Informačně
vzdělávací
středisko
Plzeňského kraje

Informačně
vzdělávací
středisko
Plzeňského kraje

Sledujte nás i na:

V4.0 - Akce

Plánované akce:

25. 1. 2023 - Škola připravená podpořit - 2. setkání

Série tematicky zaměřených seminářů na podporu funkčního ŠPP, která je určená pro vedení středních škol Plzeňského kraje a členy týmu školního poradenského pracoviště (ŠPP). Jejím cílem je vytvoření koncepce funkčního ŠPP a to v oblastech seznámení s legislativou, vytvoření vize a definování podmínek pro kvalitní práci týmu ŠPP, následované evaluací v rámci naplňování vize.

V plánu je celkem 6 setkání, která na sebe volně navazují. Jednotlivých seminářů se může účastnit jakýkoli člen vedení nebo ŠPP jedné školy (tzv. tým). Spoluprací účastníků by mělo dojít k vytvoření koncepce funkčního ŠPP, která bude využitelná pro SŠ v Plzeňském kraji. Druhé setkání je plánováno na 25. 1. 2023 od 13:00 do 16:00 hodin. V případě zájmu o účast kontaktujte Míšu Svobodovou, svobodova@infokariera.cz, 778 728 251.

 

20. 2. 2023 - Seminář Styly učení pro rozvoj všech

Zveme pedagogy ZŠ a SŠ na seminář o stylech učení, který se bude konat v pondělí 20. 2. 2023 od 13:00 do 16:00 hodin v Info Kariéře, Tylova 33. Lektorkou bude Ing. Alena Lochmannová, PhD., MBA, proděkanka pro vnitřní a vnější vztahy Fakulty zdravotnických studií ZČU. Registrujte se na: https://forms.gle/9s9tV9grdMn3toa76.

 

 

Proběhlé akce:

15. 12. 2022 - Adventní setkání Klubu kariérových poradců

V rámci dalšího adventního setkání klubu kariérových poradců jsme se věnovali tématu portfolií a jejich roli v praxi kariérových poradců. S kolegy jsme se podělili o některé tipy, proběhla diskuse se zúčastněnými zástupci základních a středních škol.

 

14. 12. 2022 - 8. setkání Platformy rovných příležitostí

Osmé setkání Platformy rovných příležitostí proběhlo online ve středu 14. 12. 2022 od 14:00 do 16:00 hodin a bylo zaměřeno na sdílení zkušeností škol se školními psychology. Kolik škol v Plzeňském kraji má školního psychologa, co může školní psycholog dělat, jak spolupracuje s dalšími členy školního poradenského pracoviště, pro koho je výhodné mít školního psychologa a kde hledat finance pro tuto pozici? Záznam ze setkání na YT kanále Info Kariéry ZDE.

 

7. 12. 2022 - Škola připravená podpořit - 1. setkání

První ze série tematicky zaměřených seminářů na podporu funkčního ŠPP, které jsou určené vedení středních škol Plzeňského kraje a členům týmu školních poradenských pracovišť (ŠPP). Jejich cílem je vytvoření koncepce funkčního ŠPP. Setkání se konalo ve středu 7. 12. 2022 od 13:00 do 16:00 v prostorách Info Kariéry (Tylova 33, Plzeň). Bylo zaměřeno na roli ředitele školy při tvorbě a koordinaci týmu ŠPP a jeho legislativního uchopení. Na setkání byli pozváni i zástupci ČŠI a NPI.

 

23. 11. 2022 - seminář TRANSGENDER U DĚTÍ A DOSPÍVAJÍCÍCH

Seminář s psycholožkou Mgr. Petrou Sumcovovou a sexuologem MUDr. Pavlem Tomešem, 23. 11. 2022 od 13:00 do 16:00, Info Kariéra (Tylova 33, Plzeň). Letáček ZDE.

 

3. 11. 2022 - Konference dobré praxe - rovné příležitosti s tématem KRIZE

Ve spolupráci s Informačním a poradenským centrem ZČU proběhl další ročník Konference dobré praxe – rovné příležitosti. Konal se online 3. 11. 2022. Tentokrát se zaměřil na téma KRIZE v různých oblastech lidského bytí a způsoby, jak krizová témata komunikovat a řešit se žáky ve škole.

Záznamy jsou dostupné na You Tube kanále Info Kariéry ZDE.

 

20. 10. 2022 - workshop Kariérové poradenství a jeho kvalita

Pro zájemce o kariérové poradenství a jeho kvalitu proběhlo workshopové setkání s diskuzí nad tvorbou standardu kvality KP ve čtvrtek 20. 10. 2022 od 13:30 do 16:00 v Tylově 33 v Plzni.

 

12. 10. 2022 - seminář VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S PAS

Seminář s Mgr. Věrou Knappovou, Ph.D. a Mgr. Lenkou Vaňačovou, 12. 10. 2022 od 13:00 do 16:00, Info Kariéra (Tylova 33, Plzeň). Letáček ZDE.

 
11. 10. 2022 - Tematické setkání k portfoliím

Tematické setkání zaměřené na zavádění (nejen) žákovských portfolií do škol bylo určeno všem, koho zajímá téma portfolií a jejich propojování s kariérovým poradenstvím ve školním prostředí. Prezenční setkání proběhlo 11. 10. 2022 od 14 do 16 hod v prostorách Info Kariéry.

 

4. 10. 2022 - 7. setkání platformy rovných příležitostí

Sedmé setkání Platformy rovných příležitostí proběhlo online 4. 10. 2022 od 14:00 do 16:00 hodin, bylo zaměřeno na sdílení zkušeností škol a dalších institucí s identifikací a rozvojem potenciálu nadaných a mimořádně nadaných žáků. Záznam můžete shlédnout zde.

 

6. 6. 2022 - 6. setkání platformy rovných příležitostí

Šesté setkání proběhlo online 6. 6. 2022 od 14:00 do 16:00 pro ředitele škol a členy týmů školních poradenských pracovišť (výchovné poradce, školní metodiky prevence, speciální pedagogy, školní psychology, kariérové poradce, sociální pedagogy, …) ze středních i základních škol. Setkání bylo zaměřeno na možnosti financování aktivit a pozic ŠPP z operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK) pro programové období 2021-2027.

Dalším tématem byla praxe v oblasti koordinace začleňování žáků s OMJ především v kontextu ukrajinských uprchlíků. K oběma tématům hovořili přizvaní odborníci a proběhla diskuze všech účastníků. Více v článku ZDE.

Záznam ze setkání je ke shlédnutí na You Tube kanále Info Kariéry ZDE.

 

5. 5. 2022 - Seminář Transsexualita u dětí a dospívajících

Seminář se konal především pro pedagogické pracovníky, kteří se tématem transsexuality aktuálně zabývají. Více informací ZDE.

Kontaktní osoba: Michaela Svobodová, e-mail: svobodova@infokariera.cz, tel.: 778 728 251 

 

24. 3. 2022 – Konference dobré praxe kariérového poradenství

24. března 2022 pořádáme online konferenci dobré praxe kariérového poradenství s názvem "Kompetence ve fólii? Začínáme s portfolii". Podívejte se na videopozvánku zde.

Záznam konference ZDE a hodnocení ZDE.

 

15.3.2022 - 5. setkání platformy rovných příležitostí (14:00-16:00)

V úterý 15.3. odpoledne proběhlo v pořadí již páté online setkání platformy rovných příležitostí. Tentokrát mělo setkání formát panelové diskuse s tématem role ředitele školy a jeho možnosti při vytváření rovných příležitostí ve vzdělávání. Inspirativními hosty setkání byli Mgr. Bc. L. Daňhelková (ZŠ Kořenského, Praha 5), Mgr. K. Minařík (ZŠ Česká Lípa) a Mgr. V. Čepelák (Gymnázium Žďár nad Sázavou).

Diskuze se týkala tvorby a naplňování vize školy, utváření klimatu školy a také funkčního školního poradenského pracoviště. Záznam tohoto setkání platformy vč. všech uplynulých můžete shlédnout na našem You Tube kanálu.

Kontaktní osobou platforem je Michaela Svobodová - svobodova@infokariera.cz.

 

13.12.2021 - 4. setkání platformy rovných příležitostí (14:00-16:00)

Čtvrté setkání se uskutečnilo opět online a jsme rádi, že s hojnou účastí. Bylo věnováno tématu náplň práce kariérového poradce ve škole jako součást školního poradenského pracoviště. O dobrou praxi se podělil kariérový poradce ze Středního odborného učiliště v Domažlicích, Karel Konopík.

 

9.12.2021 - Online konference dobré praxe "Výzvy a potřeby kariérového poradenství"

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaké byly příspěvky a jací byli naši hosté, si můžete přečíst ZDE. Záznam většiny příspěvků z konference najdete na You Tube kanále Info Kariéry.

Pokud by ještě někdo z účastníků chtěl dodatečně vyplnit evaluační dotazník, může tak učinit ZDE.

 

 

9.11.2021 - 3. setkání platformy rovných příležitostí (14:00-16:00)

Třetí setkání platformy bylo věnováno sdílení dobré praxe z poradenských pracovišť středních škol a jedné neziskové organizace. Záznam ke shlédnutí na You Tube kanále Info Kariéry ZDE.

 

20.-21.10.2021 - Online konference dobré praxe Rovné příležitosti

 

 

 

 

 

 

Dvoudenní akce pro všechny pedagogy, poradenské pracovníky, odborníky a další zájemce o téma rovné příležitosti ve vzdělávání proběhla za velkého zájmu poradenských pracovníků základních a středních škol Plzeňského kraje. Děkujeme všem přednášejícím za přínosné a inspirativní příspěvky - záznamy můžete shlédnout na YouTube kanále Info Kariéry ZDE.

Prezentace přednášejících jsou k dispozici ke stažení na této stránce dole.

Děkujeme i všem účastníkům za jejich aktivní zapojení a rádi bychom je poprosili o vyplnění evaluačního dotazníku ZDE.

Zde se můžete zpětně podívat, jaký byl program, kdo byl mezi přenášejícími a o čem byly jejich příspěvky ve středu 20.10. 2021 a ve čtvrtek 21. 10. 2021.

 

13.10. 2021 - 2. setkání platformy rovných příležitostí

Platforma je prostor pro inspiraci, sdílení zkušeností a Vaše aktivní zapojení.
Druhé setkání bylo věnováno podpoře poradenských pracovišť na škole a výměně zkušeností. Záznam ze setkání můžete shlédnout na YouTube kanále Info Kariéry:
https://www.youtube.com/watch?v=TeuGk2RUfHU

Opět prosíme účastníky o vyplnění hodnotícího dotazníku. Odkaz na zpětnou vazbu k setkání ZDE.

 

23. 9. 2021 - První setkání platformy rovných příležitostí

Platforma rovných příležitostí v Plzeňském kraji - zváni jsou zástupci středních škol v Plzeňském kraji, Pedagogicko-psychologické poradny, České školní inspekce, Národního pedagogického institutu, Západočeské univerzity, Krajského úřadu Plzeňského kraje, Regionální rozvojové agentury, speciálně pedagogických center, neziskového sektoru i veřejnosti.
Na prvním setkání bude představena vize platformy a nastíněny možnosti, jak této vize dosahovat. Tematicky bude první setkání věnováno předčasným odchodům ze vzdělávání – bude přiblížena metodika Důvod dokončit jakožto funkční nástroj, jak předčasným odchodům předcházet a vytvořit na škole zdravé klima.
Platforma bude využívána jako prostor pro inspiraci, sdílení nových poznatků a Vaše aktivní zapojení. V případě zájmu o účast na platformě nás kontaktujte prostřednictvím mailu: Ing. M. Svobodová: svobodova@infokariera.cz nebo Mgr. M. Šimanová: simanova@infokariera.cz.

Prosíme účastníky o vyplnění hodnotícího dotazníku. Odkaz na zpětnou vazbu k webináři ZDE.

Záznam setkání: https://www.youtube.com/watch?v=_U9Tk51IOFc&t=4s

 

 

Soubory

 
PřílohaVelikost
Konference_Wellbeing ve škole_Vlček 1.9 Mb [13 download(s)]1.77 MB
Konference_Myslet a mapovat jinak_Lochmannová 494.2 Kb [9 download(s)]482.6 KB
Konference_Mají děti stejné šance na vzdělávání_Korbel 2.9 Mb [8 download(s)]2.75 MB
Konference_Gymnazium Zdar n.Sazavou_Čepelák 5.5 Mb [6 download(s)]5.22 MB
Konference_Inspirativní příklady_Čermák, Chvátalová 1.8 Mb [7 download(s)]1.75 MB
Seminář Vzdělávání žáků s PAS 252.5 Kb [1 download(s)]246.6 KB
Seminář Transsexualita u dětí a dospívajících 997.2 Kb [1 download(s)]973.79 KB
X

Přihlášení

Zapoměli jste heslo?
zašleme vám nové na vaši
emailovou adresu