info Kariéry se zapojili do mezinárodního projektu financovaného v rámci programu Erasmus+ Implementace kvality v kariérovém poradenství.

Lukáš Vlček, ředitel Info Kariéry (a Krajského centra vzdělávání a Jazykové školy Plzeň), je zároveň jedním ze zakládajících členů Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj. I další kariéroví poradci Info Kariéry se díky němu stali členy tohoto profesního sdružení a tak se mohli zapojit do velkého mezinárodního projektu zabývajícího se standardem kvality v práci kariérových poradců.

Do projektu, který je realizovaný od října 2017 do září 2019, jsou zapojeny profesní asociace kariérových poradců (ČR, Slovensko, Nizozemsko), výzkumné instituce (Velká Británie a Norsko), Národní poradenské fórum (Německo), organizace realizující analýzy, konzultace a mezioborový výzkum (Rakousko), a expertní organizace v oblasti kariérového poradenství a zajišťování kvality (Slovensko). Více informací o projektu je dostupných na webových stránkách projektu www.guidancequality.eu.

V rámci příprav na standart kvality byl v lednu 2019 ve spolupráci se slovenským Združením pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry realizován mentoringový program pro pilotní skupinu kariérových poradců z Čech a Slovenska. Akce se konala ve Šlapanicích u Brna a účastnilo se jí 23 poradců z obou zemí, včetně dvou členů týmu Info Kariéry. Článek o tomto programu je zde. V únoru pak proběhlo v Holandsku setkání partnerů, kterého se účastnil za české Sdružení Lukáš Vlček a Andrea Csirke.

Výstupy celého projektu budou standardy kvality pro kariérové poradce i pro organizace poskytující kariérové poradenství, dále mentoringový program pro poradce a rámec rozvoje kvality pro organizace poskytující kariérové poradenství. Výstupy budou prezentovány na IAEVG konferenci 11.-13. září v Bratislavě.

 

X

Přihlášení

Zapoměli jste heslo?
zašleme vám nové na vaši
emailovou adresu