Informačně
vzdělávací
středisko
Plzeňského kraje

Informačně
vzdělávací
středisko
Plzeňského kraje

Sledujte nás i na:

Kariérové poradenství

Přijďte se s námi poradit se svou kariérou!

Naším posláním je pomáhat veřejnosti orientovat se a rozhodovat v otázkách vzdělávání, volby povolání či zaměstnání, profesního růstu a osobního rozvoje. Nabízíme kariérové poradenství a konzultační služby spojené s touto problematikou. Naším cílem je pomoci Vám zvýšit Vaši atraktivitu a uplatnitelnost na trhu práce.

 
Přečtěte si na této stránce:

V co věříme:

 • v právo na seberealizaci pro každého
 • v možnost volby a šanci na pomoc
 • že každý se může zlepšovat
 • že každý je tím nejlepším expertem na svůj vlastní život a sám nejlépe ví, co je pro něj dobré

Co byste o nás měli vědět:

 • respektujeme jedinečnost klienta
 • klademe důraz na osobní růst a osobní spokojenost klienta
 • spolupráce s námi je v duchu partnerství
 • poskytujeme odborné a profesionální služby
 • zaručujeme důvěrnost služeb
 • zachováváme si nestrannost

Co můžete očekávat od kariérového poradce v INFO KARIÉRA:

 • otevřenost a dostupnost služeb široké veřejnosti
 • vstřícnost, přátelský a profesionální přístup
 • pomoc při mapování vaší aktuální situace a potřeb
 • pomoc při hledání možností, cest a řešení, při rozhodování
 • průvodce při hledání a dosahování cílů
 • zpětnou vazbu na cestě k cílům

Co čekáme od klientů:

 • chuť na sobě pracovat
 • osobní nasazení a aktivitu
 • zodpovědný přístup ke spolupráci

Jaké je naše kariérové poradenství:

Organizačně:
 1. Jedno sezení je obvykle na 1 – 1,5 hod.
 2. Je třeba si jej předem dojednat. Domluvit si schůzku můžete osobně nebo i telefonicky či mailem.
 3. Délka spolupráce s našimi poradci záleží na konkrétním obsahu Vaší zakázky.

Poradenství může být:

 1. individuální krátkodobé – někdy pomůže jen to, že svůj problém proberete s někým nestranným a nezávislým. Uděláte si ve věcech jasno a pak už si poradíte sám. K tomu může stačit i jedna nebo dvě schůzky.
 2. individuální dlouhodobé – dlouhodobá spolupráce s klientem, který se rozhoduje, plánuje a realizuje kariérní změny, může trvat třeba i 10 sezení (tj. třeba 8 měsíců).
 3. skupinové – je vhodné pro lidi se společným cílem. Přidanou hodnotou je, že se problém řeší ve skupině, člověk na něj není sám a může se inspirovat zkušenostmi a přístupem druhých. Stačí se na nás obrátit a domluvíme s vámi skupinový workshop kariérového poradenství dle vašich potřeb. Není stanoveno žádné věkové omezení. Aby workshop fungoval, jak má, jedna skupina by neměla překročit počet 12 osob.
Obsahově:
 1. Téma zakázky si vždy přináší klient.
 2. Klient je expert na svůj život. Klient sám nejlépe ví, co chce a co potřebuje, co je pro něj dobré. Někdy je ale situace v klientově životě nepřehledná, zmatená, klient se nemůže nebo nechce rozhodnout, co dělat. Poradce je tu od toho, aby klientovi pomohl zmapovat jeho aktuální situaci, odhalit konkrétní problém a definovat si cíl, kterého chce klient dosáhnout. Při poradenství si klient může ujasnit priority, vybrat si vhodné řešení a naplánovat postup, jak nejlépe dosáhnout svého cíle.
 3. Metody a techniky, které při poradenství používáme, směřují k motivaci a aktivizaci klienta. Výsledkem setkání je vlastní plán osobního rozvoje. Klient musí být ochotný uchopit svůj život do svých rukou a aktivně se podílet na svém osobním růstu.
 4. Poradce je průvodce na Vaší cestě, může ukázat směr, může Vám dát zpětnou vazbu na Váš pokrok a postup, ale nemůže za Vás rozhodnout. Cesta, po které jdete, je vždy jen a jen Vaše. Za její průběh a výsledek cesty, za dosažení nebo nedosažení cílů, za úspěch či neúspěch jednání je vždy zodpovědný klient.
Pravidla kariérového poradenství

INFO KARIÉRA je tu pro vás a naše služby jsou pro veřejnost zdarma!

X

Přihlášení

Zapoměli jste heslo?
zašleme vám nové na vaši
emailovou adresu