Informačně
vzdělávací
středisko
Plzeňského kraje

Informačně
vzdělávací
středisko
Plzeňského kraje

Sledujte nás i na:

Klub Kariérových poradců

Rokem 2019 byl zahájen chod společné platformy setkávání výchovných a kariérových poradců ze škol a dalších poradenských pracovišť, na níž přinášíme, diskutujeme a řešíme témata, která jsou pro úspěšnou poradenskou práci v současnosti důležitá. Platforma má charakter klubu, který se setkává cca 1x za půl roku v prostorách Info Kariéry a jeho členové si vždy dopředu vybírají téma, jemuž bude následující setkání věnováno a termín, kdy se uskuteční.

Klub kariérových poradců zamýšlíme akreditovat jako DVPP seminář zaměřený na metodickou podporu poradenských pracovníků především školských zařízení. Úmyslem je, aby k dílčím tématům přispívali jak poradci z řad členů klubu, tak také externí odborníci z různých tuzemských, případně zahraničních institucí. Ukazuje se totiž, že sdílení problematiky a souvisejících příkladů dobré praxe je jedním z nejžádanějších a nejefektivnějších způsobů vzdělávání a rozvoje nejen pedagogických pracovníků.

Účast na klubu kariérových poradců je otevřena všem profesionálům z řad školních i mimoškolních poradenských pracovišť, kteří cítí potřebu živého setkávání s kolegy nad společnou problematikou týkající se jejich profese. Aktuální termín a téma nejbližšího setkání naleznete zde nebo na našem Facebooku.

Všichni zájemci jsou srdečně zváni.    

PLÁNUJEME:

 

JIŽ PROBĚHLO:
2021
  • Předvánoční setkání 9. 12. 2021 se konalo online a navazovalo na Konferenci dobré praxe Výzvy a potřeby kariérového poradenství a spolu s Info Kariérou se do jeho pořádání zapojilo také Euroguidance CZ s německými kolegy z Agentur für Arbeit.
  • Květnové setkání 6. 5. 2021 Téma: Online poradenství - online: Výstupy ZDE
  • Jarní setkání 6. 4. 2021 Téma: Nábor v době covidové - online: Výstupy ZDE
2019
  • Podzimní setkání 7. 11. 2019 Téma: POSVIŤ SI NA BUDOUCNOST - jaký byl a jaký by mohl být - prezenčně
  • Májové setkání 9. 5. 2019 Téma: Téma: Pozice kariérového poradce v pedagogickém sboru a vnímání kariérového poradenství napříč předměty
2018
  • Adventní kulatý stůl 11. 12. 2018 Témata: Sdílení podstatných témat z poradenské profese na školách. Prezentace výstupů ze semináře Cross Border 2018 Bukurešť o KP ve školních osnovách

Soubory

 
PřílohaVelikost
vystupyklubukpkveten2021.pdf 288.8 Kb [14 download(s)]282 KB
pozvankanaklubkp6520210.pdf 272.7 Kb [3 download(s)]266.29 KB
klubkp-naborvcovidu-vystupyfin.pdf 781 Kb [6 download(s)]762.68 KB
X

Přihlášení

Zapoměli jste heslo?
zašleme vám nové na vaši
emailovou adresu