Informačně
vzdělávací
středisko
Plzeňského kraje

Informačně
vzdělávací
středisko
Plzeňského kraje

Sledujte nás i na:

KONFERENCE

 

Rádi bychom Vás pozvali na online Konferenci dobré praxe - rovné příležitosti 2022, která se koná ve čtvrtek 3.11.2022. Téma letošní konference je KRIZE v různých rovinách lidského bytí.

Co dělat, když je žák v krizi? Nebo když je v krizi celá třída? Co teprve když krizí procházím já jako učitel? Jak mám v takových situacích se žákem/ žáky ve škole jednat a komunikovat?

Spektrum událostí a krizí, které naší společnost v současné době obklopují a ovlivňují, má nepopiratelný vliv na naše duševní zdraví, zejména pak na zdraví dětí a dospívajících. Tento fakt přirozeně přináší velké nároky na pedagogické pracovníky, jejich odolnost, empatii, komunikační dovednosti a dovednosti spojené s řešením problémů.

V rámci obsahu konference jsme se zaměřili na 3 oblasti související s tématy, která děti a dospívající intenzivně obklopují, a to sice sexualitu, smrt a truchlení a potom obecně téma duševního zdraví. Všechna témata budou diskutována v kontextu školního prostředí. Tématy vás provede spousta zajímavých hostů, kteří mají v daných oblastech v návaznosti na školní prostředí nemalé zkušenosti.

Cílová skupina:

  • pedagogové SŠ (členové týmu ŠPP - výchovní poradci, školní metodici prevence, školní psychologové, speciální pedagogové, kariéroví poradci, sociální pedagogové, dále také ředitelé škol, třídní učitelé, další pedagogové a zaměstnanci školy)
  • pedagogové 2. stupně ZŠ
  • pracovníci neziskových organizací, školských poradenských zařízení a další osoby se zájmem o témata konference

Konference bude realizována ve spolupráci s Informačním a poradenským centrem Západočeské univerzity v Plzni.

REGISTRACE ZDE.

 

Program:
Vysvětlivky: tyrkysová = přednáška růžová = diskuze oranžová = workshop
  Program 1 Program 2 Program 3
8:00 - 8:15 Začínáme - ranní přivítání    
8:15 - 8:35

Otevřená komunikace ve škole 

Mgr. Lukáš Vlček (ředitel KCVJŠ)

   

8:35 - 9:25

Diskuzní “otvírák” k tématu SEXUALITA a školní prostředí

Mgr. Jitka Kultová a PhDr. Pavla Doležalová Ph.D.

Hranice komunikace

Mgr. Marek Rubricius, Mgr. Alena Vrbová, DiS.

 
9:25 - 9:35 přestávka    
9:35 - 10:25

Diskuzní “otvírák” k tématu SMRT a školní prostředí

zástupci organizací Vigvam a Plzeňská zastávka

Školy a LGBT+

doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.

Transgender ve školství

PhDr. Pavla Doležalová, Ph.D.

10:25 - 10:35    přestávka    

10:35 - 11:25

“Ahoj, jsem trans!” Zkušenost studenta se změnou pohlaví

doprovázená diskuzí s účastníky

+ Mgr. Jitka Kultová a PhDr. Pavla Doležalová Ph.D.

Škola se zdravou duší

Mgr. Alena Vrbová, DiS.

Mám to jinak “No a?

Markéta Mrázová

11:25 - 12:25

Zemřel/a …?! Jak vést rozhovor s pozůstalým dítětem

Mgr. Monika Jelínková

Jak podpořit žáka v krizi

- praktický nácvik krizové intervence v roli učitele

Mgr. Marek Rubricius, Mgr. Alena Vrbová, DiS.

Interaktivní program Nečekané těhotenství

Mgr. Jitka Kultová

12:25 - 13:25 obědová pauza    

13:25 - 14:55

Žádná tabu před tabulí: lekce Souhlas

Karolína Křížová

Truchlení u dětí a možná podpora ze strany školy

Mgr. Tereza Olivová

Praktické metody pozitivní psychologie

pro podporu duševního zdraví a psychické pohody učitelů

doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D.

14:55 - 15:10 Závěrečné shrnutí a rozloučení    
Medailonky lektorů a anotace příspěvků ZDE

 

Pořádající:

             

Konference se koná v rámci projektu Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji, který je spolufinancován Evropskou unií. (Reg.č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019021)

X

Přihlášení

Zapoměli jste heslo?
zašleme vám nové na vaši
emailovou adresu