Informačně
vzdělávací
středisko
Plzeňského kraje

Informačně
vzdělávací
středisko
Plzeňského kraje

Sledujte nás i na:

Červnový newsletter IK

Milí kolegové, kariéroví a výchovní poradci, pedagogové a ostatní příznivci, jsou tu další novinky a užitečné informace z oblasti kariérového poradenství (nejen) v Plzeňském kraji. Chceme Vás ještě před letními prázdninami seznámit zejména s děním v projektu Vzdělávání 4.0 a pozvat na několik zajímavých akcí. Přejeme příjemné čtení :-)

Klub kariérových poradců

V dubnu a v květnu proběhla dvě online setkání Klubu kariérových poradců, na kterých jsme přivítali jak známé tváře, tak i nováčky. Díky online formátu se navíc mohly zúčastnit i kolegyně mimo Plzeňský kraj. Při dubnovém setkání jsme diskutovali téma online náborových aktivit, zejména nové zkušenosti s online festivaly a dny otevřených dveří, dobrou praxi v online prezentaci škol, a v květnu pak téma kariérového poradenství online. Druhé setkání přineslo řadu praktických tipů a téma žákovských e-portfolií. Podrobnější výstupy z obou akcí si můžete přečíst nastránce Klubu KP ZDE. Najdete tam i další informace o klubu včetně toho, jak a kdy se zúčastnit příště.

Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji

V předchozím (únorovém) newsletteru jsme Vás informovali o startu rozsáhlého krajského projektu Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji, mezi jehož aktivity patří:

 • KA02: podpora polytechnického a odborného vzdělávání s důrazem na rozvoj digitálních kompetencí
 • KA03: rozvoj výuky cizích jazyků, gramotností a kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě
 • KA04: podpora rovných příležitostí ve vzdělávání, kariérového poradenství, celoživotního učení a prevence předčasných odchodů ze vzdělávání a
 • KA05: podpora škol a školských poradenských zařízení.

Info Kariéra a její rozšířený tým krajských kariérových poradců a koordinátorů poradenské sítě se věnuje, jak asi tušíte, aktivitě KA04.

Krajští kariéroví poradci pracují v současné době na specifickém standardu kariérového poradenství pro školy a na úpravě metodického nástroje pro prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání. Koordinátoři poradenské sítě mapují činnosti na poli vzdělávání a celoživotního učení, kariérového poradenství, spolupráce škol a firem v celém Plzeňském kraji. Společně pak s poradci začali navštěvovat zapojené střední školy, zjišťovat jejich potřeby a navazovat spolupráci v dílčích podaktivitách:

 • rovné příležitosti
 • další vzdělávání
 • kariérové poradenství
 • prevence předčasných odchodů
 • spolupráce škol a firem
 • externí podpora škol.

Začala také příprava podzimní konference dobré praxe zaměřené na téma rovných příležitostí ve vzdělávání, kterou pořádáme společně s Informačně poradenským centrem Západočeské univerzity v Plzni. Konference se bude konat 20.-21.10.2021. Konečnou podobu také dostává vzdělávací program pro kariérové poradce určený kariérovým poradcům zapojených středních škol a navázaných základních škol.

Systematická podpora duševního zdraví v adolescenci

Všichni pociťujeme dopady pandemie na naše duševní zdraví a na duševní zdraví žáků a studentů. Stres, strach, deprese, úzkosti, poruchy spánku a vážnější duševní onemocnění jsou teď častější než dřív. Mladí lidé jsou v období přechodu mezi dětstvím a dospělostí křehcí a lehce zranitelní, teprve si utváří osobní identitu, zažívají první vztahové krize a jsou na ně kladeny nároky na školní výkonnost a sociální zdatnost. Mnozí si již zažili výkyvy z duševní rovnováhy.
Podle evropských statistik trpí až 20 % mladých lidí duševními problémy a 2/3 vážných psychických onemocnění propukají právě v dospívání. Velká část dospívajících má také zkušenost s duševním onemocněním ve svém blízkém okolí, není však prostor, kde o nich hovořit.
Proto jsme se zapojili jako partneři do projektu ZČU Systematická podpora duševního zdraví v adolescenci, který má za cíl destigmatizaci tématu u studentů, pedagogů i široké veřejnosti. Pedagogům nabídne vzdělávání pro zlepšení kompetencí v oblasti péče o duševní zdraví dětí i jich samotných. Pro adolescenty je v projektu určeno rozšíření služeb psychologické poradny a inovovaný preventivní vzdělávací program podle vzoru programu „Blázníš? No, a!“ (Fokus Praha). Vznikne informační materiál Škola se zdravou duší a téma bude zviditelňováno na plánovaných konferencích.

Mýty o kariérovém poradenství

Možná jste zaznamenali na našich facebookových stránkách nebo na Instagramu Info Kariéry v poslední době marketingovou kampaň, která má za cíl bořit mýty o kariérovém poradenství kolující ve společnosti.
Výzkum, který v roce 2020 provedl Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, ukázal množství bariér na strané příjemců služeb kariérového poradenství. I naše vlastní poznatky a dlouhodobé zkušenosti ukazují, že veřejnost nemá o kariérovém poradenství dostatek relevantních informací a má často velmi zkreslenou představu.
Zatím jsme zveřejnili těchto 6 mýtů:

 1. kariérové poradenství (KP) je jen pro děti,
 2. KP je určené nezaměstnaným,
 3. poradce dá člověku test a řekne mu, co má dělat,
 4. KP najdete jen na ÚP a ve školách,
 5. slovo "kariéra" souvisí s "kariéristy"
 6. KP ničemu nepomůže, pomohu si sám.

Slýcháte ještě další? Podělte se s námi...

Nabídka akcí nejen pro kariérové poradce

Soubory

 
X

Přihlášení

Zapoměli jste heslo?
zašleme vám nové na vaši
emailovou adresu