Informačně
vzdělávací
středisko
Plzeňského kraje

Informačně
vzdělávací
středisko
Plzeňského kraje

Sledujte nás i na:

Jarní newsletter IK

Milé kolegyně a kolegové, kariéroví poradci, pedagogové a další příznivci kariérového poradenství,

jaro je v plném proudu a stejně jako je pestré aprílové počasí, jsou pestré i aktivity Info Kariéry směrem ke školám - žákům i poradcům, k veřejnosti a spolupracujícím organizacím. Přinášíme Vám zprávy o tom nejdůležitějším a nejzajímavějším a doufáme, že Vám to bude k užitku nebo třeba inspirací ke spolupráci s námi.

Budeme se těšit na Vaše ohlasy, dotazy nebo jakékoli jiné reakce!

 
Konference dobré praxe kariérového poradenství

Kompetence ve fólii? Začínáme s portfolii - to byl hravý název naší březnové konference, která byla celá věnovaná tématu portfolia. Jaká je role portfolia ve vzdělávacím procesu a jeho místo v kariérním rozvoji, zaznělo v příspěvcích organizací NPI, JCMM a Info Kariéry. Řečníci přímo ze školní praxe (SŠ INFIS Plzeň, SOU a PrŠ Kladno - Vrapice, GaSOŠ Rokycany, ZŠ Mozaika Rychnov nad Kněžnou) představovali své zkušenosti a své pojetí portfolií ve školách z pohledu pedagogů i studentů.

Nakonec byla řeč také o perspektivách využití portfolia v dalším vzdělávání a v profesní dráze v příspěvcích Info Kariéry, DofE, FPE ZČU, JCMM a Víta Heinze. Vše si můžete poslechnout ze záznamu na You Tube kanále Info Kariéry.

Konference se konala v rámci projektu Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji, jehož jsme partnery. Ze zpětných vazeb vyplývá spokojenost účastníků s obsahem a také chuť vyzkoušet práci s portfolii v dalších školách.

Pokud Vás toto téma zajímá, zveme na konferenci JCMM Brno, která se bude konat 15.6.2022 a bude na tuto naši navazovat.

 

Kariérové poradenství pro školy i veřejnost

Díky projektu Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji se nám rozšířil tým kariérových poradců, kteří se zapojili do stávajících služeb Info Kariéry, což je zejména poskytování kariérového poradenství žákům základních a středních škol v Plzeňském kraji formou skupinových workshopů a metodická podpora poradců ve školách. Jsme moc rádi, že se po covidové pauze znovu zaplnily naše učebny a můžeme dělat naši práci naplno a s "omlazeným" týmem.

Realizace skupinových akcí pro školy vždy navazuje na spolupráci našich kariérových poradců s pedagogy dané školy, ať už jsou to výchovní, kariéroví poradci nebo třídní učitelé, kteří mají zájem posunout kvalitu kariérového poradenství na své škole a snaží se o koncepční práci v tomto tématu - vzdělávají sami sebe, chtějí systematicky a dlouhodobě rozvíjet kariérové kompetence svých žáků a aktivně využívají příležitosti k propojování výuky se světem práce. Workshopy jsou otevřené a školní poradci se jich mohou sami účastnit, což jim pak usnadňuje návaznou práci s žáky ve škole.

Kromě práce s žáky a školními poradci se Info Kariéra věnuje také poskytování kariérového poradenství pro veřejnost. I tato služba se nyní díky většímu týmu stává dostupnější v rámci celého Plzeňského regionu, protože projektoví poradci jsou k dispozici pro online konzultace.

 

Přihlašování do 2. běhu výcviku pro kariérové poradce

Na 80h vzdělávací program pro kariérové poradce, který poběží od září 2022 a je v rámci projektu zdarma, je možné se přihlašovat Martině Kováříkové, 778 728 256, kovarikova@infokariera.cz.

 

Vzděláváním k duševnímu zdraví

V minulém newsletteru jsme informovali o nabídce vzdělávacích akcí pro pedagogy v rámci dalšího projektu, do kterého jsme zapojeni, a sice Systematická podpora duševního zdraví v adolescenci. První kolo komplexního kurzu Vzděláváním k duševnímu zdraví bylo zahájeno v únoru a skončí v červnu 2022 a přihlásilo se do něj a prochází jím 20 účastníků. Dalších zhruba 20 pedagogů se účastní jednotlivých seminářů dle témat, která je zajímají.

Například v březnu proběhl kazuistický seminář na téma Úzkost a deprese před katedrou i za ní. Sešlo se třináct kazuistik z praxe účastníků, jimž jsme se věnovali formou Bálintovské skupiny pod vedením odborníka, MUDr. Davida Hynčíka.

Seminář Hněv a agrese ve školní lavici byl věnován hlavně tomu, jak těmto situacím ve škole předcházet a co dělat, když už se učitel s agresí u žáka setká. Vedla jej etopedka Mgr. Bohuslava Havránková, DiS., která má bohatou praxi získanou na ZŠ při Psychiatrické nemocnici Dobřany.

Seminář s nelehkým tématem Sebevražedné chování vedla začátkem dubna Ing. Alena Lochmannová, Ph.D., MBA z Fakulty zdravotnických studií ZČU a zbořila mýty spojené se sebevražedným chováním adolescentů, neboť se dlouhodobě zabývá analýzou dopisů na rozloučenou a vším, co se sebevraždami souvisí.

Účastníky čeká v květnu seminář na téma Poruch příjmu potravy, do kterého se ještě můžete přihlašovat.

Všichni účastníci tohoto vzdělávání mají přístup k prezentacím a doplňujícím materiálům v e-learningovém prostředí a účastníkům komplexního kurzu jsou navíc k dispozici průběžné konzultace s odbornou garantkou projektu, Mgr. Alenou Vrbovou, DiS., která se tématu duševního zdraví a nemoci věnuje celý svůj profesní život.

Kurzy Vzděláváním k duševnímu zdraví budou pokračovat i v dalším školním roce. Více informací a přihlašování na bezbarier.zcu.cz.

 

Podpora duševního zdraví žáků

Projekt Systematická podpora duševního zdraví v adolescenci se vedle pedagogů zaměřuje samozřejmě zejména na adolescenty samotné a cílí různé formy podpory přímo na žáky SŠ a studenty VŠ.

Můžete si pro své žáky objednat preventivní program Blázníš? No a!, který v Plzeňském kraji dosud nabízela jen nezisková organizace Ledovec. Nyní jsou vyškoleni další lektoři a peer konzultanti ze ZČU a Info Kariéry. Navíc v průběhu léta projde tento program transformací a získá ještě jednu novou "kapitolu".

V dubnu se také otevírá podpůrná skupina pro studenty a brzy se také rozběhne svépomocná skupina. Informace ke skupinám najdete na stránkách projektu bezbarier.zcu.cz.
Tamtéž je možnost pro žáky a studenty využít služeb chatové a e-mailové poradnya jsou zde i kontakty na krizové linky.

Své žáky a studenty můžete také odkázat na FB a Instagramové stránky Div_nej, kde najdou příspěvky související s podporou duševního zdraví.

 

Transsexualita u dětí a dospívajících

Seminář s tímto názvem proběhne 5. 5.2022 v Info Kariéře. Pořádáme ho na popud poptávky pedagogů ze škol zapojených v projektu Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji. Budou v něm sdíleny zkušenosti ze školních poradenských pracovišť a praxe jednotlivých pedagogických pracovníků. Hosty budou psycholožka Mgr. Petra Sumcovová a sexuolog MUDr. Pavel Tomeš.
Počet míst je omezen, máte-li o seminář zájem, kontaktujte Michaelu Svobodovou, svobodova@infokariera.cz, tel.: 778 728 251.

 

Soubory

 
X

Přihlášení

Zapoměli jste heslo?
zašleme vám nové na vaši
emailovou adresu