Informačně
vzdělávací
středisko
Plzeňského kraje

Informačně
vzdělávací
středisko
Plzeňského kraje

Sledujte nás i na:

FESTIVALY, VELETRHY

Aktivní účast na festivalech vzdělávání a veletrzích pracovních příležitostí je pro kariérové poradce INFO KARIÉRY samozřejmostí. 

Posviť si na budoucnost

 

 

 

Unikátní, v podstatě celoroční, festival vzdělávání a práce, který nabízí žákům, studentům, ale i rodičům ucelený přehled o možnostech studia a následného kariérního uplatnění v Plzeňském kraji. Na prezenční akci (zpravidla na podzim) se představují zástupci středních škol  Plzeňského kraje, všech fakult ZČU a taktéž zástupci zaměstnavatelů v regionu. Celý festival je interaktivní, aby se co nejvíce přiblížil žákům a studentům a poskytl informace zábavnou formou. V online formě akce se prezentují střední školy celoročně. Info Kariéra se na festivalu podílí velmi aktivně - při plánování, organizaci, jako vystavovatelé a také jako metodická podpora - pro vystavovatele i pro návštěvníky - školy, žáky, studenty a rodiče. Naše metodiky nabízí školám a návštěvníkům návod, jak veletrh a podobné akce co nejlépe vytěžit. 

Platforma Posviť si na budoucnost vznikla v roce 2017 spoluprací Regionální hospodářské komory Plzeňského kraje, Úřadu práce, Krajského centra vzdělávání a Jazykové školy Plzeň, Info Kariéry, Správy informačních technologií města Plzně ( ta platformu opustila v roce 2019) a Plzeňského kraje. V letech 2018-19 se na realizaci festivalu podílel též společnost CzechInvest. Výstupem spolupráce je nejen podzimní festival vzdělávání a práce (v DEPU2015 nebo online), ale i řada doprovodných akcí – např. konference, youtuberská soutěž a další.

Ve školním roce 2020/2021 se festival konal v online podobě dokonce dvakrát - v listopadu 2020 a v únoru 2021.

Festival Posviť si na budoucnost je pod dobu realizace projektu Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji (2020 - 2023) financován z tohoto projektu (spolufinancovaného Evropskou unií, registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019021).

Profily vystavovatelů a metodické materiály jsou díky online formě akce k dispozici neustále na stránkách posvitsinabudoucnost.cz.

 

 

Veletrh pracovních příležitostí při ZČU

 

Hlavním cílem veletrhu je navázání kontaktu a spolupráce mezi studenty a absolventy Západočeské univerzity v Plzni a českou i zahraniční firemní sférou. Veletrh se koná tradičně v březnu (v prostorách kampusu na Borských polích). Info Kariéra zde také již tradičně ve stánku v prostorách knihovny nabízí individuální poradenství a konzultace životopisů. Kromě vystavujících firem (obvykle cca 170 stánků) jsou na veletrhu k dispozici i další doprovodné služby (např. fotograf a stylista) a přednáškový program.

Týden před veletrhem je pro všechny, kdo se chtějí na veletrh včas nachystat, Kariérní přípravka se zajímavými přednáškami a s možností konzultovat svoje CV.

Pro snazší přípravu a orientaci slouží propracovaný veletržní katalog, který je vždy umístěn na stránkách veletrhu. Najdete v něm zajímavé články, ale hlavně přehled všech vystavovatelů včetně informace, o jaký typ spolupráce mají zájem a jaké studenty/absolventy hledají. Hlavním cílem veletrhu je navázání kontaktu a spolupráce mezi studenty a absolventy Západočeské univerzity v Plzni a českou i zahraniční firemní sférou.

 

X

Přihlášení

Zapoměli jste heslo?
zašleme vám nové na vaši
emailovou adresu