Informačně
vzdělávací
středisko
Plzeňského kraje

Informačně
vzdělávací
středisko
Plzeňského kraje

Sledujte nás i na:

Klub kariérových poradců

Rokem 2019 byl zahájen chod společné platformy setkávání výchovných a kariérových poradců ze škol a dalších poradenských pracovišť, na níž přinášíme, diskutujeme a řešíme témata, která jsou pro úspěšnou poradenskou práci v současnosti důležitá. Platforma má charakter klubu, který se setkává cca 1x za půl roku v prostorách Info Kariéry a jeho členové si vždy dopředu vybírají téma, jemuž bude následující setkání věnováno a termín, kdy se uskuteční.

Klub kariérových poradců bude akreditován jako DVPP seminář zaměřený na metodickou podporu poradenských pracovníků především školských zařízení, který bude možné hradit ze Šablon. Úmyslem je, aby k dílčím tématům přispívali jak poradci z řad členů klubu, tak také externí odborníci z různých tuzemských, případně zahraničních institucí. Ukazuje se totiž, že sdílení problematiky a souvisejících příkladů dobré praxe je jedním z nejžádanějších a nejefektivnějších způsobů vzdělávání a rozvoje nejen pedagogických pracovníků.

Účast na klubu kariérových poradců je otevřena všem profesionálům z řad školních i mimoškolních poradenských pracovišť, kteří cítí potřebu živého setkávání s kolegy nad společnou problematikou týkající se jejich profese. Aktuální termín a téma nejbližšího setkání naleznete vždy na pozvánce v našich aktualitách.

Všichni zájemci jsou srdečně zváni.    

 

Adventní kulatý stůl KP 2018
X

Přihlášení

Zapoměli jste heslo?
zašleme vám nové na vaši
emailovou adresu