Informačně
vzdělávací
středisko
Plzeňského kraje

Informačně
vzdělávací
středisko
Plzeňského kraje

Sledujte nás i na:

Jak lze k porfoliím přistupovat ve školní praxi

Práce na portfoliu začíná na naší škole již na seznamovacím pobytu v 1. ročníku, poté se stává podkladem pro práci v IT předmětech, na třídnických hodinách, v rámci projektových dnů, před praxí u zaměstnavatelů a při vstupu na trh práce.
Téma bude prezentovat Mgr. Leona Jiránková a své portfolio představí student SŠ INFIS Tobiáš Horváth.
 
Střední odborné učiliště a Praktická škola Kladno – Vrapice nabízí vzdělání v “E” oborech, tedy oborech veskrze praktických a odborných. Žáci těchto oborů jsou často mladí dospělí s nesnadnou startovní pozicí – děti se zdravotním znevýhodněním, žáci, kteří z nejrůznějších důvodů museli opakovat jeden ročník či více během povinné školní docházky. Zažili školní neúspěch, mají často pošramocené sebevědomí, zamlžený náhled na sebe sama, neznají své schopnosti a dovednosti. Ing. Alena Srpová a Mgr. Michaela Šeba nám představí deus ex machina tohoto příběhu, žákovské portfolio. Jakou má v SOU Vrapice podobu, jak s ním pracují a jaké přínosy má pro žáky? Nebojte se zeptat.
Ing. Alena Srpová a Mgr. Michaela Šeba jsou třídní učitelky na Středním odborném učilišti a praktické škole Kladno – Vrapice a zároveň garantky oborů Zahradnické práce a Malířské a natěračské práce.
 
X

Přihlášení

Zapoměli jste heslo?
zašleme vám nové na vaši
emailovou adresu