Informačně
vzdělávací
středisko
Plzeňského kraje

Informačně
vzdělávací
středisko
Plzeňského kraje

Sledujte nás i na:

Kdo jsme a co chceme?

Jsme tu proto, abychom vám pomáhali s kariérou a se vším, co souvisí s profesním a osobním rozvojem.

Na této stránce se dozvíte:

Naše vize, poslání, cíle

Naší vizí je poskytovat a podporovat kariérové poradenství jako kvalitní a dostupnou službu, která napomáhá celoživotnímu rozvoji osobnosti.

Naším cílem je formou kariérového poradenství aktivně a s osobním přístupem pomáhat klientům orientovat se a rozhodovat v otázkách vzdělávání, volby povolání či zaměstnání, profesního růstu a osobního rozvoje.

Naším úkolem je poskytovat aktuální informace o regionálním trhu práce (o jeho potřebách a požadavcích) a o trhu vzdělávání. Tyto informace využíváme v poradenství a také připravujeme a realizujeme kurzy, které na regionálním trhu chybí a pomohou k rozvoji kariérních kompetencí obyvatel Plzeňského kraje.

Činnost střediska je podporována Plzeňským krajem a našimi partnery a spolupracovníky jsou Úřad práce, Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje a Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje. Jsme (vhodným) partnerem pro všechny, kteří se pohybují na regionálním trhu práce a vzdělávání. Při poradenství těžíme z dlouholeté zkušenosti na trhu vzdělávání.

Co nabízíme veřejnosti?

Jsme partnerem pro každého, kdo přemýšlí o své profesní budoucnosti a potřebuje pomoci s orientací ve svých možnostech, s plánováním a uskutečňováním svých cílů. Jsme tu pro každého, kdo hledá nové či lepší uplatnění. Zájemcům bez rozdílu věku nabízíme poradenství individuální i skupinové. Při poradenství vycházíme ze sociodynamického přístupu a jsme připravení konzultovat vše, co se týká kariéry (vzdělávací i profesní cesty).

Individuální poradenství je osobní rozhovor klienta a poradce na klientovo téma. Podle jeho náročnosti může být krátkodobé (1 – 2 schůzky) nebo dlouhodobé. Naši poradci vám nebudou diktovat, co a jak musíte udělat. Ani vám nenajdou práci. Pomohou vám ale zorientovat se ve vašich potřebách, zmapovat vaši aktuální situaci, můžete spolu hledat a vyhodnotit vaše možnosti, vaše cíle a naplánovat postup, jak se k nim dostat. Odcházet od nás budete s vaším vlastním akčním plánem (kariérního) rozvoje a věříme, že i připravení zvládnout změny, které život přinese.

Skupinové poradenství je přínosné pro klienty, kteří ve své kariéře řeší obdobnou situaci, stejné téma. Přínosem této formy poradenství je inspirativní a spolupracující atmosféra, která pramení ze sdílení podobné životní situace s ostatními účastníky poradenství a z jedinečné příležitosti dozvědět se zkušenosti, jaké ostatní už získali a třeba se z nich i poučit. Jinými slovy, člověk si nemusí na všechno přijít sám.

Stojíte ve svém studijním nebo profesním životě na křižovatce a váháte, kudy se vydat? Jsme tu, abychom vám pomohli najít a zvolit tu správnou cestu a společně naplánovali váš další kariérní růst. Naše poradenské služby jsou pro veřejnost zdarma.

Co nabízíme vzdělavatelům?

Nabízíme možnost inzerovat nabídku volných pracovních míst ve školách a zároveň možnost vyhledávat vhodné zájmce o práci ve školách zde na webu Info Kariéry. Další nabídku směrem ke školám Plzeňského kraje najdete v sekci Pro školy.

Co nabízíme zaměstnavatelům?

Nabízíme spolupráci při definování vzdělávacích potřeb, kompetenčních profilů a vyhledávání vhodných vzdělavatelů a vzdělávacích kurzů pro jejich zaměstnance. Pomoci můžeme i s vyhledáváním dostupných dotačních zdrojů a podáváním projektových žádostí na vzdělávání ve firmách.

Kde jsme se tu vzali?

Informačně vzdělávací středisko Plzeňského kraje INFO KARIÉRA bylo vybudováno Krajským centrem vzdělávání a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň, sady 5. května 42 v letech 2012 – 2015.

Důvodem pro založení střediska v Plzeňském kraji byla potřeba:

  • zlepšit zaměstnatelnost a uplatnitelnost obyvatel na trhu práce,
  • rozšířit strukturu služeb zaměstnanosti,
  • zkvalitnit služby zaměstnanosti se zaměřením na poskytování informací a poradenství.

Stavba střediska se uskutečnila v rámci investičního projektu Informačně-vzdělávací středisko Plzeňského kraje (registrační číslo: CZ.1.06/3.3.00/05.08084, identifikační číslo EDS: 113D34D00 0006) spolufinancovaného z rozpočtu EU a rozpočtu Plzeňského kraje. Projektantem stavby bylo MV Archikon, spol. s.r.o. a celkové náklady dosáhly 26 755 502,70,- Kč s DPH. Partnerem projektu je Úřad práce ČR - Krajská pobočka Plzeň. V rámci povinné minimálně pětileté udržitelnosti projektu obslouží středisko v letech 2015 – 2020 minimálně 3 500 osob.

Činnost střediska zaměřená na poradenství veřejnosti je podpořena z prostředků Plzeňského kraje a je pro veřejnost zdarma.

Více o realizátorovi projektu najdete na stránkách KCVJŠ Plzeň.

Více o Integrovaném operačním programu naleznete na webových stránkách https://www.dotaceeu.cz/.

Zaujali jsme vás?

Přijďte se k nám podívat a domluvit si schůzku s našimi poradci. Kontaktovat nás můžete i telefonicky nebo mailem.

X

Přihlášení

Zapoměli jste heslo?
zašleme vám nové na vaši
emailovou adresu