Informačně
vzdělávací
středisko
Plzeňského kraje

Informačně
vzdělávací
středisko
Plzeňského kraje

Sledujte nás i na:

FESTIVALY, VELETRHY

Aktivní účast na festivalech vzdělávání a veletrzích pracovních příležitostí je pro kariérové poradce INFO KARIÉRY samozřejmostí. 

Posviť si na budoucnost

 

 

 

 

 

Unikátní festival vzdělávání a práce, který nabízí žákům, studentům, ale i rodičům ucelený přehled o možnostech studia a následného kariérního uplatnění v Plzeňském kraji. Na akci se představují zástupci středních škol  Plzeňského kraje, všech fakult ZČU a taktéž zástupci zaměstnavatelů v regionu. Celý festival je interaktivní, aby se co nejvíce přiblížil žákům a studentům a poskytl informace zábavnou formou. Info Kariéra se na festivalu podílí velmi aktivně - při plánování, organizaci, jako vystavovatelé a také jako metodická podpora - pro vystavovatele i pro návštěvníky - školy, žáky, studenty a rodiče. Naše metodika nabízí školám a návštěvníkům návod, jak veletrh a podobné akce co nejlépe vytěžit. 

Platforma Posviť si na budoucnost vznikla v roce 2017 spoluprací Správy informačních technologií města Plzně, Regionální hospodářské komory Plzeňského kraje, Úřadu práce, Info Kariéry a Plzeňského kraje. Od roku 2018 se na realizaci festivalu podílí též společnost CzechInvest. Výstupem spolupráce je podzimní festival vzdělávání a práce (v DEPU2015), ale i řada doprovodných akcí – např. konference, youtuberská soutěž a další.

Více informací k festivalu naleznete zde

 

Veletrh pracovních příležitostí při ZČU

 

Hlavním cílem veletrhu je navázání kontaktu a spolupráce mezi studenty a absolventy Západočeské univerzity v Plzni a českou i zahraniční firemní sférou. Veletrh se koná tradičně v březnu (v prostorách kampusu na Borských polích). Info Kariéra zde také již tradičně ve stánku v prostorách knihovny nabízí individuální poradenství a konzultace životopisů. Kromě vystavujících firem (obvykle cca 170 stánků) jsou na veletrhu k dispozici i další doprovodné služby (např. fotograf a stylista) a přednáškový program.

Týden před veletrhem je pro všechny, kdo se chtějí na veletrh včas nachystat, Kariérní přípravka se zajímavými přednáškami a s možností konzultovat svoje CV.

Pro snazší přípravu a orientaci slouží propracovaný veletržní katalog, který je vždy umístěn na stránkách veletrhu. Najdete v něm zajímavé články, ale hlavně přehled všech vystavovatelů včetně informace, o jaký typ spolupráce mají zájem a jaké studenty/absolventy hledajíHlavním cílem veletrhu je navázání kontaktu a spolupráce mezi studenty a absolventy Západočeské univerzity v Plzni a českou i zahraniční firemní sférou.

 

X

Přihlášení

Zapoměli jste heslo?
zašleme vám nové na vaši
emailovou adresu