Informačně
vzdělávací
středisko
Plzeňského kraje

Informačně
vzdělávací
středisko
Plzeňského kraje

Sledujte nás i na:

Anotace příspěvků

Úvodní slovo - Mgr. Lukáš Vlček: Kariérové poradenství a vzdělávání 4.0

Proč kariérové poradenství potřebuje stále znovu definovat a jak souvisí se vzděláváním v současné době. Proč jsme se rozhodli pro název našich aktivit Vzdělávání 4.0. Jaké oblasti kariérového poradenství nás nyní nejvíce zajímají.

A také proč nám to vše přijde tak moc důležité, představí ředitel KCVJŠ Plzeň Lukáš Vlček.

 

Ing. Jiří Cočev: Kariérové vzdělávání v praxi

Nahlédnutí do kuchyně střední školy gastronomické, kterak tam reagují na současné výzvy ve vzdělávání, z jakých ingrediencí "vaří" kariérové poradenství a vzdělávání, jak hledají a podporují kvalitu u lidí, kteří se tam potkávají. Pod pokličku Biskupského gymnázia a střední školy gastronomické Adolpha Koplinga ve Žďáru nad Sázavou nás nechá nakouknout její ředitel, Ing. Jiří Cočev.

 

Mgr. Tomáš Šprlák: Máte standard? A mohla bych ho vidět?

Patří standard kvality kariérového poradenství do kabinetu nebo sklepa?

K čemu je potřeba rozvíjení kvality poradenské služby? Jedná se o závazek, konkurenční výhodu nebo nástroj efektivity práce? Jak vznikaly oblasti dosud jediného dostupného standardu kvality kariérového poradenství v ČR v rámci mezinárodního projektu QUAL-IM-G?

Tomáš Šprlák je jedním ze zakladatelů profesní platformy Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry na Slovensku, v rámci něhož se výraznou měrou podílel na vzniku standardu kvality kariérového poradenství a souvisejícího sebehodnotícího nástroje na základě mezinárodního projektu QUAL-IM-G. V současné době žije a pracuje ve Francii.

 

Luděk Kantor: Welcome to the Future!

Jak si představuje trh práce absolvent střední školy a jak si trh práce představuje absolventa? 

Očekávají čerství absolventi, že jim jejich práce snů spadne jen tak do klína? Mohou si zaměstnavatelé vybírat nové zaměstnance z dlouhé fronty kvalifikovaných a hlavně motivovaných zájemců o práci? Co by mohly přímo školy udělat pro to, aby jejich absolventi nekončili v databázi úřadů práce a byli ve svém zaměstnání spokojení? Nejen o tom si budeme povídat s Luďkem Kantorem, který se umí podívat na aktuální situaci na trhu práce s nadhledem a v širších souvislostech.

Luděk je personalista, který se v oblasti HR pohybuje posledních 10 let. Je spoluzakladatel firmy iRecruit, kde se s kolegou specializují na hledání talentů zejména pro výrobní, vývojářské a logistické společnosti v Plzni a okolí. Zakládají si na osobním přístupu. Jejich projekt Zařaď rychlost získal v roce 2017 ocenění Kariérní web roku.

 

RNDr. Renata Svobodová a Mgr. Magdaléna Kapuciánová: Učím, jedu, mám své vize, sem tam ale přijde krize. Pomůže mi supervize?

Aneb využijte supervizi jako prostor pro zastavení a zamyšlení v rozjetém kolotoči. 

I přesto, že je tato forma externí podpory pedagogických pracovníků poslední dobou skloňována ve všech pádech, stále naráží na obavy a spoustu negativních očekávání ze strany školního prostředí. Poslechněte si rozhovor o tom, jak a v čem může být supervize přínosná pro jednotlivce i kolektiv, co všechno v rámci ní lze očekávat a řešit, a jaké mohou být formy a způsoby práce v rámci této podpory.

RNDr. Renata Svobodová působí jako supervizorka, psychoterapeutka a koučka. Za roky praxe má z hlediska supervize bohaté zkušenosti v nejrůznějších oblastech, práce ve školním prostředí je pro ni ovšem srdcové téma. Jednou z jejích spolupracujících škol byla pražská MŠ Semínko, za kterou nám supervizi ze svého úhlu pohledu popíše ředitelka Mgr. Magdaléna Kapuciánová.

 

Ing. Tereza Průchová: Boj s předčasnými odchody jako boj s větrnými mlýny?

Nebuďte Don Quijote! Pojďte společně s námi zkusit předčasným odchodům předcházet! Jaké jsou základní kroky v prevenci předčasných odchodů? Co je metodika Důvod dokončit, kde ji najít a co si s ní počít? A co na to všechno říká Střední škola Bor?

Ing. Tereza Průchová je vyučující a kariérní poradkyně na SŠ Bor, kde se spolu s pedagogickým sborem snaží téměř o nemožné – motivovat žáky pro školní docházku v městečku sevřeném výrobními halami. Co vše pro to dělají? Co již vyzkoušeli? Pojďte se s námi inspirovat.

 

Mgr. Marcel Gondorčín: Další vzdělávání v Plzeňském kraji v turbulenci doby

Nejen digitalizace, automatizace a robotizace mění svět turbulentní rychlostí. Celoživotní vzdělávání nabízí cestu, jak těmto změnám čelit a cíleným rozvojem znalostí, dovedností a kompetencí si zajistit uplatnitelnost na současném i budoucím trhu práce.

O hlavních výzvách a trendech, které ovlivňují trh práce a způsobech, jak na ně reaguje oblast dalšího vzdělávání budeme diskutovat s Marcelem Gondorčínem, odborníkem z Observatoře trhu práce Paktu zaměstnanosti Plzeňského kraje.

 

X

Přihlášení

Zapoměli jste heslo?
zašleme vám nové na vaši
emailovou adresu