Informačně
vzdělávací
středisko
Plzeňského kraje

Informačně
vzdělávací
středisko
Plzeňského kraje

Sledujte nás i na:

Info Kariéra nabízí žákům škol v Plzeňském kraji online skupinové poradenství

Navazujeme na skupinové poradenské workshopy pro žáky ZŠ a SŠ a nabízíme Online skupinové poradenství zaměřené na reflexi současného stavu a podporu a rozvoj učení.

Skupinové poradenství prostřednictvím video konference v MS Teams (případně jinde) probíhá na bázi neformální a dobrovolné diskuze nad tématy:

  • Jaké je pro vás učit se doma? -  řízené a neřízené vzdělávání, motivace ke vzdělávání, osobnostní růst, odpovědnost za své učení, možnosti učení se doma, překážky, na které v učení narážím;
  • Jak vnímám změny ve světě a sebe v této situaci? Co to pro mě znamená?  – jaké mám potřeby, co mně chybí, jaké jsou mé pocity, co chci sdílet s ostatními;
  • Podpora a rozvoj celoživotního učení – reflexe učebních návyků, setkání se s vlastní schopností učit se z nových situací, rozvoj schopností pro řízení vlastní kariéry.

Aktivitě vždy předchází domluva s konkrétní školou, resp. pedagogem, který zprostředkuje žákům vždy v rámci jedné třídy nabídku této služby. Dohodneme termín a formu, skupiny rozdělíme po 6-8 žácích. V jeden termín poradci Info Kariéry zvládnout realizovat poradenství s celou třídou.

Účast žáků na poradenství je vždy dobrovolná!

Chceme poskytnout žákům možnost vytvoření nadhledu a reflexe stávající situace směrem k učení, novým faktorům, s nimiž se žáci musejí vyrovnávat (absence sociálních kontaktů s vrstevníky mimo online svět, vzdělávací time-management v domácím prostředí, interakce s nároky učitelů i přístupem rodičů apod.). Tento vstup by měl být doplňující službou v rámci vzdělávacího procesu a za minimalizace potřebného času (45 – 60 min.) by měl maximálně podpořit zájemce o skupinovou konzultaci v jejich nové situaci.

Máte-li zájem domluvit setkání pro své žáky, napište nám poptávku termínu na adresu info@infokariera.cz nebo volejte na 731 410 132.

Soubory

 
X

Přihlášení

Zapoměli jste heslo?
zašleme vám nové na vaši
emailovou adresu