Informačně
vzdělávací
středisko
Plzeňského kraje

Informačně
vzdělávací
středisko
Plzeňského kraje

Sledujte nás i na:

Kompetence

Definicí kompetencí je celá řada. Nejčastěji se jedná o propojení znalostí, dovedností, hodnot a postojů, které umožňuje jednat a řešit různé situace v životě. Jdou napříč oblastmi lidského poznání a jednotlivými obory. Rámcové vzdělávací plány stanovují pro předškolní, základní i gymnaziální vzdělávání stejné klíčové kompetence, které na sebe navazují a jejich úroveň postupně graduje s tím, jak vyspělí jsou žáci na jednotlivých stupních vzdělávání. Jedná se o:

  • kompetence k učení,
  • kompetence komunikativní,
  • kompetence k řešení problémů,
  • kompetence sociální a personální,
  • kompetence občanské,
  • kompetence pracovní (pouze pro ZV).

Evropská unie vydává nové balíčky kompetencí jako jsou digitální kompetence, kompetence k podnikavosti, životní kompetence nebo kompetence k udržitelnosti. Definovány byly i tzv. kompetence pro 21. století.

 

Dovednosti pro řízení vlastní kariéry (Career Management Skills = CMS)

CMS je schopnost vést a hodnotit proces kariérního plánování - do toho mohou spadat kompetence, které nám pomáhají pojmenovat naše dovednosti, rozvíjet a nastavovat kariérní cíle a proaktivně přebírat odpovědnost za vlastní kariéru. (Neary, Dodd a Hooley, 2015)

CMS je široký balík kompetencí poskytujících strukturu pro jednotlivce i skupiny ke shromažďování, analýze, syntéze a organizaci informací o sobě, o vlastním vzdělávání a zaměstnání, jakožto i rozhodovací schopnosti a schopnosti pohybovat se v obdobích přechodu mezi různými okamžiky kariérního života. (Sultana, 2012)

CMS jsou schopnostk pro uspokojivý život, jehož důležitou součástí je práce. (Vaughan, 2011)

CMS = znalosti, dovednosti a schopnosti nezbytné pro informované, kompetentní a samostatné řízení vlastní vzdělávací, profesní a životní dráhy. (ELPGN, 2015b, str. 19)

Toto je několik definic kompetencí pro řízení kariéry, více se můžete dočíst například ZDE nebo v 8. kapitole našeho metodického manuálu Kariérové poradenství pro pedagogy.

 

 

X

Přihlášení

Zapoměli jste heslo?
zašleme vám nové na vaši
emailovou adresu