Informačně
vzdělávací
středisko
Plzeňského kraje

Informačně
vzdělávací
středisko
Plzeňského kraje

Sledujte nás i na:

Druhé kolo online festivalu jako tečka za sezónou výběru SŠ

Listopadový termín online festivalu středních škol Plzeňského kraje Posviť si na budoucnost zahájil období netradičních prezentací škol směrem k žákům (nejen) devátých ročníků ZŠ distanční formou. Pro řadu škol to byla první příležitost vyzkoušet si online nábor a zjistit, co se tímto způsobem všechno dá dělat, jak to funguje, co se osvědčuje a co méně. Přesto všichni doufali, že jde jen o novou alternativu, jak lze oslovit potenciální uchazeče, a že se ještě obvyklým prezenčním způsobem odehrají dny otevřených dveří.

Po opětovném zavření škol přišlo vystřízlivění a školy se naplno pustily do vlastních online prezentací. Pokud ještě neměly natočené video o škole nebo „virtuální prohlídku“, brzy to napravily. Během ledna a začátkem února proběhly ve většině středních škol online Dny otevřených dveří. Školy využívaly pro komunikaci různé online kanály a na návštěvníky čekalo často několik pedagogů zastupujících jednotlivé učební a studijní obory. V závěru tohoto období, v pátek 12. února 2021, pak proběhlo druhé kolo online festivalu Posviť si na budoucnost, které cílilo především na ty jednotlivce, kteří se pro svou střední školu a obor ještě nerozhodli.

Čísla organizátorů akce potvrzují, že to byly spíše už jen jednotky případů, nikoli stovky. Návštěvnost online schůzek se zástupci středních škol byla ve srovnání s listopadem až na výjimky nízká. Velký zájem nebyl ani o kariérové poradenství nebo o informace o přijímacím řízení, které poskytovala zástupkyně OŠMS Krajského úřadu Plzeňského kraje. Na školy i poradce se většinou obracel jeden z rodičů. 

Nízká návštěvnost - je to dobrá zpráva?

Nižší návštěvnost druhého kola festivalu by mohla naznačovat, že většina žáků devátých tříd už promyšlené rozhodnutí učinila. Že pracovali s dostatkem informací přímo od zdroje, protože třeba využili online Dny otevřených dveří jednotlivých škol. Od zástupců středních škol však máme informace, že ani návštěvnost jejich online DOD nebyla nijak početná.

Čím to může být? Možností je více, jako poradci a organizátoři festivalu máme různé hypotézy. Jedním z možných důvodů nízké návštěvnosti online akcí může být přesycenost žáků online prostředím. Už dlouho se jejich výuka odehrává distančně a je možné, že nemají zájem, chuť ani sílu se s kýmkoli dalším bavit online. O psychickém stavu dětí a jejich demotivaci si můžeme přečíst dnes a denně.

Další příčinou by mohlo být, že žáci zatím nejsou příliš zvyklí aktivně si sami získávat informace. Zda tomu tak skutečně je a proč, by vydalo na jiný obsáhlý článek. Ale zkusme si vzpomenout na prezenční akce – kolik z dětí samo aktivně přijde a pokládá zástupcům škol otázky? A kolik z nich přichází ve stínu kamaráda, učitele, skupiny, rodiče nebo se nechává samo oslovit…? Neodráží se právě tohle v ochotě každého jednotlivce připojit se sám za sebe a sám za sebe pokládat otázky?

A pak je tu ještě otázka pozvolného přebírání odpovědnosti za svůj život, svá rozhodnutí. Víme z praxe skupinového a individuálního kariérového poradenství, že hodně dětí si nechává poradit od rodičů, na jakou střední školu by měly podat přihlášku. A v tomto věku to není nic špatného nebo neobvyklého. Jako důležité ale vnímáme to, aby v tomto rozhodování dítě i rodič mohli vystupovat jako partneři, aby dítě mělo svoji představu o tom, co a proč chce studovat a dokázalo svou vizi podpořit argumenty. Z našeho pohledu je bohužel stále příliš dětí, které jsou v tomto rozhodování pasivní, plně spoléhají na názor rodičů. Možná proto, že nevědí, o co své úvahy opřít. Pokud by ale vzdělávání dětí v průběhu základní školy bylo více propojeno s následnou reflexí toho, co se z dané aktivity dozvěděly o sobě, jaké dovednosti si rozvíjely a proč, a také by bylo jasněji propojeno s reálným světem mimo školu, pak by možná méně dětí potřebovalo přesouvat odpovědnost za své vzdělávání a svá rozhodnutí na někoho jiného.

A jak na příští ročník Posviť si na budoucnost?

O tom, co nám tato „online sezóna“ přinesla a ukázala, budeme dozajista ještě hovořit se všemi zapojenými stranami – spolupracujícími partnery, středními školami, základními školami, rodiči a zejména s žáky. Vítáme každý názor a spolupráci, které mohou pomoci, aby festival byl přínosem pro všechny zúčastněné.

Soubory

 
X

Přihlášení

Zapoměli jste heslo?
zašleme vám nové na vaši
emailovou adresu